Tài liệu Bài giảng bài dẫn nhiệt vật lý 8 (3)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG VẬT LÝ 8 BÀI 22 DẪN NHIỆT Bài 22: DẪN NHIỆT I/ SỰ DẪN NHIỆT. 1/ Thí nghiệm: - Trong thí nghiệm ở hình 22.1 các đinh a, b, c, d, e được gắn bằng sáp vào thanh đồng AB. - Dùng đèn cồn đun nóng đầu A của thanh đồng. Quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra. DẪN NHIỆT Bài 22: I/ SỰ DẪN NHIỆT. 1/ Thí nghiệm: Hình 22.1 Các em quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra. A a Play b c d e B Bài 22: DẪN NHIỆT I/ SỰ DẪN NHIỆT. 1/ Thí nghiệm: 2/ Trả lời câu hỏi. C1: Các đinh rơi xuống chứng tỏ đều gì ? Nhiệt đã truyền đến sáp làm cho sáp nóng lên và chảy ra. C 2: Các đinh rơi xuống trước sau theo thứ tự nào? Các đinh rơi xuống theo thứ tự từ a đến b rồi đến c, d, e. Hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh để mô C 3: tả sự truyền nhiệt năng trong thanh đồng AB. Nhiệt được truyền dần từ đầu A đến đầu B của thanh đồng. Sự truyền nhiệt năng như trong thí nghiệm trên gọi là sự dẫn nhiệt. Vậy dẫn nhiệt là gì? Dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ các phần này sang các phần khác của vật, Bài 22: DẪN NHIỆT I/ SỰ DẪN NHIỆT. 1/ Thí nghiệm: 2/ Trả lời câu hỏi. II/ TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT. 1/ Thí nghiệm 1: Dùng đèn cồn đun nóng đồng thời các thanh đồng, nhôm, thủy tinh có đinh gắn bằng sáp ở đầu. C4: Đồng Nhôm Thuỷ tinh Play Hình 22.2 Các đinh gắn ở đầu các thanh có rơi xuống đồng thời không? Hiện tượng này chứng tỏ điều gì? Không. Kim loại dẫn nhiệt tốt hơn thủy tinh. C 5: Hãy dựa vào thí nghiệm trên để so sánh tính dẫn nhiệt của đồng, nhôm, thủy tinh. Chất nào dẫn nhiệt tốt nhất, chất nào dẫn nhiệt kém nhất? Từ đó có thể rút ra kết luận gì? Trong ba chất này thì đồng dẫn nhiệt tốt nhất, thủy tinh dẫn nhiệt kém nhất. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. Bài 22: DẪN NHIỆT I/ SỰ DẪN NHIỆT. 1/ Thí nghiệm: 2/ Trả lời câu hỏi. II/ TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT. 1/ Thí nghiệm 1: 2/ Thí nghiệm 2: Dùng đèn cồn đun nóng miệng một ống nghiệm trong có đựng nước, dưới đáy có một cục sáp. Play C6: Hình 22.3 Khi nước ở phần trên ống nghiệm bắt đầu sôi thì cục sáp ở đáy ống nghiệm có bị nóng chảy không? Từ thí nghiệm này có thể rút ra nhận xét gì về tính dẫn nhiệt của chất lỏng? Không. Chất lỏng dẫn nhiệt kém. Bài 22: DẪN NHIỆT I/ SỰ DẪN NHIỆT. II/ TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT. 1/ Thí nghiệm 1: 2/ Thí nghiệm 2: 3/ Thí nghiệm 3: Dùng đèn cồn đun nóng đáy một ống nghiệm trong có không khí, ở nút có gắn một cục sáp. C 7: Khi đáy ống nghiệm đã nóng thì miếng sáp gắn ở nút ống nghiệm có bị nóng chảy không? Từ thí nghiệm này có thể rút ra nhận xét gì về tính dẫn nhiệt của chất khí? Không. Chất khí dẫn nhiệt kém. Play Hình 22.4 Bài 22: DẪN NHIỆT I/ SỰ DẪN NHIỆT. II/ TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT. Qua các thí nghiệm trên chúng ta rút ra được kết luận gì? - Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. - Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém. III/ VẬN DỤNG. Tại sao nồi, xoong thường làm bằng kim C9: loại, còn bát đĩa thường làm bằng sứ? Vì kim loại dẫn nhiệt tốt còn sứ dẫn nhiệt kém. C10: Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày? Vì không khí ở giữa các lớp áo mỏng dẫn nhiệt kém. C11: Về mùa nào chim thường hay đứng xù lông? Tại sao? Mùa đông. Để tạo ra các lớp không khí dẫn nhiệt kém giữa các lông chim. C12: Tại sao trong những ngày rét sờ vào kim loại ta thấy lạnh, còn trong những ngày nắng nóng sờ vào kim loại ta lại thấy nóng? Vì kim loại dẫn nhiệt tốt. Những ngày rét, nhiệt độ bên ngoài thấp hơn nhiệt độ cơ thể nên khi sờ vào kim loại, nhiệt từ cơ thể truyền vào kim loại và phân tán trong kim loại nhanh nên ta cảm thấy lạnh, ngược lại những ngày nóng nhiệt độ bên ngoài cao hơn nhiệt độ cơ thể nên nhiệt từ kim loại truyền vào cơ thể nhanh và ta có cảm giác nóng. CỦNG CỐ. 1/ Dẫn nhiệt là gì ? Dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ các phần này sang các phần khác của vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. 2/ Các chất rắn, lỏng, khí dẫn nhiệt như thế nào ? - Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. - Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1/ Đọc thêm phần có thể em chưa biết. 2/ Học bài và làm bài tập 22.1 đến 22.6 SBT. 3/ Xem trước bài mới “ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT” cần nắm rõ các nội dung sau: a/ Đối lưu là gì? b/ Bức xạ nhiệt là gì?
- Xem thêm -