Tài liệu Bài giảng bài diện tích hình tam giác toán 5 (2)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Giáo viên thực hiện: 10 10 KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1. Viết công thức tính diện tích hình chữ nhật và công thức tính diện tích tam giác vuông ? Diện tích hình chữ nhật S = a . b ( a , b là các kích thước hình chữ nhật) Diện tích tam giác vuông a.b S= (a ,b là hai cạnh góc vuông ) 2 Câu 2. Dựa vào công thức tính diện tích tam giác vuông hãy tính diện tích tam giác ABC A 8cm B 3cm H 9cm C 1 1 2 SAHB  AH.HB   3  8  12cm 2 2 1 1 2 SAHC  AH.HC   9  8  36cm 2 2 SABC = SAHB + SAHC = 12 + 36 = 48cm2 Câu 1. Hãy ghép các hình dưới đây thành một hình chữ nhật và tương tự thành một hình tam giác ? h 1 h 2 a 1 h 2 1 h 2 a Câu 2 . Hãy so sánh : bằng diện tích tam giác mới tạo thành ………diện tích hình chữ nhật Câu 3. Hãy viết công thức tính diện tích hình chữ nhật ? 1 2 h.a  Schữ nhật = ……………. 1 1 a.h a.h từ đó suy ra Stam giác=…………….. 2 2 GHÉP HÌNH CHỮ NHẬT GHÉP TAM GIÁC Tiết 29 Định lý : Diện tích tam giác bằng nửa tích của một cạnh với chiều cao tương ứng với cạnh đó =1 S 2 ah a A GT A KL BH B ABC có diện tích lă S AH  BC 1 S  BC. AH 2 C B A H B A C H C B h C H 4 A Chứng minh 1 SABC= BH 2 BC . AB = 2 BC . AH C A SABC=SABH ................. 1 SABH=.................. BH .AH H A B C H + S................... AHC 2 1 SAHC=.................. HC .AH 2 1 1 + = ( BH HC ). AH Vậy SABC=.............................................. BC .AH 2 2 C SABC=SABH ................. 1 SABH=....................... BH .AH B 1 _ S................... AHC 2 1 SAHC=....................... HC .AH 2 1 1 = ( BH HC ). AH Vậy SABC=..................................................... BC .AH 2 2 Hãy cắt một tam giác thành 3 mảnh để ghép lại thành một hình chữ nhật Cách cắt và ghép khác Cách cắt và ghép khác TIẾT 29: DIỆN TÍCH TAM GIÁC BT1 Cho hình vẽ. Các cơng thức tính diện tích tam giác MNP như sau đúng hay sai? Công thức Câu Đúng Sai P M 1 2 3 4 MK .NP 2 1 S  MK.NP 2 S S S X K I X 1 MK.NM 2 PI.NM NP  MK. 2 2 I X N X BÀI TẬP 2: a/ Cho tam giác ABC (hình vẽ).Diện tích tam giác ABC là: 2 A19 cm , C. 21 cm 2 B. 20 cm 2 , D.22cm 2 b/ Giả sử tam giác ABC có diện tích bằng 40cm2, BC=10cm. AH bằng: A. 6cm, B. 7cm C. 8cm, D. 9cm Đáp án b/ S ABC AH .BC   40 2  AH .BC  2.40  80 80 80  AH    8cm BC 10 Bài 18 trang 121 / Sgk Cho ABC và đường trung tuyến AM . Chứng minh : S AMB  S AMC A A B H M C Vẽ đường cao AH 1 AH.BM 2 1 AH.CM 2 S AMB  SAMC BM = CM Đáp án Kẻ đường cao AH.Ta có: 1 S AMB  MB. AH 2 1 S AMC  MC. AH 2 Mà MB=MC (do AM là trung tuyến)  S AMB  S AMC HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Bài 17 sgk trang 121 Tìm hình ảnh thực tế về diện tích tam giác A Sơ đồ phân tích Cắt các hình tam M giác vuông, tam giác tù ghép thành hình chữ nhật Làm bài tập 17/121 SGK. AB . OM = OA . OB B O GT KL Tam giác OAB vuông tại O OM là đường cao AB . OM = OA . OB 2SOAB 2SOAB TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Giáo viên thực hiện: 10 10 TIẾT 29 : §3. DIỆN TÍCH TAM GIÁC Chứng minh:(có 3 trường hợp) *Trường hợp 1(tam giác ABC nhọn) A B SABC = SABH + SACH C H 1 1 AH.BH  AH.HC 2 2 1 1  AH(BH+HC)  AH.BC 2 2 SABC = *Trường hợp 2(tam giác ABC vuông) A SABC  B H C 1 1 AB.BC  AH.BC 2 2 *Trường hợp 3(tam giác ABC tù) SABC = SAHC  SABH A 1 1 AH.CH  AH.BH 2 2 1 1  AH(CH  HB)  AH.BC 2 2 SABC = H B C
- Xem thêm -