Tài liệu Bài giảng bài cơ năng vật lý 8 (11)

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài 16 Năng lượng là gì? Năng lượng Dạng năng lượng đơn giản nhất là CƠ NĂNG NỘI DUNG  I. CƠ NĂNG: - Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật đó có cơ năng. - Đơn vị cơ năng: Jun (J) Tiết 20, Bài 16: CƠ NĂNG Vật có khả năng thực hiện công cơ học, ta nói vật có cơ năng. NỘI DUNG  I. CƠ NĂNG: II. THẾ NĂNG: Tiết 20, Bài 16: CƠ NĂNG 1. THẾ NĂNG HẤP DẪN 1. Thế năng hấp dẫn: B A Quả nặng A đứng yên trên mặt đất, không có khả năng sinh công. 1. THẾ NĂNG HẤP DẪN C1: Nếu đưa quả nặng lên một độ cao nào đó thì nó có cơ năng không? Tại sao? B A h1 s1 THẾ NĂNG HẤP DẪN * Nếu đưa quả nặng A lên một độ cao h2 (cao hơn h1) thì cơ năng của vật thay đổi như thế nào ? B A -Quả nặng A có khối lượng không đổi. Ta có: A1= F1.s1 h2 h1 A2= F2.s2 s1 Mà: s1< s2  A1 < A2 s2 * Vật nào có cơ năng lớn hơn ? M m m - Xem thêm -