Tài liệu Bài giảng bài công cơ học vật lý 8 (12)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1. Khi nhúng vật vào trong chất lỏng với điều kiện nào vật sẽ nổi lên, chìm xuống, lơ lửng trong chất lỏng. Trả lời: - Vật chìm xuống khi: FA

P - Vật lơ lửng trong chât lỏng khi: FA=P Câu 2. Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét được tính theo công thức nào? Trả lời: Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì: FA=d.V 1. Nhận xét: Ví dụ 1: Con bò đang kéo một chiếc xe trên đường, lực kéo của con bò thực hiện một công cơ học H N F S (quãng đường dịch chuyển) Ví dụ 2: Người lực sĩ cử tạ đỡ quả tạ ở tư thế đứng thẳng, lực sỹ không thực hiện công cơ học. F C3.Trong nhöõng tröôøng hôïp döôùi ñaây, tröôøng hôïp naøo coù coâng cô hoïc ? a) Người thợ mỏ đang đẩy cho xe goòng a) Có công cơ học chở than chuyển động. c) Máy xúc đấtcông đangcơlàm c) Có họcviệc b) Một học sinh học bài b) Không có đang công ngồi cơ học Có công d) Người lực sỹd)đang nângcơ quảhọc tạ từ thấp lên cao. C4. Trong các trường hợp dưới đây, lực nào thực hiện công cơ học? c) Người nhânngười dùngcông ròngnhân. rọc kéo vật c) Lựccông kéo của nặng lên cao. a) hoả. a)Lực Đầukéo tầu của hoảđầu đangtầu kéo các toa tầu chuyển động b) Lực hút của trái đất(trọng lực). b) Quả bưởi rơi từ trên cây xuống. Chú ý. - Nếu vật chuyển dời không theo phương của lực thì công được tính bằng công thức khác. Chú ý. - Nếu vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực thì công của lực đó bằng không. Phương trọng lực Phương dịch chuyển của vật. P 2. Vận dụng C5. Đầu tàu hoả kéo toa xe với lực F=5000N làm toa xe đi được 1000m. Tính công của lực kéo đầu tàu. C6. Một qủa dừa có khối lượng 2kg rơi từ trên cây cách mặt đất 6m. Tính công của trọng lực. C7. Tại sao không có công cơ học của trọng lực trong trường hợp hòn bi chuyển động trên mặt sàn nằm ngang? Có thể em chưa biết. Công của trái tim: - Trung bình, mỗi giây trái tim thực hiện một công khoảng 0,12J để bơm khoảng 90cm3 máu đi nuôi cơ thể. - Một ngày, trung bình nó thực hiện một công 10368J để bơm 7776 lít máu nuôi cơ thể. - Nếu một người sống có 70 năm trái tim thực hiện một công 260.000.00J để bơm khoảng 200.000.000 lít máu đi nuôi cơ thể. - Với công 260.000.000J có thể nâng một chiếc xe ô tô 2,5 tấn lên cao 10.000m. Hệ thống kiến thức bài học GHI NHỚ.  Thuật ngữ công cơ học chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời.  Công cơ học phụ thuộc hai yếu tố: Lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển.  Công thức tính công cơ học khi lực F làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo phương của lực: A = F.s.  Đơn vị công là Jun, (kí hiệu J). 1J = 1N.1m = 1N.m Bài tập 3: Một xe tải chuyển động đều trên đường thẳng nằm ngang từ A đến B với vận tốc 30 km/h, trong thời gian 30 phút, công của lực kéo là 30000 kJ. Tính lực cản chuyển động. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ  Trả lời các câu hỏi trong bài  Làm bài tập 13.1-> 13.8 (SBT)  Đọc “ Có thể em chưa biết”  Chuẩn bị bài mới : Bài 14: Định luật về công.  Học ghi nhớ SGK/ tr 48

- Xem thêm -