Tài liệu Bài giảng bài công suất vật lý 8 (2)

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 109 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRƢỜNG THCS NGHI HƢƠNG V ẬT L Ý 8 GD NGHỆ AN Giáo viên: Doãn Thị Liên KIỂM TRA BÀI CŨ. Viết công thức tính công? Giải thích các kí hiệu và đơn vị của từng đại lƣợng có trong công thức? Để cày một thửa ruộng. Dùng trâu cày thì mất một ngày . Nếu dùng máy cày Bông Sen C5: Trâu hay máy cày thực thì chỉ mất nửa công nhiều hơn? buổi. hiện đƣợc Tiết 21 : Bài 15 CÔNG SUẤT I. AI LÀM VIỆC KHOẺ HƠN? Trong xây dựng, để đƣa các vật nặng lên cao ngƣời ta thƣờng dùng dây kéo vắt qua ròng rọc cố định nhƣ hình vẽ: Anh An và anh Dũng dùng hệ thống này đƣa gạch lên tầng 2, cao 4m, mỗi viên gạch đều nặng 16N. Mỗi lần anh An kéo đƣợc 10 viên gạch mất 50 giây. Còn anh Dũng mỗi lần kéo đƣợc 15 viên mất 60 giây. Mỗi lần anh An kéo đƣợc 10 viên gạch mất 50 giây. Còn anh Dũng mỗi lần kéo đƣợc 15 viên gạch mất 60 giây. 4m 10 15 Ai làm việc khỏe hơn? Anh An h = 4m P0 = 16N n1 = 10 viên t1 = 50s Anh Dũng. h = 4m P0 = 16N n2 = 15 viên t2 = 60s C2 Trong các phƣơng án sau đây, có thể chọn những phƣơng án nào để biết ai là ngƣời làm việc khỏe hơn ? a- So sánh công thực hiện đƣợc của hai ngƣời, ai thực hiện đƣợc công lớn hơn thì ngƣời đó làm việc khỏe hơn. b- So sánh thời gian kéo gạch lên cao của hai ngƣời, ai làm mất ít thời gian hơn thì ngƣời đó làm việc khỏe hơn. c- So sánh thời gian của hai ngƣời để thực hiện được cùng một công, ai làm việc mất ít thời gian hơn (thực hiện công nhanh hơn) thì ngƣời đó làm việc khỏe hơn. d- So sánh công của hai ngƣời thực hiện đƣợc trong cùng một thời gian, ai thực hiện đƣợc công lớn hơn thì ngƣời đó làm việc khỏe hơn. Hoạt động nhóm Nhóm Thời gian để 1,2 anh An thực hiện công 1Jđể là: Tính thời gian t1 50 thực là t1’= =hiện =công 0,078(s) 1JA1của640 mỗi người, Thời để anh ai gian làm việc mấtDũng ít thực hiện công thời gian hơn1Jthìlà: 60 t2 việc t2’=người = đó làm = 0,0625(s) 960 A2 khỏe hơn. 3,4 thực Trong 1sNhóm anh An hiện được một công là : Tính công thực hiện A1 trong 640 1s của được A1’= t = 50 = 12,8 (J) mỗi1 người, ai thực hiện1s được Trong anh công Dũnglớn thực hơnđược thì người đó làm hiện một công là : việc khỏe hơn 960 A2 A2’= = = 16 (J) t2 60 Phƣơng án c. (1) ...……làm việc khỏe hơn vì ....... (2) Dũng Kết luận : Anh ……........... để thực hiện cùng một công là 1J thì anhDũng mất thời gian ít hơn. Phƣơng án d. (1) Kết luận : Anh ……..............…… làm việc khỏe hơn vì .......(2) Dũng trong cùng 1s thì anhDũng thực hiện được công lớn hơn. Kết luận : Để biết ai làm việc khỏe hơn ta cần: * so sánh thời gian thực hiện cùng 1 công, ai mất thời gian ít hơn thì người đó làm việc khỏe hơn. * so sánh công thực hiện được trong cùng một thời gian, ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn. Watt ( 1736-1819)- Nhà vật lý ngƣời Anh Để cày một sào đất Dùng trâu cày thì mất 2 giờ . Nếu dùng máy càyC5: BôngTrâu Sen hay máy cày có công suất thì chỉ mất 20 lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần? phút IV. Vận dụng: C5.Tóm tắt: tTrâu = 2 giờ = 120 ph tMáy = 20 ph ________________ So sánh PTrâu và PMáy Lời giải Vì cùng cày một sào đất nên công thực hiện của trâu và máy là nhƣ nhau, ta có : Atrâu = Amáy = A A = > t P P = A MỎ Y ÕU TR máy ttrâu 120 = t = 20 = 6 máy ttrâu Trả lời: Vậy công suất của máy lớn hơn công suất của trâu và lớn hơn 6 lần . Một số công suất Người lao động khoảng 70W - 80W Người đi bộ 300W Công suất ngựa(mã lực Pháp- kí hiệu CV) Tên lửa đẩy tàu vũ trụ Phương đông (Liên xô) Nhà máy thủy điện Hòa bình Nhà máy thủy điện Sơn la Khoảng 736W 15 000MW 1920MW 2400MW Tiết 21 : Bài 15 CÔNG SUẤT MỘT SỐ ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH Đèn dây tóc 75W Đèn Com pact 15W Bàn là 1000W Bình tắm nóng lạnh 2500W Em có biết ý nghĩa của các số ghi trên các đồ dùng này không? Củng cố Công suất Công thức Công thực hiện đƣợc trong một đơn vị thời gian gọi là công suất. P= A t - A: là công Trong đó: - t: là thời gian - P: Công suất -Đơn vị của công suất J/s đƣợc gọi là oát, kí hiệu W Dặn dò: • Xem lại: Bài 15 –Công suất. • Làm các bài tập trong sách Bài tập chuẩn bị cho tiết bài tập vào tuần sau. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH LỚP 8D. KÍNH CHÚC THẦY CÔ SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT CÁC EM HỌC SINH NGÀY CÀNG CHĂM NGOAN, TIẾN BỘ.
- Xem thêm -