Tài liệu Bài giảng bài công và công suất vật lý 10

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 172 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VẬT LÝ 10 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT GVHD: PGS.TS Lê Công Triêm CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý F2  F F1 s A=F1S=FScosα 1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 1. Công cơ học Công ngoài đời sống khác công trong cơ hoc ở những điểm nào ? Hãy nhớ lại khái niệm công trong cơ học đã được học ở lớp dưới, cho để trả lời câu hỏi sau : Trong trường hợp nào sau đây ta nói : “Có công cơ học” ?:  a)Ông chủ trả công cho người làm thuê ?  b) Có công mài sắt có ngày nên kim ?  c) Người đá quả bóng ?  d) Con ngựa đang kéo xe ?  e) Đợi một người khác, người đang câu cá ?  1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 1. Công cơ học a. Định nghĩa Công của lực F lên đoạn đường s là đại lượng vô hướng A đo bằng tích số : b. Biểu thức A = FScosα Không phải bất cứ khi nào lực của ngựa tác dụng lên xe cũng theo phương ngang. F2  F F1 s A=F1S=FScosα 1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 1. Công cơ học Xét các trường hợp góc α như hình dưới, hãy xếp tương ứng vào các trường hợp sau : 1) A = 0 2) A > 0 3) A < 0 Cos α = 0  A< 0 F Cos α = 0  A< 0 a) 90o< α ≤ 180o F b) α < 90o Cos α = 0  A< 0 F α = 90o c) 1.Công cơ học là gì? a. Công Định nghĩa cơ học b. Đơn Biểu vị thức công 2. c. Công Đơn vịsuất a. 2. Định Côngnghĩa suất b. Đơn vị công suất a. Định nghĩa c. : b. Chú Biểuýthức c. Đơn vị d. Chú ý CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 1. Công cơ học Đối với chúng ta, những người đang đứng trên đất, động quãng đường Khi vận tốcmặt chuyển sang phải mà của con ván hổ đibằng được phụ vàođộng vận tốc tấm vận tốcthuộc chuyển sang của(đối tấm với ván.tấm ván) bằng nhau (về độ trái lớn), thì đối với mặt đất, con hổ không chuyển động. Giá trị của công phụ thuộc vào hệ quy chiếu V=0 v 1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 1. Công cơ học c. Đơn vị A = F.s.cos a Không đơn vị Met (m) Newton (N) N.m F (N) A = F.s.cos a s (m) A (Nm) hoặc A(J) 1 (J) = 1 (Nm) 1 (KJ ) = 1000 (J) James Prescott Joule (1818 - 1889) Nhà bác học người Anh CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 2. Công suất Công của hổ sinh ra bằng với công của báo, nhưng thời gian sinh công của chúng khác khác nhau, để so sánh khả năng sinh công của mỗi con vật phải dùng đại lượng nào !? a. Định nghĩa Công suất N là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của vật, được đo bằng thương số giữa công A và thời gian để thực hiện công ấy b. Biểu thức Start 1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý A N t Quan sát, so sánh công và thời gian sinh công của của hai con vật ? CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 2. Công suất c.Đơn vị 1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý Start A N t Jun (J) Giây (s) J/s 1 (W) = 1 (J/s) 1 (kW) = 1000 (W) 1(MW) = 106 (W) A1 200.000 = 10 (s)    20.000(w )  20t(1kW N1 ) t 10 A1 = A2 = 200.000 (J) A2 200.000 t2)= 5 (s)   40.000  40(kW N2  t 5 Jame Watt (1736 - 1819) Nhà bác học người Anh 1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 2. Công suất Ví dụ về một số công suất 50 – 300 kW 15 – 70 kW 500 ––700 W 1920 MW 1000 30 100 5000 WkW 1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 2. Công suất d. Chú ý Công suất của động cơ còn được tính bằng đơn vị mã lực (HP – horse power). Mã lực là công suất xấp xỉ bằng công suất một con ngựa VD : Chiếc bơm nước dưới có công suất là 1 mã lực 1 Mã lực = 1 HP = 736 (W)  1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 2. Công suất Ngoài công suất trong cơ học, còn có nhiều loại công suất khác nhau, các con số này thường được ghi trên các vật dụng 1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 2. Công suất Đồng hồ điện - công tơ điện Công tơ điện không phải dùng để đo Côngsuất tơ điện dùng để đo 1công haycông công công mà để đo công, số của tơ điện là 1kWh suất ? 1 kWh = 1000 (W).3600s) = 3.600.000 J 1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 2. Công suất Hộp số TayMỗi ga hay hộp để thay công động cơsố códùng một công suấtđổi nhất suất của xe máy ? suất của định.Tay ga làm thay đổi công động cơ trong khoảng cho phép, còn hộp số để làm gì ? 1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 2. Công suất A F.s N   F.v t t Cấu tạo của líp xe đạp cũng có tác dụng tương tự như hộp số Với công suất nhất định, muốn tăng lực thì phải giảm vận tốc, cấu tạo của hộp số giúp điều chỉnh lực tác dụng của động cơ. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT Về công và công suất, cần nắm vững các kiến thức sau : - Phân biệt công cơ học và công trong đời sống hằng ngày. - Định nghĩa công cơ học, công suất và đơn vị của các đại lượng này. - Nguyên tắc hoạt động của hộp số.
- Xem thêm -