Tài liệu Bài giảng bài diện tích hình tam giác toán 5 (7)

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TÂN HIỆP TRƯỜNG TH THỊ TRẤN TÂN HiỆP 1 CHÚC CÁC EM MỘT NGÀY HỌC VUI VẺ Kiểm tra bài cũ 1, Nêu tên các loại góc mà các em đã học? Góc vuông Góc nhọn Góc tù Góc bẹt 2, Hãy nêu mối quan hệ giữa các góc với góc vuông? Góc vuông Góc tù lớn hơn góc vuông Góc nhọn bé hơn góc vuông Góc bẹt bằng hai góc vuông Nhận xét Thứ sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2012 Toán Chương ba Đặc điểm của hình tam giáchọc Hình A Hình tam giác B C Tam giác ABC có Ba cạnh là: Cạnhmấy AB cạnh? Cạnh AC Cạnh BC Thứ sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2012 Toán Hình tam giác A A Tam giác ABC có mấy đỉnh? BB Ba đỉnh là: CC Đỉnh A Đỉnh B Đỉnh C Thứ sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2012 Toán A A Hình tam giác Tam giác ABC có mấy góc? BB CC Ba góc là: Góc đỉnh A, cạnh AB và AC ( gọi tắt là góc A) Góc đỉnh B, cạnh BA và BC ( gọi tắt là góc B) Góc đỉnh C, cạnh CA và CB ( gọi tắt là góc C) Hình tam giác ABC có: • Ba cạnh là: Cạnh AB, Cạnh AC, Cạnh BC. • Ba đỉnh là: Đỉnh A, Đỉnh B, Đỉnh C. • Ba góc là: Góc đỉnh A, cạnh AB và AC ( gọi tắt là góc A) Góc đỉnh B, cạnh BA và BC ( gọi tắt là góc B) Góc đỉnh C, cạnh CA và CB ( gọi tắt là góc C) Thứ sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2012 Toán Hình tam giác Các dạng hình tam giác: Hình tam giác có ba góc nhọn Hình tam giác có một góc tù và hai góc nhọn Hình tam giác có một góc vuông và hai góc nhọn (gọi là hình tam giác vuông) Thứ sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2012 Toán Hình tam giác Đáy và đường cao Cả lớp vẽ hình Vẽ một đường tam giác có 3 thẳng đi qua A và góc nhọn vào vuông góc với BC. nháp. H Đường BC là đáy, thẳng AHAH là gọi đường là gì? caoĐường ứng với AH đáy là đường BC. cao. Nêu quan hệ giữa AH và BC? AH vuông góc BC Độ mối dài AH là chiều cao. Thứ sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2012 Toán Hình tam giác Đáy và đường cao H BC là đáy, AH là đường cao ứng với đáy BC. Độ dài AH là chiều cao. Thứ sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2012 Toán Hình tam giác Chỉ ra đường cao của các hình tam giác sau : B A A H C H AH là đường cao ứng với đáy BC A B AH là đường cao ứng với đáy BC C B C AB là đường cao ứng với đáy BC Thứ sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2012 Toán Hình tam giác Bài 1: Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây : LUYỆN TẬP Thảo luận nhóm đôi vào nháp. Hình tam giác Hình tam giác A B C Các góc Các cạnh Thứ sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2012 Toán Hình tam giác Tiếp sức Hình tam giác Hình tam giác A B C Các góc Các cạnh A B C AB AC BC D E G DE DG EG M N K MK MN NK Thứ sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2012 Toán Hình tam giác Bài 2 : Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây : CH là đường cao ứng với đáy AB DK là đường cao ứng với đáy EG MN là đường cao ứng với đáy PQ Hôm nay chúng ta học CỦNG bài gì? CỐ
- Xem thêm -