Tài liệu Bài giảng bài dẫn nhiệt vật lý 8 (13)

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 264 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ 8 DẪN NHIỆT Giáo viên : Mai Văn Bảo Tiết 27-BàI 22. Dẫn Nhiệt I. Sự dẫn nhiệt + Bước 1. Bố trí thí nghiệm như hình 22.1 SGK A a b c d e B - Các bước tiến hành thí nghiệm : Hình 22.1 sgk + Bước 2. Dùng đèn cồn đun nóng đầu A của thanh kim loại ( Thanh đồng). H22.1 + Bước 3. Quan sát hiện tượng xảy ra đối với các đinh ghim và trả lời các câu hỏi . C1:Các đinh ghim có rơi xuống không ? Chứng tỏ điều gi? C2: Nếu các đinh ghim rơi thì sẽ rơi theo thứ tự nào ? C3:Hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh đểmô tả sự truyền nhiệt năng trong thanh đồng AB ? A a b c d e B Tiết 27-BàI 22. Dẫn Nhiệt I. Sự dẫn nhiệt A A a b c d e B B Thí nghiệm của đầu mô phỏng Khi đốt nóng đầu A của thanh đồng thì nhiệt độ , nhiệt năng A tăng . Các nguyên tử , phân tử đồng ở đầu A dao động nhanh dần và truyền động năng cho các nguyên tử,phân tử bên cạnh . Do các nguyên tử , phân tử đồng ở thể răn sắp xếp rất chặt chẽ nên các nguyên tử, phân tử đồng ở bên cạnh cũng dao động nhanh dần lên , nhiệt độ , nhiệt năng ở phần bên cạnh tăng dần . Cứ như thế nhiệt năng được truyền dần từ đầu A đến đầu B của thanh đồng nên các đinh ghim được gắn bằng sáp bị nóng chảy và rơi xuống lần lượt theo thứ tự a,b,c,d,e Kết luận : Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật , từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt . - Mở rộng : Bản chất của sự dẫn nhiệt là sự truyền động năng của các hạt vật chất khi chúng va chạm vào nhau. TIẾT 27-BÀI 22. DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT: -CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 1: + Bước 1. Bố trí thí nghiệm như H 22.2 Sgk + Bước 2. Dùng đèn cồn đun nóng đồng thời 3 thanh : Đồng, nhôm , thuỷ tinh. + Bước 3. Quan sát hiện tượng xảy ra với các đinh ghim và trả lời các câu hỏi . -C4:Các đinh gắn ở đầu các thanh có rơi xuống đồng thời không? Hiện tựợng này chứng tỏ điều gi? - Nêu thứ tự rơi của các đinh ghim? -C5:Hãy dựa và thí nghiệm trên Hãy cho biết chất nào dẫn nhiệt tốt nhất ? Chất nào dãn nhiệt kém nhất? Rút ra kết luận gì ? Đồng Nhôm tinh Thuỷ Hình 22.2 Đồng Nhôm tinh Thuỷ THÍ NGHIỆM MÔ PHỎNG . Đồng Nhôm tinh Thuỷ Hiện tượng :Các đinh gắn ở đầu các thanh rơi xuống không đồng thời , đinh ghim trên thanh đồng rơi xuống đầu tiên , rồi đến đinh ghim trên thanh nhôm, cuối cùng là đinh ghim trên thanh thuỷ tinh . Kết luận : -Các chất rắn khác nhau dẫn nhiệt khác nhau . -Trong chất rắn kim loại dẫn nhiệt tốt nhất . 2. Thí nghiệm 2 : Hình 22.3 Sgk. -Mục đích thí nghiệm : Tìm hiểu tính dẫn nhệt của chất lỏng. -Dụng cụ : Đèn cồn , ống nghiệm , cục sáp , nước sạch. -Các bước tiến hành : Bước 1 : Bố trí thí nghiệm như hình 22.3 SGK Bước 2 : Dùng đèn cồn đun nóng miệng một ống nghiệm trong có đựng nước , dưới đáy có một cục sáp. Bước 3 : Quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra với cục sáp khi nước ở phần trên của ống nghiệm bắt đầu sôi. H 22.3. Chú ý : - Dùng kẹp gỗ để đỡ ống nghiệm . -Làm nóng đều ống nghiệm trước khi đun bằng cách tráng qua ống nghiệm một lớp nước nóng. - Đặt nghiêng ống nghiệm khi đun , đun tập trung vào một chỗ ( phần miệng ống nghiệm có nước ). - Không chạm tay vào ống nghiệm khi đun. Hiện tượng : Khi nước ở phần trên của ống nghiệm bắt đầu sôi thì cục sáp ở đáy ống nghiệm không bị nóng chảy Kết luận : Chất lỏng dẫn nhiệt kém . 