Tài liệu Bài giảng bài chu vi hình tròn toán 5 (2)

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2010 Toán Kiểm tra bài cũ: • Trong một hình tròn, đường kính dài gấp mấy lần bán kính? Thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2010 Toán Tính chu vi các hình sau: 7cm 6cm 10cm 12cm 8cm Thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2010 Toán Chu vi của một hình là gì? Chu vi của 1 hình chính là độ dài đường bao quanh hình đó. Thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2010 Toán Theo em chu vi của hình tròn là gì? . 2cm O Chu vi của hình tròn chính là độ dài của một đường tròn. Thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2010 Toán A Thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2010 Toán A Thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2010 Toán Thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2010 Toán Thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2010 Toán Thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2010 Toán Thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2010 Toán Thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2010 Toán A Thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2010 Toán Thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2010 Toán Thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2010 Toán Thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2010 Toán Thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2010 Toán Thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2010 Toán Thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2010 Toán B
- Xem thêm -