Tài liệu Bài giảng bài dẫn nhiệt vật lý 8 (15)

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Câu 1 * Thế nào là hiện tượng khuếch tán? Hiện tượng này chứng tỏ điều gì Hiện tượng phân tử các chất tự hòa lẫn vào nhau gọi là hiện tượng khuếch tán. Hiện tượng này chứng tỏ Vớivật sựchất truyền nhiệt, nhiệtđộng năngkhông ngừng phân tử luôn chuyển được truyền từ phần này sang phần khác Câu 2 của * Thế nhiệttừnăng? Thế nàovật là nhiệt lượng? một nào vật, là truyền vật này sang Nhiệt năng tổng động năng khác. Sự truyền nhiệtlà này được thực hiệnphân tử cấu tạo nênnhững vật cách nào? Chúng ta sẽ tìm bằng hiểu vấn đề này trong bài học : Nhiệt lượng là phần nhiệt năng vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt. I. SỰ DẪN NHIỆT a. Thí nghiệm Trong thí nghiệm ở hình 22.1 các đinh a, b, c, d, e được gắn bằng sáp vào thanh đồng AB. Dùng đèn cồn đun đầu A của thanh đồng. Quan sát và mô tả hiện tượng. C1 Các đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì? Các đinh rơi xuống chứng tỏ nhiệt đã truyền đến sáp làm cho sáp nóng lên và chảy ra. C2 Các đinh rơi xuống trước, sau theo thứ tự nào? Các đinh rơi xuống theo thứ tự a đến b, c, d rồi đến e. I. SỰ DẪN NHIỆT a. Thí nghiệm Trong thí nghiệm ở hình 22.1 các đinh a, b, c, d, e được gắn bằng sáp vào thanh đồng AB. Dùng đèn cồn đun đầu A của thanh đồng. Quan sát và mô tả hiện tượng. C3 Hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh để mô tả sự truyền nhiệt năng trong thanh đồng AB. Nhiệt được truyền từ đầu A đến đầu B của thanh đồng. Sự truyền nhiệt năng như trong thí nghiệm trên gọi là SỰ DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT Hãy dựa vào các thí nghiệm sau đây để rút ra nhận xét về tính dẫn nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí. Thí nghiệm 1: Dùng đèn cồn đun nóng đồng thời các thanh đồng, nhôm, thủy tinh có gắn đinh bằng sáp ở đầu. đầu các các C4 Các Các đinh đinh gắn gắn ởở đầu thanhcó có rơi rơi xuống thanh xuống không đồng đồng thời thời. Hiện tượng này chứng không? Kim loại dẫn nhiệt tốt hơn tỏ điều gì? thủy tinh Đồng Nhôm Thuỷ tinh Hình 22.2 I. SỰ DẪN NHIỆT Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT Hãy dựa vào các thí nghiệm sau đây để rút ra nhận xét về tính dẫn nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí. Thí nghiệm 1: ba chất này thì đồng C5 Trong Dựa vào thí nghiệm trên dẫn thủy tinh để sonhiệt sánh tốt tínhnhất, đẫn nhiệt của dẫn kémthủy nhất tinh. Chất đồng,nhiệt nhôm, ất rắn loạichất dẫn nàoTrong dẫn ch nhiệt tốtkim nhất, nhiệt tốtnhiệt nhất kém nhất? Từ đó nào dẫn có thể rút ra kết luận gì? Đồng Nhôm Thuỷ tinh Hình 22.2 I. SỰ DẪN NHIỆT Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT Hãy dựa vào các thí nghiệm sau đây để rút ra nhận xét về tính dẫn nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí. Thí nghiệm 1: Thí nghiệm 2: Dùng đèn cồn đun nóng miệng một ống nghiệm trong ống có đựng nước. Dưới có một cục sáp. Hình 22.3 I. SỰ DẪN NHIỆT Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT Hãy dựa vào các thí nghiệm sau đây để rút ra nhận xét về tính dẫn nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí. Thí nghiệm 1: Thí nghiệm 2: Dùng đèn cồn đun nóng miệng một ống nghiệm trong ống có đựng nước. Dưới có một cục sáp. Hình 22.34 C6Khi Khinước nước ởở phần phần trên ống ống nghiệm nghiệm bắt bắt đầu đầusôi sôithì thìcục cụcsáp sápởở đáy đáy ống ống nghiệm nghiệm không có bị bị nóng nóng chảy. chảy không? Từ thí nghiệm này có thểTừ rútthí ra nghiệm kết luận này gì vềcótính thểdẫn rút nhiệt ra kếtcủa luận chất chlỏng? ất lỏng dẫn nhiệt kém. I. SỰ DẪN NHIỆT Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT Chất rắn dẫn nhiệt tốt: trong chất rắn thì kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém. III. VẬN DỤNG C8 Tìm 3 thí dụ về hiện tượng dẫn nhiệt C9 Tại sao nồi, xoong thường làm bằng kim loại, còn bát đĩa thường làm bằng sứ. Vì kim loại dẫn nhiệt tốt, còn sứ dẫn nhiệt kém hơn kim loại. I. SỰ DẪN NHIỆT Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT Chất rắn dẫn nhiệt tốt: trong chất rắn thì kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém. III. VẬN DỤNG C8 Tìm 3 thí dụ về hiện tượng dẫn nhiệt C9 Tại sao nồi, xoong thường làm bằng kim loại, còn bát đĩa thường làm bằng sứ. Vì kim loại dẫn nhiệt tốt, còn sứ dẫn nhiệt kém hơn kim loại. C10 Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày? Vì khi mặc nhiều áo mỏng thì không khí giữa các lớp áo mỏng dẫn nhiệt kém hơn lớp áo dày. I. SỰ DẪN NHIỆT Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT Chất rắn dẫn nhiệt tốt: trong chất rắn thì kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém. III. VẬN DỤNG C8 Tìm 3 thí dụ về hiện tượng dẫn nhiệt C11Về mùa đông chim thường hay đứng xù lông? Tại sao? Mùa đông, để tạo ra các lớp không khí dẫn nhiệt kém giữa các lông chim I. SỰ DẪN NHIỆT Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT Chất rắn dẫn nhiệt tốt: trong chất rắn thì kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém. III. VẬN DỤNG C11 Về mùa nào chim thường hay đứng xù lông? Tại sao? Về mùa đông chim thường hay đứng xù lông. Để tạo các lớp không khí dẫn nhiệt kém giữa các lông chim. C12: Tại Vì những ngày rét nhiệt thấploại hơntanhiệt trong C12 sao trong những ngàyđộrétbên sờngoài vào kim thấy độ lạnh, còn cơ thể nên sờ vào nhiệtloại từ ta cơthấy thể truyền những ngàykhi nắng nóngkim sờ loại, vào kim nóng? nhanh vào kim loại nên ta cảm thấy lạnh. Ngược lại những ngày nắng nóng nhiệt độ bên ngoài cao hơn nhiệt độ trong cơ thể nên khi sờ vào kim loại, nhiệt từ kim loại truyền nhanh vào cơ thể nên ta cảm thấy nóng. HÃY CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Trong các cách xắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt tới kém, cách nào là đúng: A. Đồng, thuỷ ngân, nước, không khí B. Đồng , nước, thuỷ ngân, không khí C. không khí, nước, thuỷ ngân, đồng Tiếc Bạn chọn sai rồi ! Hoanquá hô …! . Bạn chọn đúng Làm lại Đáp án Học hiểu phần ghi trong tâm của bài Làm các bài tập từ 22.1 đến 21.12 SBT Đọc thêm phần có thể Chuẩn bị bài 23 TRƯỜNG THCS CÁT HANH Hãy yêu thích việc mình làm bạn sẽ cảm thấy thú vị hơn và việc mình làm sẽ có hiệu quả hơn.
- Xem thêm -