3. Thí nghiệm 3 : Hình 22.4 Sgk -Mục đích thí nghiệm : Tìm hiểu tính dẫn nhiệt của chất khí -Dụng cụ : Đèn cồn , ống nghiệm , nút cao su , cục sáp . -Các bước tiến hành Bước 1: Bố trí thí nghiệm như hình 22.4 SGK H 22.4. Bước 2 : Dùng đèn cồn đun nóng đáy ống nghiệm Bước3 : Quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra với cục sáp khi đáy ống nghiệm đã nóng . Chú ý : -Dùng kẹp gỗ để đỡ ống nghiệm . - Cục sáp không chạm ống thủy tinh . - Đặt nghiêng ống nghiệm khi đun và đun tập trung một chỗ ở đáy ống nghiệm . H 22.4. Hiện tượng : Khi đáy ống nghiệm đã nóng miếng sáp gắn ở nút ống nghiệm không bị nóng chảy Kết luận : Chất khí dẫn nhiệt kém Nếu coi khả năng dẫn nhiệt của không khí là 1 thì khả năng dẫn nhiệt của một số chất có giá trị như sau: ChÊt Kh¶ n¨ng dÉn nhiÖt ChÊt Kh¶ n¨ng dÉn nhiÖt Len 2 Níc ®¸ 88 Gç 7 ThÐp 2 860 Níc 25 Nh«m 8 770 Thuû tinh 44 §ång 17 370 §Êt 65 B¹c 17 720 - Kết luận : Nói chung khả năng dẫn nhiệt của chất rắn tốt hơn của chất lỏng, của chất lỏng tốt hơn của chất khí. Như các bạn đã biết, bản chất của sự dẫn nhiệt là sự truyền động năng của các hạt vật chất khi chúng va chạm với nhau. ở chất rắn khoảng cách giữa các phân tử là rất gần nhau nên việc truyền động năng của các hạt vật chất khi chúng va chạm với nhau là rất dễ dàng nên hiện tượng dẫn nhiệt xảy ra ở chất rắn là rất nhanh, nói cách khác chất rắn dẫn nhiệt tốt. ở chất khí khoảng cách giữa các phân tử là rất xa nhau nên việc truyền động năng của các hạt vật chất là rất khó khăn, vì vậy chất khí dẫn nhiệt kém . Chất lỏng được coi là chất trung gian giữa chất rắn và khí. Do đó chất lỏng dẫn nhiệt tốt hơn chất khí và kém hơn chất rắn. Trong môi trường chân không có xảy ra hiện tượng dẫn nhiệt không? Môi trường chân không là môi trường không có hạt vật chất nên không có sự truyền động năng giữa các hạt vật chất do đó hiện tượng dẫn nhiệt không xảy ra trong môi trường chân không.=> Bt TIẾT 27-BÀI 22. DẪN NHIỆT I. Sù dÉn nhiÖt II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT: • • • • III> VẬN DỤNG C8: C9: C11: C.12 Tại sao trong những ngày rét sờ vào kim loại ta thấy lạnh , còn trong những ngày nắng nóng sờ vào kim loại lại thấy nóng ? Trả lời : Những ngày rét sờ vào kim loại ta thấy lạnh , còn trong những ngày nắng nóng sờ vào kim laọi lại thấy nóng . Vì kim loại dẫn nhiệt tốt , những ngày rét nhiệt độ bên ngoài thấp hơn nhiệt độ cơ thể , nên khi sờ vào kim loại , nhiệt từ cơ thể truyền vào kim loại và phân tán trong kim loại nhanh nên ta cảm thấy lạnh . Ngược lại những ngày nóng nhiệt độ bên ngoài cao hơn nhiệt độ cơ thể nên nhiệt từ kim loại truyên vào cơ thể nhanh và ta có cảm giác nóng. Bài tập : Trong cỏc cỏch sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt hơn đến kộm hơn sau đõy ,cỏch nào là đỳng ? A. Đồng, nước, thủy tinh, khụng khớ. O C B. Đồng, thủy tinh, nước, không khí. . Thủy tinh, đồng, nước, khụng khớ. D. Khụng khớ, nước, thủy tinh, đồng. Bài 22.2 SBT-29: Trong sự dẫn nhiệt, nhiệt được truyền từ vật nào sang vật nào ? Hóy chọn cõu trả lời đỳng . A. Từ vật cú nhiệt năng lớn hơn sang vật cú nhiệt năng nhỏ hơn B. Từ vật cú khối lượng lớn hơn sang vật cú khối lượng nhỏ hơn O C. Từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn D. Cả 3 cõu trả lời trờn đều đỳng GHI NHỚ •NHIỆT NĂNG CÓ THỂ TRUYỀN TỪ PHẦN NÀY SANG PHẦN KHÁC CỦA MỘT VẬT , TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC BẰNG HÌNH THỨC DẪN NHIỆT . • CHẤT RẮN DẪN NHIỆT TỐT . TRONG CHẤT RẮN , KIM LOẠI DẪN NHIỆT TỐT NHẤT . • CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ DẪN NHIỆT KÉM . HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1. Học thuộc ghi nhớ SGK. 2. Đọc phần “Có thể em chưa biết” và tìm hiểu các hiện tượng thực tế liên quan đến bài học, vận dụng kiến thức đã học để giải thích. 3. Làm lại các bài tập C9, C10, C11, C12 SGK vào vở. Bài tập 22.122.6 SBT 4. Đọc và. tìm hiểu trước bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt (SGK T80)
- Xem thêm -