Tài liệu Bài giảng bài dẫn nhiệt vật lý 8 (5)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

DẪN NHIỆT Tiết 27 – Bài 22 I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm : * Dụng cụ : * Cách tiến hành thí nghiệm : - Các đinh ghim a, b, c được gắn bằng sáp vào thanh đồng AB. - Dùng ngọn lửa đèn cồn đun nóng đầu A của thanh đồng. Quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra A a b c B DẪN NHIỆT Tiết 27 – Bài 22 I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm : 2.*Trả lời cụ câu Dụng : hỏi : *CCách tiến hành thí nghiệm : và làm cho sáp nóng lên và chảy ra. Nhiệt đã truyền đến sáp 1: C2 : C3 : Các đinh rơi xuống theo thứ tự từ a đến b, rồi đến c. Nhiệt được truyền dần từ đầu A đến đầu B của thanh đồng. (sự dẫn nhiệt) * Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt.Quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra ……………………… Tìm ví dụ về hiện tượng dẫn nhiệt ? A a b c B A B Khi đốt nóng đầu A của thanh đồng thì nhiệt độ , nhiệt năng của đầu A tăng . Các nguyên tử , phân tử đồng ở đầu A dao động nhanh dần và truyền động năng cho các nguyên tử,phân tử bên cạnh . Do các nguyên tử , phân tử đồng ở thể răn, sắp xếp rất chặt chẽ nên các nguyên tử, phân tử đồng ở bên cạnh cũng dao động nhanh dần lên , nhiệt độ , nhiệt năng ở phần bên cạnh tăng dần . Cứ như thế nhiệt năng được truyền dần từ đầu A đến đầu B của thanh đồng. Tiết 27 – Bài 22 DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm : 2. Trả lời câu hỏi : * Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT. * Thí nghiệm 1 : - Dụng cụ : - Cách tiến hành thí nghiệm: Dùng đèn cồn? đun nóng đồng thanhtượng đồng, nhôm, thủy tinh có đinh gắn bằng sáp ở đầu Quan sát và thời mô các tả hiện xảy ra Thanh đồng Thanh nhôm Thanh thủy tinh Tiết 27 – Bài 22 DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm : 2. Trả lời câu hỏi : * Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT. * Thí nghiệm 1 : luận -Kết Dụng cụ : - Cách - Cáctiến chất hành rắn thí khác nghiệm: nhau, dẫn nhiệt khác nhau. Quan - Trong chất?rắn, kim sát loại và dẫn mô nhiệttảtốthiện nhất.tượng xảy ra Thanh đồng Thanh nhôm Thanh thủy tinh Tiết 27 – Bài 22 DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm : 2. Trả lời câu hỏi : * Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT. * Thí nghiệm 1 : Kết luận : - Các chất rắn khác nhau, dẫn nhiệt khác nhau. - Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. C*9:ThíXoong thường nghiệm 2 : làm băng kim loại còn bát đĩa thường làm bằng sứ vì kim loại dẫn nhiệt dẫnmiệng nhiệt một kémống nghiệm trong có đựng nước, dưới đáy có một cục sáp Dùng đèn tốt cồncòn đunsứ nóng C6 : Cục sáp ở đáy ống nghiệm không bị nóng chảy. Nhận xét : Chất lỏng dẫn nhiệt kém. Tiết 27 – Bài 22 DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm : 2. Trả lời câu hỏi : * Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT. * Thí nghiệm 1 : Kết luận : - Các chất rắn khác nhau, dẫn nhiệt khác nhau. - Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. * Thí nghiệm 2 : Nhận xét : Chất lỏng dẫn nhiệt kém. * Thí nghiệm 3 : Dùng đèn cồn đun nóng đáy một ống nghiệm trong có không khí, ở nút có gắn một miếng sáp. C7 : Miếng sáp gắn ở nút ống nghiệm không bị nóng chảy. Nhận xét : Chất khí dẫn nhiệt kém. Tiết 27 – Bài 22 DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm : 2. Trả lời câu hỏi : * Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT. * Thí nghiệm 1 : Kết luận : - Các chất rắn khác nhau, dẫn nhiệt khác nhau. - Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. * Thí nghiệm 2 : Nhận xét : Chất lỏng dẫn nhiệt kém. * Thí nghiệm 3 : Nhận xét : Chất khí dẫn nhiệt kém. III. VẬN DỤNG. 2 1 3 5 4 2 1 3 5 4 hỏi2:SốTrong 3:Trong dẫn nhiệt, nhiệt tựdẫn truyền CâuCâu hỏi Số các sự cách sắp xếp vật liệu nhiệt từ tốt hơn đến kém hơn Câuhỏi hỏiSốđây, Số 1: Tại sao về đông áocủa mỏng ấm hơn một Câu hỏimặc Số 4: nhiều sau cách nào đúng ? mùa Câu 5:vật Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu A. Từ có nhiệt năng lớn hơn đến vật có nhiệt năng nhỏ hơn áo dày Đun ? nước bằng A. Đồng, nước, thủy tinh, không khíbếp lửa thì nước ấm nhôm và ấmsang đất khí trêncó cùng một A.B.Chất rắncó khốiB. B. chất và chất lỏng. Từ vật lượng lớn hơn vật khối lượng thủy không trongĐồng, ấm nào sẽ tinh, chóngnước, sôi hơn? Vìkhí. sao ? nhỏ hơn. C.độ Thủy đồng, nước, không C.C.Chất khí có nhiệt Chất lỏng Từ vật cao tinh, hơn D. sang vật có nhiệt độkhí. thấp hơn. D. Không khí, nước, thủy tinh, đồng D. Cả ba câu trên đều đúng. Câu trả lời Số 4: Câu trả lời Câu Sốtrả 1: Vì lời Câu không SốCâu 2:trả B. khí trả lời Đồng, ở lời Số giữa Số 3:thủy đáp 5: các A.tinh, lớp án Chất C áo nước, rắn mỏng dẫn khí. Ấm nhôm sẽ chóng sôi hơn vì nhôm dẫn nhiệtkhông tốt hơnnhiệt đất. kém Các hình thức khác Tìm hiểu ở những bài sau.
- Xem thêm -