Tài liệu Bài giảng bài cung chứa góc hay nhất hình học 9 (3)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

CUNG CHỨA GÓC Bài giảng môn Toán 9 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH ! Cho hình vẽ bên. Các điểm M, N, P nằm trên M đường tròn tâm O. Hãy so sánh các góc: AMB, ANB và APB ? N P O A B N P a M a a O A B n Các điểm M, N, P Các điểm M, N, P nằm trên đường tròn nằm ở đâu? tâm O AMB = ANB = APB Bài 6. cung chứa góc 1. Bài toán quỹ tích cung chứa góc a) Bài toán: Cho đoạn thẳng AB và góc α (00 < α <1800). Tìm quỹ tích (tập hợp) các điểm M thỏa mãn AMB = α. (Ta cũng nói quỹ tích các điểm M nhìn đoạn thẳng AB cho trước dưới góc α). ?1 Cho đoạn thẳng CD. a) Vẽ ba điểm N1’ N2’ N3 sao cho CN1D = CN2D = CN3D = 900. b) Chứng minh rằng các điểm N1, N2, N3 nằm trên đường tròn đường kính CD. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng CD. N2 CN1D, CN2D, CN3D là các N1 tam giác vuông lần lượt có N1O, N2O, N3O là các trung C D tuyến ứng với cạnh huyền CD. O CD Nên: N1O = N2O = N3O = 2 (Tính chất đường trung tuyến N3 trong tam giác vuông) Vậy N1, N2, N3 cùng nằm trên đường tròn (O; CD ) hay 2 đường tròn đường kính CD. ?2 Vẽ một góc trên bìa M cứng (chẳng hạn, góc750). Cắt ra, ta được một mẫu M 750 M hình như phần gạch chéo ở B A hình bên. Đóng hai chiếc đinh A, B cách nhau 3cm M trên một tấm gỗ phẳng. M M Dịch chuyển tấm bìa trong khe hở sao cho hai cạnh của góc luôn dính sát vào hai chiếc đinh A, B. Đánh dấu các vị trí M1, M2, M3,…,M6 của đỉnh góc ( AM1B = AM 2 B =........= AM 6 B= 750 ) Qua thực hành, hãy dự đoán quỹ đạo chuyển động của điểm M. 2 3 1 4 6 5 Bài 6. cung chứa góc 1. Bài toán quỹ tích cung chứa góc a) Bài toán: Cho đoạn thẳng AB và góc α (00 < α <1800). Tìm quỹ tích (tập hợp) các điểm M thỏa mãn AMB = α. (Ta cũng nói quỹ tích các điểm M nhìn đoạn thẳng AB cho trước dưới góc α). * Kết luận: Với đoạn thẳng AB và góc α (00 < α <1800) cho trước thì quỹ tích các điểm M thỏa mãn AMB = α là hai cung chứa góc α dựng trên đoạn AB. Bài 6: cung chứa góc 1. Bài toán quỹ tích cung chứa góc b) Chú ý: - Hai cung chứa góc nói trên là hai cung tròn đối xứng nhau qua AB. - Hai điểm A, B được coi là thuộc quỹ tích. - Khi α = 900 thì hai cung AmB và Am’B là hai nửa đường tròn đường kính AB. Khi đó: Quỹ tích các điểm nhìn đoạn thẳng AB trướcVới dưới một góc AB và góc α (00 < α <1800) * cho Kết luận: đoạn thẳng vuông là đường cho trước thì quỹtròn tíchđường các điểm M thỏa mãn AMB = α AB. chứa góc α dựng trên đoạn AB. làkính hai cung - Cung AmB là cung chứa góc α thì cung AnB là cung chứa góc 1800 – α. Bài 6: cung chứa góc 1. Bài toán quỹ tích cung chứa góc a) Bài toán: (SGK/83) b) Chú ý: (SGK/85) c) Cách vẽ cung chứa góc α Bài tập 46 (SGK/trang 86) Dựng một cung chứa góc 550 trên đoạn AB = 3 cm Bài 6: cung chứa góc 1. Bài toán quỹ tích cung chứa góc 2. Cách giải bài toán quỹ tích Bài toán: Chứng minh quỹ tích (tập hợp) các điểm M thỏa mãn tính chất T là một hình H. * Hướng dẫn học ở nhà : - Học bài theo Sgk và vở ghi - Làm bài tập: 45, 47, 48 (Sgk/tr86, 87) - Chuẩn bị theo nội dung tiết luyện tập. BÀI HỌC KẾT THÚC CHÚC SỨC KHOẺ QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM
- Xem thêm -