Tài liệu Bài giảng bài chu vi hình tròn toán 5 (4)

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Giáo viên: Hồ Thị Thuý Hằng Toán : Kiểm tra bài cũ : Vẽ hình tròn có : a/ Bán kính 2cm. b/ Đường kính 6cm. Toán : (s/97) Toán : Toán : Chu vi hình tròn Toán : Tính chu vi hình tròn có đường kính 4cm bằng cách nhân đường kính 4cm với số 3,14: 4 x3,14 = 12,56 (cm) Toán : Quy tắc Công thức Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14. C = d x 3,14 Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14. C = r x 2 x 3,14 o C : chu vi hình tròn. d : đường kính r : bán kính Toán : Công thức Ví dụ 1: C = d x 3,14 Tính chu vi hình tròn có đường kính 6cm. C = r x 2 x 3,14 C : chu vi hình tròn. d : đường kính r : bán kính Chu vi hình tròn là : 6 x 3,14 = 18,84 (cm) Toán : Công thức Ví dụ 2: C = d x 3,14 Tính chu vi hình tròn có bán kính 5cm. C = r x 2 x 3,14 C : chu vi hình tròn. d: đường kính r : bán kính Chu vi hình tròn là : 5 x 2 x 3,14 = 31,4 (cm) Toán : Bài tập 1 : Tính chu vi hình tròn có đường kính d: a/ d = 0,6cm. Chu vi hình tròn là : 0,6 x 3,14 = 1,884 (cm). b/ d = 4 m. 5 Chu vi hình tròn là : 4 x 3,14 = 2,512 (m). 5 Toán : Bài tập 2 : Tính chu vi hình tròn có bán kính r: a/ r = 2,75cm. Chu vi hình tròn là : 2,75 x 2 x 3,14 = 17,27 (cm). b/ r = 1 m. 2 Chu vi hình tròn là : 1 x 2 x 3,14 = 3,14 (m). 2 Toán : Bài tập 3 : Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe đó. Tóm tắt : Bài giải : d : 0,75m Chu vi của bánh xe đó là : C : …m? 0,75 x 3,14 = 2,355 (m) Đáp số : 2,355m. Toán : Quy tắc Công thức Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14. C = d x 3,14 Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14. C = r x 2 x 3,14 o C : chu vi hình tròn. d : đường kính r : bán kính Chóc c¸c em học giỏi !
- Xem thêm -