Tài liệu Bài giảng bài cấu tạo vũ trụ vật lý 12 (6)

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÝ 12 BÀI : 41 CẤU TẠO VŨ TRỤ BÀI GIẢNG VẬT LÝ 12 CB Trường THPT Thủ Khoa Nghĩa GV : Trần Thiên Tước 1.Nêu cấu tạo của nguyên tử ? Electron Hạt nhân Quỹ đạo Electron Mô hình mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ-Đơ-Pho 2. Hạt sơ cấp ? Có mấy loại hạt sơ cấp ? Như vậy giữa cấu tạo của vũ trụ và cấu tạo của nguyên tử có sự tương đồng nào không? hệ mặt trời mà chúng ta đang sống có cấu tạo ra sao ? I. HỆ MẶT TRỜI. Mô hình cấu tạo Hệ Mặt trời. I. HỆ MẶT TRỜI. 1. Mặt Trời. Hình ảnh về Mặt Trời I. HỆ MẶT TRỜI. 1. Mặt Trời. - Là thiên thể trung tâm của hệ Mặt Trời. Là một quả cầu khí nóng sáng với khoảng 75% là Hidrô và 23% là Hêli. -Nhiệt độ bề mặt - 6 000K. 2. Các hành tinh. Các hành tinh của Mặt trời Có tám hành tinh. Chúng chuyển động trên các quỹ đạo Trong hệ Mặt Trời có bao nhiêu hành tinh? gần như tròn. Do đó có thể coi hệ Mặt Trời có cấu trúc hình đĩa phẳng. Nhóm Trái Đất Nhóm Mộc tinh. CÓ 8 hành tinh LỚN kể từ Mặt trời: Sao Thủy - Sao Kim – Trái đất – Sao Hoả - Sao Mộc Sao Thổ - Sao Thiên vương – Sao Hải vương Các hành tinh của Mặt trời - Tất cả các hành tinh đều chuyển động quanh Mặt Trời theo cùng một chiều (chiều thuận), và gần như cùng một mặt phẳng. - Mặt Trời và các hành tinh đều quay quanh mình nó và đều quay theo chiều thuận (trừ Kim Tinh). - Toàn bộ hệ Mặt Trời quay quanh trung tâm Thiên Hà của chúng ta. Th 1 đơn vị thiên văn (đvtv) = 150 triệu km Khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất - Khối lượng mặt trời lớn hơn khối lượng trái đất 333000 lần ,bằng 1,99.1030 kg 3. Các tiểu hành tinh. Các hành tinh có bán kính từ vài km đến vài trăm km , chuyển động quanh mặt trời trên các quỹ đạo có R = 2,2 3,8 đvtv .Gọi là các tiểu hành tinh Vành đai tiểu hành tinh giữa Sao Hoả và Sao Mộc Quỹ đạo Các tiểu hành tinh của cácđộng theo quỹ chuyển tiểu hành đạo. tinh quay quanh mặt trời với bán kính từ 2,2 đvtv đến 3,6đ vtv 1đvtv = 150.106 km Tiểu hành tinh Apophis
- Xem thêm -