Tài liệu Bài giảng bài chu vi hình tròn toán 5 (5)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 93 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài cũ Tính diện tích của phần hình được tô màu, biết đường kính của hình tròn là 2,6 m Giải:  Bán kính hình tròn(cũng chính là đáy và chiều cao của hình tam giác) là:  2,6 : 2 = 1,3 (m)  Diện tích phần hình được tô màu là:  1,3 x 1,3 : 2 = 0,845 (m2)  Đáp số: 0,845 (m2)  MÔN: TOÁN TIẾT 95: CHU VI HÌNH TRÒN : NGUYỄN THỊ KIM THỦY HOẠT ĐỘNG 1: NHẬN BIẾT CHU VI HÌNH TRÒN  1.§¸nh dÊu ®iÓm A trªn ®êng trßn.  2.Đặt điểm A trùng với vạch số 0 trên thước  3.Cho hình tròn lăn một vòng trên thước đến khi điểm A chạm thước thì dừng lại.  4.Đánh dấu điểm B trên thước A B Hoạt động 2 Giới thiệu quy tắc và công thức tính chu vi hình tròn:  Quy tắc: Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14  Công thức: r O  C = d x 3,14 C = r x 2 x 3,14 (C là chu vi hình tròn, d là đường kính hình tròn, r là bán kính hình tròn) HOẠT ĐỘNG 3 VÍ DỤ VỀ TÍNH CHU VI HÌNH TRÒN  Tính chu vi hình tròn có đường kính 6 cm?  Giải:  Chu vi hình tròn là: 6 x 3,14 = 18,84 (cm)  Đáp số: 18,84 cm  Tính chu vi hình tròn có bán kính 5 cm?  Giải:  Chu vi hình tròn là: 5 x 2 x 3,14 = 31,4(cm)  Đáp số: 31,4 cm HOẠT ĐỘNG 4 LUYỆN TẬP  Bài 2: Tính chu vi hình tròn có bán kính r:  a. r = 2,75 cm ; b. r = 6,5 dm ; c. r = 1/2 m  Giải:  a. Chu vi của hình tròn là:  2,75 x 2 x 3,14 = 17,27 (cm)  b. Chu vi của hình tròn là:  6,5 x 2 x 3,14 = 40,82 (dm)  c.Chu vi của hình tròn là:  1/2 x 2 x 3,14 = 3,14 (m) HOẠT ĐỘNG 4 LUYỆN TẬP 3: Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75 m. Tính chu vi của bánh xe đó  Giải:  Chu vi của bánh xe đó là:  0,75 x 3,14 = 2,355 (m)  Đáp số: 2,355 m  Bài Bài tập dành cho HS khá giỏi đường kính hình tròn, biết chu vi của nó là 12,56 cm?  b, Tính bán kính hình tròn, biết chu vi của nó là 50,24 dm?  Giải:  Đường kính hình tròn là: 12,56 : 3,14 = 4 (cm)  Bán kính hình tròn là: 50,24 : 2 : 3,14 = 8(dm)  a,Tính CŨNG CỐ: HÃY CHỌN CHỮ CÁI ĐẶT TRƯỚC KẾT QUẢ ĐÚNG: Câu 1: Tính chu vi Câu 2: Tính chu vi của hình tròn biết của hình tròn biết bán kính của nó là 2/3 đường kính của 50m. nó là 9 m. A. A 314 m B. 3,14 m C. 31,4 m A. 81,84 m B. 18,48 m C. C 18,84 m Toán:  Quy Tiết 95: Chu vi hình tròn tắc: Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14  Công thức: r O  C = d x 3,14 C = r x 2 x 3,14 (C là chu vi hình tròn, d là đường kính hình tròn, r là bán kính hình tròn)
- Xem thêm -