Tài liệu Bài giảng bài công suất vật lý 8 (5)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 174 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG THCS GIÁ RAI B Giáo viên : NGUYÊN QUANG CHÍNH Tiết 21 Bài 15 Đèn dây tóc 75W CÔNG SUẤT Đèn Com pact 15W Bàn là 1000W Tiết 21 Bài 15: CÔNG SUẤT I. AI LÀM VIỆC KHOẺ HƠN? II. CÔNG SUẤT III. ĐƠN VỊ CÔNG SUẤT Watt ( 1736-1819)- Nhà vật lý người Anh Tiết 21 BÀI 15. CÔNG SUẤT I. AI LÀM VIỆC KHOẺ HƠN? Xét hai phương án so sánh: c) So sánh thời gian của hai người để thực hiện được cùng một công, ai làm việc mất ít thời gian hơn (thực hiện công nhanh hơn) thì người đó khỏe hơn. Để thực hiện cùng một công là 1J thì: Anh An phải mất một thời gian là : t1’= t1 A1 = 50 640 = 0,078 (s) Anh Dũng phải mất thời gian là : t2’ = t2 A2 = 60 = 0,062 (s) 960 d) So sánh công của hai người thực hiện được trong cùng một thời gian, ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó khỏe hơn. Trong cùng một thời gian là 1 giây thì - Anh An thực hiện được một công là 640 A1’= A1 = =12,8 (J) 50 t1 - Anh Dũng thực hiện một công là : A2’= A2 t2 = 960 =16 (J ) 60 C3 Từ kết quả của C2, hãy tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống của Dũng (1) kết luận sau : Anh …………làm việc khỏe hơn vì (2) để trong thựccùng hiện1s cùng anhmột Dũng công thực thìhiện anh được Dũngcông mất lớn thờihơn. gian ít hơn. …............................................................................. Tiết 21 Bài 15: CÔNG SUẤT I. AI LÀM VIỆC KHOẺ HƠN? II. CÔNG SUẤT 1- Định nghĩa: Trong vật lý học, để biết người nào hay máy nào thực hiện công nhanh hơn người ta so sánh công thực hiện được trong cùng một đơn vị thời gian. Công thực hiện trong một đơn vị thời gian được gọi là công suất. (?) Công suất là gì ? Công thực hiện được trong một đơn vị thời gian được gọi là công suất. Tiết 21 Bài 15: CÔNG SUẤT I. AI LÀM VIỆC KHOẺ HƠN? II. CÔNG SUẤT 1- Định nghĩa: Công thực hiện được trong một đơn vị thời gian được gọi là công suất. 2- Công thức - P : là công suất A P= t  A=P . t Trong đó : - A: là công. ( J ) - t: là thời gian thực hiện công.  t= III. ĐƠN VỊ CÔNG SUẤT A P (Công ?) Đơn là (J), đơn (s) vậy đơn A vị là công 1J, thời gian t làvị1sthời thì gian đơn vịlàcông suất là:vị của công suất là gì? A P= = t 1J = 1J/s (Jun trên giây) 1s Đơn vị công suất J/s hay được gọi là oát, kí hiệu là (W). 1W = 1 J/s. 1kW (kilô oát) = 1000 W. 1MW (mêga oát) = 1000kW = 1000000 W. (s) Tiết 21 Bài 15: CÔNG SUẤT I. AI LÀM VIỆC KHOẺ HƠN? II. CÔNG SUẤT III. ĐƠN VỊ CÔNG SUẤT IV. VẬN DỤNG C4.Tính công suất của anh An và anh Dũng trong ví dụ ở đầu bài học. Cho biết A1 = 640J t1 = 50s A2 = 960J t2 = 60s Bài giải Công suất làm việc của anh An : P1 = A1 ═ t1 640 = 12,8(W) 50 Công suất làm việc của anh Dũng : P1 = ?(W) P2 = ?(W) P2 = A2 t2 ═ 960 = 16(W) 60 Tiết 21 IV. Vận IV. VẬN DỤNG dụng: Bài 15: CÔNG SUẤT Giải Cho biết: tTrâu = 2 giờ = 120 phút tMáy = 20 phút ATrâu = AMáy = A _______________ So sánh: PTrâuVà PMáy Vì cày cùng một sào ruộng nên công thực hiện là như nhau ,ta có : PMáy PTrâu tTr 120   6 tM 20 PMáy = 6PTrâu Vậy máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 6 lần . Tiết 21 Bài 15: CÔNG SUẤT I. AI LÀM VIỆC KHOẺ HƠN? II. CÔNG SUẤT III. ĐƠN VỊ CÔNG SUẤT IV. VẬN DỤNG Trắc Nghiệm Chọn câu đúng trong các câu sau khi nói về công suất A Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong 1 giờ B Công suất được xác định bằng lực tác dụng trong 1 giây. C Công suất được xác định bằng công thức: P D Đơn vị công suất là jun trên giờ ( J/h)  A t Tiết 21 Bài 15: CÔNG SUẤT I. AI LÀM VIỆC KHOẺ HƠN? II. CÔNG SUẤT III. ĐƠN VỊ CÔNG SUẤT IV. VẬN DỤNG Củng cố Công suất Công thức Công suất: là công thực hiện được trong một đơn vị thời gian. - Công thức: P = A t - A: là công Trong đó: - t: là thời gian - P: Công suất - Đơn vị của công suất là J/s được gọi là oát, kí hiệu (W) Tiết 21 Bài 15: CÔNG SUẤT TÍCH HỢP CÔNG SUẤT MỘT SỐ ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH Đèn dây tóc 75W Đèn Com pact 15W Đèn Nê-ôn 40W Bàn là 1000W Bình tắm nóng lạnh 2500W (?) Em có biết ý nghĩa của các số liệu ghi trên các đồ dùng này không? Tiết 21 Bài 15: CÔNG SUẤT I. AI LÀM VIỆC KHOẺ HƠN? II. CÔNG SUẤT III. ĐƠN VỊ CÔNG SUẤT IV. VẬN DỤNG Dặn dò:  Xem lại: Bài 15 –Công suất.  Làm các bài tập trong Sách Bài tập.  Xem trước Bài 16. CƠ NĂNG Chuùc caùc em luoân hoïc gioûi !
- Xem thêm -