Tài liệu Bài giảng bài dẫn nhiệt vật lý 8 (7)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÝ 8 DẪN NHIỆT Welcome! [Insert Year] School Year School Name Teacher’s Name Grade Level 12/30/2013 Nhiệt năng là gì? Có những cách làm biến đổi nhiệt năng nào? Lấy ví dụ cho mỗi cách Nhiệt năng là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật Có thể làm biến đổi nhiệt năng bằng hai cách: - Thực hiện công, ví dụ: xoa hai bàn tay vào nhau - Truyền nhiệt, ví dụ:pha nước sôi vào nước lạnh sau khi pha cốc nước lạnh tăng nhiệt độ 12/30/2013 DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm 2. Trả lời câu hỏi C1 Chứng tỏ nhiệt truyền đến miếng sáp làm miếng sáp nóng lên chảy ra C2 các đinh rơi theo thứ tự từ nơi gần nguồn nhiệt đến nơi xa nguồn nhiệt C3 Nhiệt năng được truyền theo thứ tự từ phần gần nguồn nhiệt sang phần xa nguồn nhiêt từ vật này sang vât khác 12/30/2013 Nhận xét: Nhiệt năng được truyền từ phần này sang phần khác từ vật này sang vật khác gọi là sự dẫn nhiệt II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT 1. Thí nghiệm 1 C4. Các đinh không rơi đồng thời. Hiện tượng này chứng tỏ kim loại dẫn nhiệt tốt hơn thủy tinh C5. Chất đồng dẫn nhiệt tốt nhất, thủy tinh dẫn nhiệt kém nhất. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất Nhận xét: trong chất rắn thì kim loại dẫn nhiệt tốt nhất 12/30/2013 2. Thí nghiệm 2 C6. Sáp không nóng chảy. Chất lỏng dẫn nhiệt kém 3. Thí nghiệm 3 C7. Sáp không nóng chảy. Chất khí dẫn nhiệt kém 12/30/2013 Bảng dẫn nhiệt của một số chất Chất khả năng dẫn nhiệt Không khí 1 Đất Len 2 Thép 2860 Gỗ 7 Nhôm 8770 25 44 Đồng Bạc 17370 17720 Nước Thuỷ tinh Chất khả năng dẫn nhiệt 65 ? Qua bảng trên hãy cho biết chất nào dẫn nhiệt tốt nhất , chất nào dẫn nhiệt kém nhất trong các chất rắn, lỏng, khí? 12/30/2013 4. Kết luận Chất rắn dẫn nhiệt tốt, trong chất rắn kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém III. VẬN DỤNG C9. Xoong, chảo thường làm bằng kim loại vì kim loại dẫn nhiệt tốt còn bác, đĩa thường làm bằng sứ vì sứ dẫn nhiệt kém nên giúp chúng ta thuận lợi trong việc sử dụng. C10. Vì lớp không khí giữa các lớp áo mỏng dẫn nhiệt kém 12/30/2013 C11. Về mùa đông chim thường hay đứng xù lông. Vì để tạo ra các lớp không khí dẫn nhiệt kém giữa các lông chim đã ngăn cản sự truyền nhiệt của thân chim ra xung quanh. 12/30/2013 Play 12/30/2013 Đồng Nhôm Thuỷ tinh Play Hình 22.2 12/30/2013 Play Hình 22.4 12/30/2013
- Xem thêm -