Tài liệu Bài giảng bài dẫn nhiệt vật lý 8

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 75 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRƢỜNG THCS TÔ HIỆU THÀNH PHỐ SƠN LA Giáo viên thực hiện: TRẦN HOA LOA KÈN ! ?!?? Bạn hãy giải thích : Tại sao khi cho đồng bạc vào trong cốc nƣớc nóng thì đồng bạc nóng lên? !!? Còn bạn!! Tiết 26 NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI HỌC HÔM NAY SỰ DẪN NHIỆT I II III 1 Thí nghệm 2 Trả lời các câu hỏi TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT VẬN DỤNG I . SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm. Em hãy cho biết mục tiêu của thí nghiệm? Mục tiêu: Tìm hiểu về sự dẫn nhiệt Dụng cụ thí nghiệm? Dụng cụ :  Giá thí nghiệm  Thanh đồng AB  Các đinh ghim đƣợc gắn bằng sáp tại các vị trí a, b, c, d, e  Đèn cồn Hình 22 .1 Tiến hành thí nghiệm: a A Play b c d e B I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm. 2. Trả lời câu hỏi. A C1: Close C2: a b c d e B I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm. 2. Trả lời câu hỏi. A a b c d e B C3: Close * Kết luận :Dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật hoặc từ vật này sang vật khác. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT Thí nghiệm 1 Mục tiêu thí nghiệm? Mục tiêu: Tìm hiểu sự dẫn nhiệt của các chất rắn khác nhau có giống nhau hay không. Dụng cụ thí nghiệm? Dụng cụ : + Giá thí nghiệm. + Ba thanh: Đồng, nhôm, thuỷ tinh. + Các đinh ghim được gắn bằng sáp + Đèn cồn. Hình 22.2 Tiến hành thí nghiệm: Đồng Nhôm Thuỷ tinh Đồng Nhôm Play Thuỷ tinh Hình 22.2 II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT Thí nghiệm 1 C4: Trả lời : Các đinh gắn ở đầu thanh không rơi xuống cùng một lúc . Hiện tượng này chứng tỏ các chất khác nhau dẫn nhiệt khác nhau . C5: Trả lời : Trong ba chất này thì đồng dẫn nhiệt tốt nhất, thủy tinh dẫn nhiệt kém nhất. * Kết luận: Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất . II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT Thí nghiệm 1 Thí nghiệm 2 Quan sát Hình 22.3 hãy nêu mục tiêu và dụng cụ thí nghiệm? - Mục tiêu: Tìm hiểu sự dẫn nhiệt của chất lỏng. -Dụng cụ: Một ống nghiệm đựng nước, đáy có một cục sáp, đèn cồn . Tiến hành thí nghiệm như thế nào ? Play Sáp Hình 22.3 C6: Close Sáp Trả lời: Khi nước ở phần trên của ống nghiệm bắt đầu sôi thì cục sáp ở đáy ống nghiệm không nóng chảy, chứng tỏ chất lỏng dẫn nhiệt kém. Hình 22.3 II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT -Thí nghiệm 1 -Thí nghiệm 2 -Thí nghiệm 3 Quan sát Hình 22.4 hãy nêu mục tiêu và dụng cụ thí nghiệm? - Mục tiêu: Tìm hiểu sự dẫn nhiệt của chất khí - Dụng cụ: Một ống nghiệm có không khí, nút cao su có gắn cục sáp, đèn cồn. Tiến hành thí nghiệm? C7: Trả lời: Khi đáy ống nghiệm đã nóng thì miếng sáp gắn ở nút ống nghiệm không nóng chảy, chứng tỏ chất khí dẫn nhiệt kém. Play Sáp Hình 22.4 - Nếu coi khả năng dẫn nhiệt của không khí là 1 thì khả năng dẫn nhiệt của một số chất có giá trị nhƣ sau: Chất Khả năng dẫn nhiệt Chất Khả năng dẫn nhiệt Len 2 Nước đá 88 Gỗ 7 Thép 2 860 Nước 25 Nhôm 8 770 Thuỷ tinh 44 Đồng 17 370 Đất 65 Bạc 17 720 - Kết luận : Nói chung khả năng dẫn nhiệt của chất rắn tốt hơn của chất lỏng, của chất lỏng tốt hơn của chất khí. I . SỰ DẪN NHIỆT * Kết luận :Dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật hoặc từ vật này sang vật khác. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT + Kết luận: Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn , kim loại dẫn nhiệt tốt nhất  Chất rắn dẫn nhiệt tốt hơn chất lỏng và chất lỏng dẫn nhiệt tốt hơn chất khí . Chất khí dẫn nhiệt kém nhất. III . VẬN DỤNG C8: Tìm ba thí dụ về hiện tƣợng dẫn nhiệt ? * Trả lời : - Đun nóng đầu thanh kim loại, lát sau đầu kia cũng nóng lên . - Rót nước sôi vào ly, lát sau ly cũng nóng lên. - Đun nóng phía dưới ấm chứa nước, lát sau nước trong ấm cũng nóng lên. III . VẬN DỤNG C9: Tại sao nồi, xoong thƣờng Vìkim kim dẫn làm bằng loại,loại còn bát đĩa thƣờng sứ khi ? nhiệt làm tốtbằng nên nấu C9: thì thức ăn nhanh chín, còn sứ dẫn nhiệt kém nên khi đựng thức ăn ta cầm tay vào không bị nóng và thức ăn lâu nguội I . SỰ DẪN NHIỆT II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT III . VẬN DỤNG C10: Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn một áo dày ? * Trả lời : Vì tạo ra nhiều lớp không khí ở giữa các lớp áo mỏng, mà không khí thì dẫn nhiệt kém nên hạn chế truyền nhiệt từ cơ thể ra ngoài môi trường I . SỰ DẪN NHIỆT II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT III . VẬN DỤNG C11: Về mùa nào chim hay đứng xù lông ? Tại sao ? * Trả lời : Mùa đông. Để tạo ra các lớp không khí dẫn nhiệt kém giữa các lông chim .
- Xem thêm -