Tài liệu Bài giảng bài câu hỏi và bài tập tổng kết chương cơ học vật lý 8 (3)

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 96 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Bài 18 Tổng kết chương I : cơ học Giáo sinh : Đoàn Nguyễn Khánh Ly Ôn tập kiến thức 1/ Chuyển động cơ học là gì? Cho 2 ví dụ Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác ( được chọn làm mốc ) VD : khi đi bộ người chuyển động so với 2 hàng cây bên đường nếu lấy 2 hàng cây bên đường làm mốc Ngồi trong xe oto nếu lấy oto làm mốc thì người đứng yên Ôn tập kiến thức 2/ Nêu 1 ví dụ chứng tỏ 1 vật có thể chuyển động so với vật này nhưng lại đứng yên so với vật khác Hành khách ngồi trên oto đang chạy nên hành khách chuyển động so với hàng cây bên đường nhưng lại đứng yên so với oto Ôn tập kiến thức 3/ Độ lớn của vật đặc trưng cho tính chất nào của chuyển động? Công thức tính vận tốc? Đơn vị vận tốc Độ lớn vận tốc đặc trưng cho tính chất nhanh,, chậm của chuyển động s Công thức tính vận tốc là v  t Đơn vị vận tốc : m/s, km/h Ôn tập kiến thức 4/ Chuyển động không đều là gì? Viết công thức tình vận tốc trung bình của chuyện động không đều Chuyển động không đều là chuyển động mà độ lớn của vận tốc thay đổi theo thời gian. Công thức tính vận tốc trung bình s vtb  t Ôn tập kiến thức 5/ Lực có tác dụng như thế nào đối với vận tốc? Nêu ví dụ minh họa Lực tác dụng làm thay đổi vận tốc của chuyển động VD: Xe đạp đang chuyển động gặp bãi cát sẽ giảm vận tốc do lực cản của cát Ôn tập kiến thức 6/Nêu các yếu tố của lực và cách biểu diễn lực bằng véc tơ Các yếu tố của lực : điểm đặt lực, phương, chiều của lực, độ lớn của lực Cách biểu diễn lực bằng véc tơ. Dùng 1 mũi tên có: -Gốc là điểm mà lực tác dụng lên vật -Phương và chiều là phương, chiều của lực -Độ dài biểu diễn độ lớn của lực theo 1 tỉ lệ xích cho trước Ôn tập kiến thức 7/ Thế nào là 2 lực cân bằng? Một vật chịu tác dụng của 2 lực cân bằng sẽ thế nào khi a/ Vật đang đứng yên b/Vật đang chuyển động 2 lực cân bằng là 2 lực tác dụng lên cùng 1 vật có cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn. VẬt chịu tác dụng của 2 lực cân bằng sẽ a/ Đứng yên khi vật đang đứng yên b/ Chuyển động thẳng đều khi vật đang chuyển động Ôn tập kiến thức 8/Lực ma sát xuất hiện khi nào? Lực ma sát xuất hiện khi vật chuyển động trên mặt một vật khác Lực ma sát phụ thuộc vào tính chất của mặt tiếp xúc. Độ lớn của lực ma sát giảm khi mặt tiếp xúc giữa 2 vật càng nhẵn Ôn tập kiến thức 9/ Nêu 2 ví dụ chứng tỏ vật có quán tính VD: . Khi xe đang chạy đột ngột phanh gấp hành khách trên xe sẽ ngã nhào về phía trước Khi xe đột ngột chuyển động hành khách sẽ ngã nhào về phía sau Ôn tập kiến thức 10/ Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào? Công thức tính áp suất? Đơn vị áp suất Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào 2 yếu tố : Độ lớn của lực tác dụng lên vật và diện tích bề mặt tiếp xúc với vật F Công thích tính áp suất p  S2 Đơn vị áp suất : 1Pa= 1N/m Ôn tập kiến thức 11/ Một vật nhúng chìm trong chất lỏng chịu tác dụng của 1 lực đẩy có phương, chiều, độ lớn như thế nào? Một vật nhúng chìm trong chất lỏng chịu tác dụng của 1 lực đẩy có -Điểm đặt lên vật -Phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên -Độ lớn bằng trọng lượng của khối chất lỏng bị vật chiếm chỗ Ôn tập kiến thức 12/ Điều kiện để một vật chìm xuống, nổi lên, lơ lửng trong chất lỏng -Chìm xuống khi trọng lượng của vật lớn hơn lực đẩy Ac-si-mét hay trọng lượng riêng của vật lớn hơn trọng lượng riêng của chất lỏng -Cân bằng lơ lửng khi trọng lượng riêng của vật bằng trọng lượng riêng của chất lỏng -Nổi lên trên bề mặt khi trọng lương riêng của vật lớn hơn trọng lượng riêng của chất lỏng Ôn tập kiến thức 13/ Trong khoa học thì thuật ngữ công cơ học chỉ dùng trong trường hợp nào ? Trong khoa học thì công cơ học chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng lên vật làm vật chuyển dời Ôn tập kiến thức 14/ Viết biểu thức tính công cơ học. Giải thích rõ từng đại lượng trong biểu thức tính công. Đơn vị công Biểu thức tính công cơ học A=F.s Trong đó F là độ lớn của lực tác dụng s là độ dài quãng đường chuyển động theo phương của lực Đơn vị công là jun (J), 1J= 1N.1m Ôn tập kiến thức 15/ Phát biểu định luật về công Định luật về công Khi 1 máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại Ôn tập kiến thức 16/ Công suất cho ta biết điều gì? Em hiểu thế nào khi nói công suất của 1 chiếc quạt là 35W Công suất cho biết khả năng thực hiện công của 1 người hoặc máy trong cùng 1 đơn vị thời gian P= 𝐴 𝑡 Công suất của quạt máy là 35W nghĩa là trong 1s quạt thực hiện công bằng 35J Vận dụng Chọn đáp án đúng 1/ 2 lực được gọi là cân bằng khi a/ Cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn b/Cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn c/cùng phương, cùng độ lớn, cùng đặt lên 1 vật d/ Cùng đặt lên 1 vật, cùng độ lớn, phương nằm trên cùng 1 đường thẳng, chiều ngược nhau => Đáp án đúng : d Vận dụng 2/ Xe ôtô đang chuyển động đột ngột dùng lại. Hành khách trong xe bị a/ ngả người về phía sau b/ Nghiêng người sang trái c/Nghiêng người sang phải d/ Xô người về phía trước => Đáp án đúng d Vận dụng 3/ Một đoàn mô tô chuyển động cùng chiều, cùng vân tốc đi ngang qua 1 oto đỗ bên đường. Ý kiến nhận xét nào sau đây đúng a/ Các mô tô chuyển động đối nhau b/Các mô tô đứng yên đối với nhau c/ Các mô tô đứng yên đối vs ô tô d/ Các ô tô và mô tô cùng chuyển động đối với mặt đường => Đáp án đúng b
- Xem thêm -