Tài liệu Bài giảng bài dẫn nhiệt vật lý 8 (2)

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 102 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Giáo viên: Bùi Thanh Sơn Đơn vị:THCS Hội An 2 Bài giảng môn Vật lí 8 Bài 22: Dẫn Nhiệt Đặt vấn đề Trong sự truyền nhiệt, nhiệt năng được truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác. Sự truyền nhiệt này được thực hiện bằng những cách nào ? Bài 22: DẪN NHIỆT I- Sự dẫn nhiệt Sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. Ví dụ: II- Tính dẫn nhiệt của các chất -Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. - Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém III- Vận dụng: BÀI 22 DẪN NHIỆT Thí nghiệm C1:C¸c ®inh r¬i xuèng chøng tá ®Òu gì ? Nhiệt C3 đã truyền dựa đến thứ sáp tự ?làm rơi cho Thế: Hãy nào là sựvào dẫn nhiệt sáp nóng xuống củalên cácvàđinh chảyđểra. mô tả sự truyền năng trong C2truyền :Cácnhiệt đinh rơinăng xuống trước, Sự nhiệt từ thanh phần đồng AB.thứ sau sang theo tựkhác nào ?của một vật, này phần từ vật thứ này sang khác bằng Theo tự từ avật đến b, từ rồi c, d.A Nhiệt được truyền dần đầu hỡnh thức dẫn nhiệt. đến đầu B của thanh đồng. Bài 22: DẪN NHIỆT I- Sự dẫn nhiệt Sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. Ví dụ: II- Tính dẫn nhiệt của các chất -Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. - Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém III- Vận dụng: BÀI 22 DẪN NHIỆT Thí nghiệm C4:Các đinh1 tính gắn ởdẫn đầu các của thanh C5:So sánh nhiệt Em rút ra kết luận về tínhnào có rơihãy xuống đồng thời ? đồng, nhôm, thủy tinh.không Chất dẫn nhiệt của chất rắn.tỏnào Hiện tượngtốt này chứng đềudẫn gỡ dẫn nhiệt nhất, chất ?nhiệt kém nhất ? Từ đó có thể rút Các ra kếtđinh luậngắn gỡ ở? đầu các thanh rơi xuống không đồng thời. Hiện Trong 3 chất này thỡ đồng dẫn Chất rắn dẫn nhiệt tốt, trong tượng này chứng tỏ kim loại dẫn nhiệt tốt nhất, thủy tinh dẫn nhiệt chất rắn kim loại dẫn nhiệt tốt nhiệt tốt hơn thủy tinh. kém nhất. Trong chất rắn, kim nhất. loại dẫn nhiệt tốt nhất. TT Bài 22: DẪN NHIỆT I- Sự dẫn nhiệt Sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. Ví dụ: II- Tính dẫn nhiệt của các chất -Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. - Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém III- Vận dụng: BÀI 22 DẪN NHIỆT Thí nghiệm 2 C6: Khi nước ở phần trên của ống nghiệm bắt đầu sôi thỡ cục sáp ở đáy ống nghiệm có bị nóng chảy không ? Từ thí nghiệm này có thể rút ra nhận xét gỡ về tính dẫn nhiệt của chất lỏng ? -Khi nước ở phần trên của ống nghiệm bắt đầu sôi thỡ cục sáp ở đáy ống nghiệm không bị nóng chảy. - Chất lỏng dẫn nhiệt kém. Bài 22: DẪN NHIỆT I- Sự dẫn nhiệt Sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. Ví dụ: II- Tính dẫn nhiệt của các chất -Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. - Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém III- Vận dụng: BÀI 22 DẪN NHIỆT Thí nghiệm 3 C7: Khi đáy ống nghiệm đã nóng thỡ miếng sáp gắn ở nút Từ nhận xét kết quả ở thí nghiệm ống nghiệm có bị nóng chảy 2 và 3 em hãy rút ra kết luận về không ? Từ thí nghiệm này có tính dẫn nhiệt của chất lỏng và thể rút chất khí.ra nhận xét gỡ về tính dẫn nhiệt của chất khí ? - Khi đáy ống nghiệm đã nóng thỡ miếng sáp gắn ở nút ống nghiệm không bị nóng chảy. - Chất khí dẫn nhiệt kém. TT Bài 22: DẪN NHIỆT I- Sự dẫn nhiệt Sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. Ví dụ: II- Tính dẫn nhiệt của các chất -Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. - Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém