Tài liệu Bài giảng bài công và công suất vật lý 10 (6)

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VẬT LÝ 10 Bài 24 – Tiết 40 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT GV Thực hiện: Lê Hữu Hào TRƯỜNG THPT BC BUÔN MA THUỘT CÔNG VÀ CÔNG SUẤT NỘI DUNG BÀI HỌC I - Công • Khái niệm về công • Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát • Biện luận về giá trị công • Đơn vị công II – Công suất • Khái niệm công suất • Đơn vị công suất • Một số chú ý Trong trường hợp nào sau đây ta nói : “Có công cơ học” ?: A. B. C. Có công mài sắt có ngày nên kim Ngày công của một lái xe là 100 000 đồng Con ngựa đang kéo xe thực hiện công D. Công thành danh toại Vậy thế nào là khái niệm về công? (Đã học ở lớp 8 ) Một lực sinh công khi nó tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực chuyển dời. Công thức tính công mà em đã biết? A =F.s Công thức này chỉ dùng khi điểm đặt của lực chuyển dời một đoạn s theo hướng của lực CÔNG VÀ CÔNG SUẤT I – Công: 1. Khái niệm về công Đã biết: - Một lực sinh công khi nó tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực chuyển dời - Khi điểm đặt của lực chuyển dời một đoạn s theo hướng của lực thì công do lực sinh ra là A = F. s Thực tế thì khi lực sinh công, hướng di chuyển điểm đặt của lực thường không cùng hướng của lực. Ta sẽ xét cách tính công trong trường hợp tổng quát F F2  F1 s Phân tích lực kéo F thành 2 thành phần A = F1S = FScosα F = F1 + F2 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT I – Công: 2. Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát Khi lực F không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với lực góc α thì công thực hiện bới lực đó tính theo công thức: A= FScosα Dựa vào công thức đã có, xét các trường hợp góc α như hình dưới, hãy xếp tương ứng vào các trường hợp sau : 1) A = 0 2) A > 0 3) A < 0 1) Cos F α=0 = 0o α o0 F α > α0  = 90 3) o< α ≤ 180o 90 Cos α < 0  A< 0 F CÔNG VÀ CÔNG SUẤT I – Công: 3. Biện luận Từ A = F.s.cos α * α< 900, cos α > 0 => A > 0: công phát động * α= 900, cos α = 0 => A = 0: lực không sinh công * α> 900, cos α < 0 => A < 0: công cản (công âm) CÔNG VÀ CÔNG SUẤT I – Công: 4. Đơn vị công A = F.s.cos Không đơn vị Met (m) Newton (N) N.m Jun là công do lực có độ lớn 1N thực hiện khi điểm đặt của lực chuyển dời 1 m theo hướng của lực 1 (J) = 1 (Nm) 1 (KJ ) = 1000 (J) James Prescott Joule (1818 - 1889) Nhà bác học người Anh CÔNG VÀ CÔNG SUẤT I – Công: 5. Chú ý: • Công thức tính công trên dùng khi điểmđặt của lực chuyển dời thẳng và độ lớn của lực không dổi trong quá trình khảo sát • Giá trị của công phụ thuộc vào hệ quy chiếu V=0 v Start Công của hổ sinh ra bằng với công của báo, nhưng thời gian sinh công của chúng khác khác nhau, để so sánh khả năng sinh công của mỗi con vật phải dùng đại lượng nào !? Quan sát, so sánh công và thời gian sinh công của của hai con vật ? CÔNG VÀ CÔNG SUẤT I- Công: II- Công suất: 1. Khái niệm công suất Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian 2. Đơn vị công suất A P t Jun (J) 1 W = 1 J/s 1 kW = 1000 W Giây (s) 1MW = 106 W J/s(W) 1kWh = 3600 kJ Óat là công suất lcủa một thiết bị thực hiện công bằng 1J trong thời gian 1s A P t Jame Watt (1736 - 1819) Nhà bác học người Anh Start Tính công suất của hổ và báo. A1 200000 P1    t20000(W) 1= 10 (s) t1 10 AA 200000 A2 = 200.000 (J) 2 1 = P2    40000(W) t2 5 t2= 5 (s) Công suất của động cơ còn được tính bằng đơn vị mã lực. Mã lực là công suất xấp xỉ bằng công suất một con ngựa Ở Pháp: 1 mã lực = 1CV = 736W Ở Anh: 1 mã lực = 1HP = 746W  CÔNG VÀ CÔNG SUẤT I- Công: II- Công suất: 3. Chú ý: Khái niệm công suất cũng được mở rộng cho các nguồn phát năng lượng không phải dưới dạng sinh công cơ học. Ví dụ: động cơ, đèn, trạm phát sóng… Cũng định nghĩa công suất tiêu thụ của một thiết bị tiêu thụ nămg lượng bằng năng lượng tiêu thụ của thiết bị đó trong một đơn vị thời gian. Ví dụ về một số công suất : 1000 kW 500 700 W 30–––5000 100 50 W – 300 kW 1920 MW 15 – 70 kW HỘP SỐ ÔTÔ – XE MÁY Hộp số Taycơgacóhay số suất dùngnhất để thay đổi công Mỗi động mộthộp công định.Tay ga suấtcủa củađộng xe máy ? làm thay đổi công suất cơ trong khoảng cho phép, còn hộp số để làm gì ? CÔNG VÀ CÔNG SUẤT Hộp số TayMỗi ga hay hộp để thay công động cơsố códùng một công suấtđổi nhất suất của xe máy ? suất của định.Tay ga làm thay đổi công động cơ trong khoảng cho phép, còn hộp số để làm gì ?
- Xem thêm -