Tài liệu Bài giảng bài công và công suất vật lý 10 (4)

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÝ 10 - Ban cơ bản Giáo viên thực hiện TRƢƠNG VĂN KHÁNH Tiết 41 - BÀI 24: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT I. CÔNG 1. Khái niệm về công 2. Định nghĩa công trong trƣờng hợp tổng quát 3. Các trƣờng hợp 4. Đơn vị công II. CÔNG SUẤT 1. Khái niệm công suất 2. Đơn vị công suất 3. Ví dụ 4. Nhanh chân bạn nhé Tiết 41 - BÀI 24: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT I. CÔNG 1. Khái niệm về công 2. Định nghĩa công trong trƣờng hợp tổng quát 3. Các trƣờng hợp 4. Đơn vị công II. CÔNG SUẤT 1. Khái niệm công suất 2. Đơn vị công suất 3. Ví dụ 4. Nhanh chân bạn nhé Trong những trƣờng hợp nào sau đây, khái niệm công có nội dung cơ học: 1. Khi ôtô đang chạy, động cơ ôtô sinh công. 2. Ngày công của một người lái xe là 50000đồng. 3. Có công mài sắt, có ngày nên kim. 4. Công thành danh toại. Tiết 41 - BÀI 24: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT I. CÔNG I. Công 1. Khái niệm về công 2. Định nghĩa công trong trƣờng hợp tổng quát 3. Các trƣờng hợp 4. Đơn vị công II. CÔNG SUẤT 1. Khái niệm công suất 2. Đơn vị công suất 3. Ví dụ 4. Nhanh chân bạn nhé 1. Khái niệm công * Một lực sinh công khi nó tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực chuyển dời. * Khi điểm đặt của lực F chuyển dời một đoạn S theo hƣớng của lực thì công do lực sinh ra là: A = F.S Tiết 41 - BÀI 24: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT I. CÔNG 1. Khái niệm về công 2. Định nghĩa công trong trƣờng hợp tổng quát:  Fn 2. Định nghĩa công trong trƣờng hợp tổng quát 3. Các trƣờng hợp  F  M Fs N 4. Đơn vị công II. CÔNG SUẤT 1. Khái niệm công suất 2. Đơn vị công suất 3. Ví dụ 4. Nhanh chân bạn nhé Khi lực F không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo công thức: A = F.s.cos Tiết 41 - BÀI 24: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT I. CÔNG 1. Khái niệm về công 2. Định nghĩa công trong trƣờng hợp tổng quát 3. Các trƣờng hợp 4. Đơn vị công II. CÔNG SUẤT 1. Khái niệm công suất 2. Đơn vị công suất 3. Ví dụ 4. Nhanh chân bạn nhé 3. Các trƣờng hợp: a)  = 00 => cos = 1 => A = F.s Khi đó hướng của lực theo hướng chuyển dời. b)  nhọn => cos  > 0 => A > 0 Khi đó A gọi là công phát động. c)  = 900 => cos  = 0 => A = 0 Khi điểm đặt của lực chuyển dời theo phương vuông góc với lực thì lực sinh công A = 0. d)  tù => cos  < 0 => A < 0 Lực có tác dụng cản trở chuyển động và công do lực sinh ra âm , được gọi là công cản. e)  =1800 => cos = - 1 => A = - F.s Khi đó hướng của lực ngược hướng chuyển dời. Tiết 41 - BÀI 24: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT I. CÔNG 1. Khái niệm về công 2. Định nghĩa công trong trƣờng hợp tổng quát 3. Các trƣờng hợp N ps M  4. Đơn vị công II. CÔNG SUẤT 1. Khái niệm công suất 2. Đơn vị công suất 3. Ví dụ 4. Nhanh chân bạn nhé p pn Tiết 41 - BÀI 24: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT I. CÔNG 1. Khái niệm về công 4. Đơn vị : Công có đơn vị là jun, 2. Định nghĩa công trong trƣờng hợp tổng quát kí hiệu là J. 3. Các trƣờng hợp 4. Đơn vị công II. CÔNG SUẤT 1. Khái niệm công suất 2. Đơn vị công suất 3. Ví dụ 4. Nhanh chân bạn nhé A = 1N.1m = 1N.m = 1J Tiết 41 - BÀI 24: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT I. CÔNG 1. Khái niệm về công 2. Định nghĩa công trong trƣờng hợp tổng quát 3. Các trƣờng hợp 4. Đơn vị công II. CÔNG SUẤT 1. Khái niệm công suất 2. Đơn vị công suất 3. Ví dụ 4. Nhanh chân bạn nhé II. CÔNG SUẤT: 1. Khái niệm công suất: Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian. P  A t Tiết 41 - BÀI 24: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT I. CÔNG 1. Khái niệm về công 2. Định nghĩa công trong trƣờng hợp tổng quát 3. Các trƣờng hợp 4. Đơn vị công II. CÔNG SUẤT 1. Khái niệm công suất 2. Đơn vị công suất 3. Ví dụ 4. Nhanh chân bạn nhé 2. Đơn vị công suất : Đơn vị công suất là oát , kí hiệu : W 1W = 1J / 1s Tiết 41 - BÀI 24: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT I. CÔNG 1. Khái niệm về công 2. Định nghĩa công trong trƣờng hợp tổng quát 3. Các trƣờng hợp 4. Đơn vị công II. CÔNG SUẤT 1. Khái niệm công suất 2. Đơn vị công suất 3. Ví dụ 4. Nhanh chân bạn nhé Bạn có biết : 1W.h và 1 kW.h là các đơn vị đo của đại lượng nào nhỉ ? Tiết 41 - BÀI 24: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT I. CÔNG BẠN CÓ BIẾT KHÔNG NHỈ ? 1. Khái niệm về công 2. Định nghĩa công trong trƣờng hợp tổng quát 3. Các trƣờng hợp 4. Đơn vị công Người làm việc 100 W Tên lửa Saturn 7.1010 W II. CÔNG SUẤT 1. Khái niệm công suất 2. Đơn vị công suất Ôtô 4.104 W 3. Ví dụ Đèn điện 100 W 4. Nhanh chân bạn nhé Xe máy 15.104 W Tiết 41 - BÀI 24: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT I. CÔNG 1. Khái niệm về công 2. Định nghĩa công trong trƣờng hợp tổng quát 3. Các trƣờng hợp 4. Đơn vị công II. CÔNG SUẤT 1. Khái niệm công suất 2. Đơn vị công suất 3. Ví dụ 4. Nhanh chân bạn nhé TÓM TẮT BÀI HỌC :  * Nếu lực không đổi F có điểm đặt chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng củalực góc  thì công của F theo công thức : A = lực được tính F.S. cos * Công suất đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian : A •P  t Tiết 41 - BÀI 24: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT I. CÔNG 1. Khái niệm về công 2. Định nghĩa công trong trƣờng hợp tổng quát 3. Các trƣờng hợp 4. Đơn vị công II. CÔNG SUẤT 1. Khái niệm công suất 2. Đơn vị công suất 3. Ví dụ 4. Nhanh chân bạn nhé KIỂM TRA KIẾN THỨC Câu 1: Chọn đáp án đúng. Công có thể biểu thị bằng tích của A. năng lượng và khoảng thời gian. B. lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian. C. lực và quãng đường đi được. D. lực và vận tốc. Đáp án: Câu C Câu 2: Chọn đáp án đúng. Một lực F không đổi, liên tục kéo một vật chuyển v của . Công suất động với vận tốc theo hướng F của lực là F A. Fvt. B. Fv. Đáp án: Câu B C. Ft. D. Fv2.
- Xem thêm -