III- Vận dụng: BÀI 22 DẪN NHIỆT Điền từ vào chỗ trống - Nhiệt năng có thể truyền từ phần khác phần này ………….sang ……………của một vật, từ vật này sang vật nhiệt khác bằng hình thức dẫn ………… tốt Trong - Chất rắn dẫn nhiệt ….. chất rắn, …………dẫn nhiệt tốt kim loại nhất. Chất lỏng và Chất - ………… ………….dẫn khí nhiệt kém. Bài 22: DẪN NHIỆT I- Sự dẫn nhiệt Sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. Ví dụ: II- Tính dẫn nhiệt của các chất -Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. - Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém BÀI 22 DẪN NHIỆT Trả lời câu hỏi: Thả một phần chiếc thìa kim loại vào một cốc nước nóng, sau một thời gian thì phần cán thìa ở trong không khí nóng lên. Tại sao? Phần thìa ngập trong nước nhận được nhiệt năng của nước truyền cho, sau đó nó dẫn nhiệt đến cán thìa và làm cán thìa nóng lên. Bài 22: DẪN NHIỆT I- Sự dẫn nhiệt Sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. Ví dụ: II- Tính dẫn nhiệt của các chất -Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. - Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém III- Vận dụng: BÀI 22 DẪN NHIỆT C9: Tại sao nồi xoong thường làm bằng kim loại, còn bát đĩa thường làm bằng sứ? Kim loại dẫn nhiệt tốt nên nồi hay xoong thường làm bằng kim loại để dễ dàng truyền nhiệt đến thức ăn cần đun nấu. Sứ dẫn nhiệt kém nên bát hay đĩa thường làm bằng sứ để giữ nhiệt cho thức ăn được lâu hơn. Bài 22: DẪN NHIỆT I- Sự dẫn nhiệt Sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. Ví dụ: II- Tính dẫn nhiệt của các chất -Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. - Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém III- Vận dụng: BÀI 22 DẪN NHIỆT C10: Tại mùa sao về đông mặc C11: Về nàomùa chim thường nhiều áo mỏng ấm?hơn hay đứng xù lông Tại mặc sao ?một áo dày ? Vỡ không khí giửừa các lớp áo mỏng dẫn nhiệt kém giửừ cho cơ thể không bị mất nhiệt. Mùa đông. ẹể tạo ra các lớp không khí dẫn nhiệt kém giửừa các lớp lông chim giửừ cho cơ thể không bị mất nhiệt. Bài 22: DẪN NHIỆT I- Sự dẫn nhiệt Sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. Ví dụ: II- Tính dẫn nhiệt của các chất -Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. - Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém III- Vận dụng: BÀI 22 DẪN NHIỆT C12: Tại sao trong nhửừng ngày rét sờ vào kim loại ta cảm thấy lạnh, còn trong nhửừng ngày nắng nóng sờ vào kim loại ta lại thấy nóng ? Vỡ kim loại dẫn nhiệt tốt. Nhửng ngày rét, nhiệt độ bên ngoài thấp hơn nhiệt độ cơ thể nên khi sờ vào kim loại, nhiệt từ cơ thể truyền vào kim loại và phân tán trong kim loại nhanh nên ta cảm thấy lạnh, ngược lại nhửng ngày nắng nóng kim lọai nhận nhiệt từ bên ngoài nên cao hơn nhiệt độ cơ thể nên nhiệt từ kim loại truyền vào cơ thể nhanh và ta có cảm giác nóng Bài 22: DẪN NHIỆT I- Sự dẫn nhiệt Sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. Ví dụ: II- Tính dẫn nhiệt của các chất -Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. - Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém III- Vận dụng: BÀI 22 DẪN NHIỆT Hướng dẫn học tập ở nhà: Đäc cã thÓ em cha biÕt. Häc kÜ bµi 22 DÉn nhiÖt. Lµm c¸c bµi tËp 22.1, 22.2, 22.3… ChuÈn bÞ bµi 23 Đối lưu-Bức xạ nhiệt (Xem cách tiến hành các thí nghiệm) iT ết học kết thúc Kính chào Quí thầy cô và các em học sinh lớp 8a7 Giáo viên: Bùi Thanh Sơn Đơn vị:THCS Hội An 2 Play www.dayvahoc.info Trở lại Đồng Nhôm Thuỷ tinh Play Hình 22.2 www.dayvahoc.info Trở lại Play Hình 22.3 www.dayvahoc.info Trở lại Play Hình 22.4 www.dayvahoc.info Trở lại
- Xem thêm -