Tài liệu Bài giảng bài diện tích hình tam giác toán 5

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

MÔN: TOÁN – LỚP 5 BÀI: DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC Giáo viên thực hiện: Mai Thùy Liên Toán: Bài cũ: A B H C H B C B C Toán: Diện tích hình tam giác 1. Cắt ghép hình A D E H B C Toán: Diện tích hình tam giác A D H B C Toán: Diện tích hình tam giác 2. So sánh đối chiếu các yếu tố hình học trong hình vừa ghép: A E B So sánh Diện tích chiêù hình rộng dài hình hình chữ nhật chữ nhật ABCD ABCD D H C gấp mấy AB = DC lần diện và vchiều à tích đáy cao hình của AD = BC = EH tamtích giáchình chữ nhật ABCD = 2 x diện tích tam giác EDC Diện EDC? Toán: Diện tích hình tam giác 3. Hình thành qui tắc, công thức tính diện tích hình tam giác: A E B Muốn tính diện tích hình D H C tamnhật giác chữ EDC ABCD Diện tích hình chữ nhật ABCD là DC x EH ta làm thế nào? Diện tích hình tam giác EDC là DC x EH 2 Toán: Diện tích hình tam giác 3. Hình thành qui tắc, công thức tính diện tích hình tam giác: Muốn tính diện tích hình tam giác tính diện tích hình tam giác ta Muốn làm lấy độ dài đáy nhân với chiều cao thếtanào? (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2 Toán: Diện tích hình tam giác 3. Hình thành qui tắc, công thức tính diện tích hình tam giác: S: là diện tích a: là độ dài đáy h: là chiều cao h a S= axh 2 Toán: Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2006 Toán: tam giác Diện tích hình Hình tam giác 4. Luyện tập: Bài 1: b)a a) a==2,3dm 8dm hh==1,2dm 6dm 2 S = …dm ? Diện tích hình tam giác là: 2 8 x 6 : 2 = 24 (dm ) Diện tích hình tam giác là: 2 2,3 x 1,2 : 2 = 1,38 (dm ) 2 Đáp số: a) 24dm 2 b) 1,38dm Toán: Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2006 Toán: Diện tích hình tam giác 4. Luyện tập: *Bài 2: Đổi 5m = 50dm a) aa == 5m b) 42,5m h = 5,2m 24dm 2 2 S = …m …dm? ? Diện tích hình tam giác là: 2 50 x 24 : 2 = 600 (dm ) Diện tích hình tam giác là: 2 42,5 x 5,2: 2 = 110,5 (m ) 2 Đáp số: a) 600 dm 2 b) 110,5m Kính chúc các thầy các cô giáo mạnh khỏe- Hạnh phúc. CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN – HỌC GIỎI
- Xem thêm -