Tài liệu Bài giảng bài công cơ học vật lý 8 (3)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI 13. CÔNG CƠ HỌC Giáo viên : TRẦN NGỌC LINH KIỂM TRA BÀI CŨ 1/ Hãy nêu điều kiện để một vật chìm xuống, nổi lên, lơ lửng trong chất lỏng. 1/ - Vật chìm xuống khi : FA< P - Vật nổi lên khi: FA> P - Vật lơ lửng trong chất lỏng khi : FA= P 2/ Khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng thì độ lớn của lực đẩy Aùc-si-mét được tính bằng công thức nào ? 2/ Khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng thì độ lớn của lực đẩy Aùc-si-mét được tính bằng công thức : FA = d.V Người nông dân cấy lúa Em học sinh ngồi học Người thợ xây nhà Con bò đang kéo xe Bài 13: CÔNG CƠ HỌC I. KHI NÀO CÓ CÔNG CƠ HỌC ? 1. Nhận xét: - Con bò đang kéo một chiếc xe đi trên đường. Trong trường hợp này, người ta nói lực kéo của con bò đã thực hiện một công cơ học . - Người lực sĩ cử tạ đỡ quả tạ ở tư thế thẳng đứng. Mặc dù rất mệt nhọc, tốn nhiều sức lực, nhưng trong trường hợp này người ta nói lực sĩ không thực hiện công cơ học. Bài 13: CÔNG CƠ HỌC I. KHI NÀO CÓ CÔNG CƠ HỌC ? 1. Nhận xét: C1. Từ các trường hợp quan sát ở trên em có thể cho biết khi nào thì có công cơ học ? Có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật và làm vật chuyển dời. Bài 13: CÔNG CƠ HỌC I. KHI NÀO CÓ CÔNG CƠ HỌC ? 1. Nhận xét: 2. Kết luận: C2. Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau: lực tác dụng vào vật - Chỉ có công cơ học khi có ………… chuyển dời và làm cho vật …………………… - Công cơ học là công của lực (khi một vật tác dụng lực và lực này sinh công thì ta có thể nói công đó là công của vật). - Công cơ học thường được gọi tắt là công. Bài 13: CÔNG CƠ HỌC I. KHI NÀO CÓ CÔNG CƠ HỌC ? 1. Nhận xét: 2. Kết luận: 3. Vận dụng: C3.Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ học ? a) Người công nhân cơ đang đẩy xe goòng Có công học c) Máy đất đang làm việc. Cóxúc công cơ học Không cóđang côngngồi cơ học b) Một học sinh học bài d) Người lực sĩ đang nâng cơ quảhọc tạ từ thấp lên cao. Có công Bài 13: CÔNG CƠ HỌC I. KHI NÀO CÓ CÔNG CƠ HỌC ? 1. Nhận xét: 2. Kết luận: 3. Vận dụng: C4. Trong các trường hợp dưới dây, lực nào thực hiện công cơ học ? đầu tàu a)Lực Đầukéo tàu của hoả đang kéohoả các toa thực hiện công. động. tàu chuyển Lực hút của Trái Đất b) Quả bưởilực) rơi từthực trên cây xuống. (trọng hiện công. Bài 13: CÔNG CƠ HỌC I. KHI NÀO CÓ CÔNG CƠ HỌC ? 1. Nhận xét: 2. Kết luận: 3. Vận dụng: C4. Trong các trường hợp dưới dây, lực nào thực hiện công cơ học ? c) Người công nhân dùng hệ thống ròng rọc kéo vật nặng lên cao (h13.3). Lực kéo của người công nhân thực hiện công. Bài 13: CÔNG CƠ HỌC I. KHI NÀO CÓ CÔNG CƠ HỌC ? II. CÔNG THỨC TÍNH CÔNG: 1. Công thức tính công cơ học: Nếu có một lực F tác dụng vào vật, làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo phƣơng của lực thì công của lực F được tính bằng công thức sau: Trong đó: F là lực tác dụng vào vật (N). A = F. s s là quãng đường vật dịch chuyển (m). A là công của lực F (J). Đơn vị công là jun, kí hiệu là J . Ngoài đơn vị jun, công cơ học còn đo bằng đơn vị kí lô jun (kJ) 1J = 1N.1m=1Nm. 1kJ = 1000J. Bài 13: CÔNG CƠ HỌC I. KHI NÀO CÓ CÔNG CƠ HỌC ? II. CÔNG THỨC TÍNH CÔNG: 1. Công thức tính công cơ học: * Chú ý: α A = F. s F P - Nếu phương củagóc lực thì đượccủa tínhlực bằng Nếu vật vậtchuyển chuyểndời dờikhông theo theo phương vuông vớicông phương một công của thứclực khác học ởkhông lớp trên. thì công đósẽbằng Bài 13: CÔNG CƠ HỌC I. KHI NÀO CÓ CÔNG CƠ HỌC ? II. CÔNG THỨC TÍNH CÔNG: 1. Công thức tính công cơ học: A = F. s 2. Vận dụng: C5. xelượng với lực2 Fkg= rơi 5 000N làmcây toacách xe đi C6. Đầu Một tàu quảhỏa dừakéo có toa khối từ trên được 1 000m. Tính công của lực kéo mặt đất 6m. Tính công của trọng lực?của đầu tàu? Tóm Tómtắt: tắt: Fm==52000N kg ss==16000m m AA==?? Trọng lực tác dụng lên quả dừa: CôngPcủa lực kéo của=đầu tàu: = 10m = 10.2 20 (N). ACông = F. scủa = 5trọng 000.1lực: 000 = 5 000 000 (J) = 5 000 (kJ) Vậy công của =đầu tàu(J)là 5 000 (kJ). A = F.của s =lực P. skéo = 20.6 120 Vậy công của trọng lực là 120J. Bài 13: CÔNG CƠ HỌC I. KHI NÀO CÓ CÔNG CƠ HỌC ? II. CÔNG THỨC TÍNH CÔNG: 1. Công thức tính công cơ học: A = F. s 2. Vận dụng: C7. Tại sao không có công cơ học của trọng lực trong trường hợp hòn bi chuyển động trên mặt sàn nằm ngang ? P Vì trọng lực có phương thẳng đứng, vuông góc với phương chuyển động của hòn bi, nên không có công cơ học của trọng lực. - Thuật ngữ công cơ học chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển dời - Công cơ học phụ thuộc vào hai yếu tố: Lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển CÔNG CƠ HỌC Công thức tính công cơ học khi lực F làm vât dịch chuyển một quãng đường s theo phương của lực : A = F. s - Đơn vị công là jun, (kí hiệu là J). 1J = 1N.1m = 1Nm - Khi bị ùn tắc giao thông các phương tiện tham gia giao thông vẫn nổ máy, vẫn tiêu tốn năng lượng vô ích, đồng thời thải ra môi trường nhiều khí thải độc hại. -Giải pháp: Thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm giảm ách tắc giao thông, bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.  HƢỚNG DẪN VỀ NHÀ  Học bài, trả lời lại các câu C ở SGK.  Đọc phần có thể em chưa biết.  Làm các bài tập từ bài 13.1 đến 13.4 SBT.  Xem trước bài 14: Định luật về công. - Tìm hiểu tại sao khi sử dụng máy cơ đơn giản sẽ không được lợi về công ? - Định luật về công được phát biểu như thế nào ?
- Xem thêm -