Tài liệu Bài giảng bài chu vi hình tròn toán 5 (9)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài giảng toán 5: ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶o Vẽ hình tròn có bán kính 2cm. 2 cm . O ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶o Play ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶o Độ dài của một đường tròn gọi là chu vi của hình tròn đó. Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14. r C = d x 3,14 C là chu vi hinh tròn, d d là đường kính hình tròn. Hoặc: Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14 C = r x 2 x 3,14 C là chu vi hình tròn, r là bán kính hình tròn. ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶o Ví dụ 1:Tính chu vi hình tròn có đường kính 4 cm Giải: 6,28cm Chu vi hình tròn là: 4 x 3,14 =12,56cm 12,56 (cm) Đáp số : 12,56 cm 25,12cm ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶o Ví dụ 2 : Tính chu vi hình tròn có bán kính 5 cm Giải: Chu vi hình15,7cm tròn là : 5 x 2 x62,8cm 3,14 = 31,4 (cm) Đáp số : 31,4 cm 31,4cm ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶o 1 Tính chu vi hình tròn có đường kính d: d = 0,6cm d = 2,5dm d= 4 m 5 0,942cm 7,85cm 1,1775m 3,768cm 7,85dm 4,71m 1,884cm 3,925dm 2,355m ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶o 2 Tính chu vi hình tròn có bán kính r: r = 2,75cm r = 6,5dm r= 1 2 m 17,27cm 10,205dm 1,57m 34,54cm 20,41dm 6,28m 8,635cm 40,82dm 3,14m ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶o 3 Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe đó. Giải: 4,71m Chu vi của bánh xe là: 2,355m 0,75 x 3,14 = 2,355 (m) Đáp số : 2,355m 1,1775cm ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶o ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG. Bài 1 Bài 2 ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶o CHƯA ĐÚNG RỒI! Bài 1 Bài 2 ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶o
- Xem thêm -