Tài liệu Bài giảng bài cơ năng vật lý 8 (7)

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài 16 - Tiết 20 Trường THCS Bắc Hà KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1 Câu 2 Trường THCS Bắc Hà NỘI DUNG  I. CƠ NĂNG: Bài 16: CƠ NĂNG Năng lượng là gì?Năng lượng có các dạng nào? Dạng năng lượng đơn giản nhất là CƠ NĂNG Trường THCS Bắc Hà NỘI DUNG  I. CƠ NĂNG: - Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật đó có cơ năng - Đơn vị cơ năng: Jun (J) Bài 16: CƠ NĂNG Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có khả năng thực hiện công cơ học? Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật có cơ năng Trường THCS Bắc Hà NỘI DUNG  I. CƠ NĂNG: - Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật đó có cơ năng - Đơn vị cơ năng: Jun (J) Bài 16: CƠ NĂNG Thí nghiệm: B A Quả nặng A đứng đang đứng yên trên yênmặt trênđất mặt đất; không cóquả cơ nặng năng A vì có nócơ không năngcó không? khả năng Vìsinh sao?công. Trường THCS Bắc Hà NỘI DUNG  I. CƠ NĂNG: - Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật đó có cơ năng - Đơn vị cơ năng: Jun (J) Bài 16: CƠ NĂNG Thí nghiệm: B A C1 Nếu đưa quả nặng lên một độ cao nào đó thì nó có cơ năng không? Tại sao? Trường THCS Bắc Hà NỘI DUNG  I. CƠ NĂNG: II. THẾ NĂNG: Bài 16: CƠ NĂNG Thí nghiệm: 1. Thế năng hấp dẫn: - Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn. B A Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn Trường THCS Bắc Hà NỘI DUNG  I. CƠ NĂNG: II. THẾ NĂNG: 1. Thế năng hấp dẫn: - Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn - Thế năng hấp dẫn phụ thuộc khối lượng và độ cao của vật Bài 16: CƠ NĂNG CHÚ Ý! - Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào mốc tính độ cao - Thế năng hấp dẫn còn phụ thuộc vào khối lượng của vật. Vật có khối lượng càng lớn thì thế năng càng lớn Trường THCS Bắc Hà NỘI DUNG  I. CƠ NĂNG: II. THẾ NĂNG: Bài 16: CƠ NĂNG Thí nghiệm: 1. Thế năng hấp dẫn: - Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn - Thế năng hấp dẫn phụ thuộc khối lượng và độ cao của vật c2 Lúc này lò xo có cơ năng. Bằng cách nào để biết lò xo có cơ năng? Trường THCS Bắc Hà NỘI DUNG  I. CƠ NĂNG: II. THẾ NĂNG: Bài 16: CƠ NĂNG Thí nghiệm: 1. Thế năng hấp dẫn: - Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn - Thế năng hấp dẫn phụ thuộc khối lượng và độ cao của vật Khi lò xo biến dạng ít Trường THCS Bắc Hà NỘI DUNG  I. CƠ NĂNG: II. THẾ NĂNG: 1. Thế năng hấp dẫn: - Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn - Thế năng hấp dẫn phụ thuộc khối lượng và độ cao của vật 2. Thế năng đàn hồi: - Thế năng phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi Bài 16: CƠ NĂNG Thí nghiệm: Khi lò xo biến dạng nhiều Thế năng này phụ thuộc vào độ biến dạng đàn hồi nên được gọi là thế năng đàn hồi Trường THCS Bắc Hà NỘI DUNG  I. CƠ NĂNG: II. THẾ NĂNG: 1. Thế năng hấp dẫn: - Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn - Thế năng hấp dẫn phụ thuộc khối lượng và độ cao của vật 2. Thế năng đàn hồi: - Thế năng phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi III. ĐỘNG NĂNG - Cơ năng của vật do chuyển động mà có được gọi là động năng Bài 16: CƠ NĂNG ĐỘNG NĂNG Khi nào vật có động năng? Thí nghiệm 1: C5 Một Cơ năng vật cócủa khảvật năng do chuyển .thực . . . . hiện . . động . . công ...... tức mà là cócó được cơ năng gọi là động năng Trường THCS Bắc Hà NỘI DUNG  I. CƠ NĂNG: II. THẾ NĂNG: 1. Thế năng hấp dẫn: - Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn - Thế năng hấp dẫn phụ thuộc khối lượng và độ cao của vật 2. Thế năng đàn hồi: - Thế năng phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi Bài 16: CƠ NĂNG ĐỘNG NĂNG Động năng của vật phụ thuộc những yếu tố nào? 2: Thí nghiệm 3: III. ĐỘNG NĂNG - Cơ năng của vật do chuyển động mà có được gọi là động năng Trường THCS Bắc Hà NỘI DUNG  I. CƠ NĂNG: II. THẾ NĂNG: 1. Thế năng hấp dẫn: - Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn - Thế năng hấp dẫn phụ thuộc khối lượng và độ cao của vật 2. Thế năng đàn hồi: - Thế năng phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi III. ĐỘNG NĂNG - Cơ năng của vật do chuyển động mà có được gọi là động năng - Động năng phụ thuộc khối lượng và vận tốc Bài 16: C8 CƠ NĂNG Động năng của vật phụ thuộc những yếu tố gì và phụ thuộcnhư thế nào? Động năng của vật phụ thuộc khối lượng và vận tốc của nó Chú ý: Động năng và thế năng là hai dạng của cơ năng. Một vật có thể vừa có động năng vừa có thế năng. Cơ năng của vật lúc đó bằng tổng động năng và thế năng của nó Trường THCS Bắc Hà VẬN DỤNG c9 Vật nào có cả động năng và thế năng Đ.năng Đ.năng+T.năng Đ.năng Đ.năng+T.năng 1 4 3 2 Đ.năng T.năng 5 Đ.năng+T.năng 6 7 Trường THCS Bắc Hà VẬN DỤNG c10 Cơ năng các vật sau thuộc dạng cơ năng nào?  Thế năng đàn hồi  Thế năng + Động năng  Thế năng hấp dẫn Trường THCS Bắc Hà GHI NHỚ - Khi vật có khả năng sinh công ta nói vật có cơ năng - Cơ năng của vật phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất hoặc so với một vị trí khác được chọn làm mốc để tính đô cao gọi là thế năng hấp dẫn. Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn - Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi - Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng. Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng càng lớn - Động năng và thế năng là hai dạng của cơ năng. Cơ năng của một vật bằng tổng thế năng và động năng của nó Trường THCS Bắc Hà CÔNG VIỆC VỀ NHÀ Làm các bài tập 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 SBT Học thuộc phần ghi nhớ Đọc phần “Có thể em chưa biết” Xem trước bài 17: SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG Trường THCS Bắc Hà Tiết học đến đây là kết thúc Trường THCS Bắc Hà Công thức tính công cơ học là công thức nào sau đây: F A. P = B. A = F . s S C. v = S D. P = h . d t Trường THCS Bắc Hà
- Xem thêm -