Tài liệu Bài giảng bài dẫn nhiệt vật lý 8 (14)

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 89 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI 22 A a b c d e B Nhiệt được truyền từ đầu A đến đầu B của thanh đồng. Play I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm Em hãy cho biết mục tiêu của thí nghiệm? Mục tiêu: Tìm hiểu về sự dẫn nhiệt. Hãy nêu tên các dụng cụ trong các thí nghiệm. Dụng cụ : - Giá thí nghiệm - Thanh đồng AB - Các đinh ghim được gắn bằng sáp tại các vị trí a, b, c, d, e - Đèn cồn I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm 2. Trả lời câu hỏi C1: Các đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì? C2: Các đinh rơi xuống trước, sau theo thứ tự nào? Các đinh rơi xuống theo thứ tự a đến b, c, d rồi đến e. C3: Hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh để mô tả sự truyền nhiệt năng trong thanh đồng AB. I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: 3. Kết luận: Dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác. Ví dụ: - Đun nóng đầu thanh kim loại, lát sau đầu kia cũng nóng lên . - Rót nước sôi vào ly, lát sau ly cũng nóng lên. - Đun nóng phía dưới ấm chứa nước, lát sau nước trong ấm cũng nóng lên. I. SỰ DẪN NHIỆT II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT 1. Thí nghiệm 1: Em hãy cho biết mục tiêu của thí nghiệm? Mục tiêu: Tìm hiểu về sự dẫn nhiệt của các chất rắn khác nhau. Hãy nêu tên các dụng cụ trong các thí nghiệm Dụng cụ : - Giá thí nghiệm - Thanh đồng - Thanh nhôm - Thanh thủy tinh - Các đinh ghim được gắn bằng sáp ở đầu các thanh. - Đèn cồn I. SỰ DẪN NHIỆT II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT 1. Thí nghiệm 1: Tiến hành thí nghiệm: Dùng đèn cồn đun nóng đồng thời các thanh đồng, nhôm thủy tinh có đinh gắn bằng sáp ở đầu. Đồng Nhôm Thủy tinh C4: Các đinh gắn ở đầu các thanh có rơi xuống đồng thời không? Hiện tượng này chứng tỏ điều gì? Các đinh gắn ở đầu các thanh rơi xuống không đồng thời. Kim loại dẫn nhiệt tốt hơn thủy tinh C5: Dựa vào thí nghiệm trên để so sánh tính đẫn nhiệt của đồng, nhôm, thủy tinh. Chất nào dẫn nhiệt tốt nhất, chất nào dẫn nhiệt kém nhất? Từ đó có thể rút ra kết luận gì? Trong ba chất này thì đồng dẫn nhiệt tốt nhất, thủy tinh dẫn nhiệt kém nhất. Trong chất rắn kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. I. SỰ DẪN NHIỆT II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT 1. Thí nghiệm 1: 2. Thí nghiệm 2: C6: MụcKhi tiêu: nước Tìmở hiểu phầnvềtrên sự dẫn ống nhiệt nghiệm củabắt chất đầu lỏng. sôi thì cục sáp ở đáy ống nghiệm Dụng cụ : có bị nóng chảy không? Từ thí nghiệm này có thể rút ra nhận xét gì về tính dẫn nhiệt của chất lỏng? - Ống nghiệm có đựng nước, dưới đáy có một cục sáp. Khi nước - Đèn cồnở phần trên ống nghiệm bắt đầu sôi thì cục sáp ở đáy ống nghiệm không bị nóng chảy. Chất lỏng dẫn nhiệt kém. Tiến hành thí nghiệm: Dùng đèn cồn đun nóng miệng ống nghiệm. I. SỰ DẪN NHIỆT II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT 1. Thí nghiệm 1: 2. Thí nghiệm 2: 3. Thí nghiệm 3: biết mục nghiệm? C7: Khi Em đáy hãy ốngcho nghiệm đã tiêu nóngcủa thìthímiếng sáp gắn ở nút ống nghiệm có bị nóng Từcủa thí chất nghiệm Mục tiêu: Tìm hiểuchảy về sựkhông? dẫn nhiệt khí. này có thể rút ra nhận xét gì về tính dẫn nhiệt của chất khí? Hãy nêu tên các dụng cụ trong các thí nghiệm Dụng cụ : Khi đáy ống nghiệm đã nóng thì miếng sáp gắn ở nút ống - Ống nghiệm, nút cóChmột gắndẫn cụcnhiệt sáp. kém. nghiệm không bị nóng chảy. ất khí - Đèn cồn Tiến hành thí nghiệm: Dùng đèn cồn đun nóng đáy ống nghiệm. I. SỰ DẪN NHIỆT II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT 1. Thí nghiệm 1: 2. Thí nghiệm 2: 3. Thí nghiệm 3: 4. Kết luận: - Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn thì kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. - Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém. - Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt . - Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất - Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém . I. SỰ DẪN NHIỆT II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT III. VẬN DỤNG C8: Tìm 3 thí dụ về hiện tượng dẫn nhiệt C9: Tại sao nồi, xoong thường làm bằng kim loại, còn bát đĩa thường làm bằng sứ. Vì kim loại dẫn nhiệt tốt, còn sứ dẫn nhiệt kém. C10: Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày? Vì không khí ở giữa các lớp áo mỏng dẫn nhiệt kém. C11: Về mùa nào chim thường hay đứng xù lông? Tại sao? Về mùa đông. Để tạo ra các lớp không khí dẫn nhiệt kém giữa các lông chim. - Nếu coi khả năng dẫn nhiệt của không khí là 1 thì khả năng dẫn nhiệt của một số chất có giá trị như sau: Chất Khả năng dẫn nhiệt Chất Khả năng dẫn nhiệt Len 2 Nước đá 88 Gỗ 7 Thép 2 860 Nước 25 Nhôm 8 770 Thuỷ tinh Đất 44 65 Đồng Bạc 17 370 17 720 Nói chung khả năng dẫn nhiệt của chất rắn tốt hơn của chất lỏng, của chất lỏng tốt hơn của chất khí. I. SỰ DẪN NHIỆT II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT III. VẬN DỤNG C8: C9: C10: C11: C12: Tại sao trong những ngày rét sờ vào kim loại ta thấy lạnh, còn trong những ngày nắng nóng sờ vào kim loại ta thấy nóng? Vì những ngày rét nhiệt độ bên ngoài thấp hơn nhiệt độ trong cơ thể nên khi sờ vào kim loại, nhiệt từ cơ thể truyền nhanh vào kim loại nên ta cảm thấy lạnh. Ngược lại những ngày nắng nóng nhiệt độ bên ngoài cao hơn nhiệt độ trong cơ thể nên khi sờ vào kim loại, nhiệt từ kim loại truyền nhanh vào cơ thể nên ta cảm thấy nóng.
- Xem thêm -