Tài liệu Bài giảng bài cơ năng vật lý 8 (3)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 87 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài 16 NỘI DUNG  I. CƠ NĂNG: Bài 16: CƠ NĂNG Năng lượng là gì? Dạng năng lượng đơn giản nhất là CƠ NĂNG NỘI DUNG  I. CƠ NĂNG: - Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật đó có cơ năng - Đơn vị cơ năng: Jun (J) Bài 16: CƠ NĂNG NỘI DUNG  I. CƠ NĂNG: II. THẾ NĂNG: Bài 16: CƠ NĂNG THẾ NĂNG HẤP DẪN 1. Thế năng hấp dẫn: B A Quả nặng A đứng yên trên mặt đất, không có khả năng sinh công NỘI DUNG  I. CƠ NĂNG: II. THẾ NĂNG: Bài 16: CƠ NĂNG THẾ NĂNG HẤP DẪN 1. Thế năng hấp dẫn: B A C1 Nếu đưa quả nặng lên một độ cao nào đó thì nó có cơ năng không? Tại sao? NỘI DUNG  I. CƠ NĂNG: II. THẾ NĂNG: Bài 16: CƠ NĂNG THẾ NĂNG HẤP DẪN 1. Thế năng hấp dẫn: - Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn B A Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn NỘI DUNG  I. CƠ NĂNG: II. THẾ NĂNG: 1. Thế năng hấp dẫn: - Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn - Thế năng hấp dẫn phụ thuộc khối lượng và độ cao của vật Bài 16: CƠ NĂNG CHÚ Ý: - Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào mốc tính độ cao - Thế năng hấp dẫn còn phụ thuộc vào khối lượng của vật. Vật có khối lượng càng lớn thì thế năng càng lớn NỘI DUNG  Bài 16: CƠ NĂNG I. CƠ NĂNG: II. THẾ NĂNG: THẾ NĂNG ĐÀN HỒI 1. Thế năng hấp dẫn: - Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn - Thế năng hấp dẫn phụ thuộc khối lượng và độ cao của vật 2. Thế năng đàn hồi: c2 Lúc này lò xo có cơ năng. Bằng cách nào để biết lò xo có cơ năng? NỘI DUNG  Bài 16: CƠ NĂNG I. CƠ NĂNG: II. THẾ NĂNG: THẾ NĂNG ĐÀN HỒI 1. Thế năng hấp dẫn: - Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn - Thế năng hấp dẫn phụ thuộc khối lượng và độ cao của vật 2. Thế năng đàn hồi: Khi lò xo biến dạng ít NỘI DUNG  Bài 16: CƠ NĂNG I. CƠ NĂNG: II. THẾ NĂNG: 1. Thế năng hấp dẫn: - Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn - Thế năng hấp dẫn phụ thuộc khối lượng và độ cao của vật 2. Thế năng đàn hồi: - Thế năng phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi THẾ NĂNG ĐÀN HỒI Khi lò xo biến dạng nhiều Thế năng này phụ thuộc vào độ biến dạng đàn hồi nên được gọi là thế năng đàn hồi NỘI DUNG  I. CƠ NĂNG: II. THẾ NĂNG: 1. Thế năng hấp dẫn: - Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn - Thế năng hấp dẫn phụ thuộc khối lượng và độ cao của vật 2. Thế năng đàn hồi: - Thế năng phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi III. ĐỘNG NĂNG - Cơ năng của vật do chuyển động mà có được gọi là động năng Bài 16: CƠ NĂNG ĐỘNG NĂNG Khi nào vật có động năng? Thí nghiệm 1: C5 Một Cơ năng vật cócủa khảvật năng do chuyển .thực . . . . hiện . . động . . công ...... tức mà là cócó được cơ năng gọi là động năng NỘI DUNG  I. CƠ NĂNG: II. THẾ NĂNG: 1. Thế năng hấp dẫn: - Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn - Thế năng hấp dẫn phụ thuộc khối lượng và độ cao của vật 2. Thế năng đàn hồi: - Thế năng phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi III. ĐỘNG NĂNG - Cơ năng của vật do chuyển động mà có được gọi là động năng Bài 16: CƠ NĂNG ĐỘNG NĂNG Động năng của vật phụ thuộc những yếu tố nào? 2: Thí nghiệm 3: NỘI DUNG  I. CƠ NĂNG: II. THẾ NĂNG: 1. Thế năng hấp dẫn: - Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn - Thế năng hấp dẫn phụ thuộc khối lượng và độ cao của vật 2. Thế năng đàn hồi: - Thế năng phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi III. ĐỘNG NĂNG - Cơ năng của vật do chuyển động mà có được gọi là động năng Bài 16: CƠ NĂNG ĐỘNG NĂNG Động năng của vật phụ thuộc những yếu tố nào? Thí nghiệm 3: NỘI DUNG  I. CƠ NĂNG: II. THẾ NĂNG: 1. Thế năng hấp dẫn: - Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn - Thế năng hấp dẫn phụ thuộc khối lượng và độ cao của vật 2. Thế năng đàn hồi: - Thế năng phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi III. ĐỘNG NĂNG - Cơ năng của vật do chuyển động mà có được gọi là động năng - Động năng phụ thuộc khối lượng và vận tốc Bài 16: C8 CƠ NĂNG Động năng của vật phụ thuộc những yếu tố gì và phụ thuộcnhư thế nào? Động năng của vật phụ thuộc vận tốc và khối lượng của nó Chú ý: Động năng và thế năng là hai dạng của cơ năng. Một vật có thể vừa có động năng vừa có thế năng. Cơ năng của vật lúc đó bằng tổng động năng và thế năng của nó VẬN DỤNG c9 Vật nào có cả động năng và thế năng Đ 1 Đ S S 4 3 2 S S Đ 5 6 7 VẬN DỤNG c10 Cơ năng các vật sau thuộc dạng cơ năng nào?  Thế năng đàn hồi  Thế năng + Động năng  Thế năng hấp dẫn CÔNG VIỆC VỀ NHÀ Làm các bài tập 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 SBT Học thuộc phần ghi nhớ Đọc phần “Có thể em chưa biết” Xem trước bài 17: SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG
- Xem thêm -