Tài liệu Bài giảng bài các tác dụng của ánh sáng vật lý 9 (7)

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MỸ AN     BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VẬT LÍ 9 BÀI 56 CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG 0C 0C 55 60 46 5 10 50 45 15 40 20 35 30 25 40 39 35 30 25 32 25 Giáo viên thực hiện: TRƢƠNG PHÚC LỘC 1. Nếu thấy các vật màu trắng, màu đỏ, màu xanh lục thì có ánh sáng màu nào truyền tới mắt ta? 2. Nêu kết luận về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật ĐÁP ÁN Thấy các vật màu trắng, màu đỏ, màu xanh lục là có ánh sáng màu trắng, màu đỏ, màu xanh lục truyền từ vật đến mắt ta.  Vật màu trắng có khả năng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu.  Vật màu nào có khả năng tán xạ mạnh ánh sáng màu đó, nhƣng tán xạ kém ánh sáng màu khác.  Vật màu đen không có khả năng tán xạ tất cả ánh sáng màu KẾT THÚC BÀI TẬP QS HÌNH VẬN DỤNG Bài 56: CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG I. Tác dụng nhiệt của ánh sáng: 1. Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì? C1: Hãy nêu một số hiện tƣợng chứng tỏ ánh sáng chiếu vào các vật sẽ làm nóng các vật đó lên. TLC1: Phơi các vật ngoài nắng thì các vật đó nóng lên, ta chiếu ánh sáng vào cơ thể, chỗ bị chiếu sẽ nóng lên... C2: Hãy kể một số công việc trong đó ngƣời ta sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng để phục vụ đời sống hoặc sản xuất. TLC2: Phơi khô các vật ngoài nắng , làm muối. Bài 56: CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG I. Tác dụng nhiệt của ánh sáng: 1. Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì?  Ánh sáng chiếu vào các vật sẽ làm chúng nóng lên. Khi đó năng lượng ánh sáng đã biến thành nhiệt năng. Đó là tác dụng nhiệt của ánh sáng. Hải cẩu sƣởi nắng mùa đông “Cụ” rùa phơi nắng 5/11/2008 Bài 56: CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG I. Tác dụng nhiệt của ánh sáng: 1. Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì? 2. Nghiên cứu tác dụng nhiệt của ánh sáng trên vật màu C C trắng và vật màu đen 0 0 55 60 46 5 10 50 45 40 15 40 35 30 32 30 20 35 39 25 25 25 Bảng 1 N ®é ®o 0C LTN Víi mÆt tr¾ng Víi mÆt ®en Lóc ®Çu 25 25 Sau 1 phót Sau 2 phót Sau 3 phót 30 32 35 39 40 46 Bài 56: CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG I. Tác dụng nhiệt của ánh sáng: 1. Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì? 2. Nghiên cứu tác dụng nhiệt của ánh sáng trên vật màu trắng và vật màu đen Lúc đầu Sau 1 phút Sau 2 phút Sau 3 phút Với mặt trắng 25 30 35 40 Với mặt đen 25 32 39 46 Nhiệt độ Lần TN C3: Hãy so sánh độ tăng nhiệt độ của tấm kim loại trong hai trƣờng hợp và rút ra kết luận về khả năng hấp thụ năng lƣợng ánh sáng của các vật màu đen và màu trắng TLC3: Độ tăng nhiệt độ của tấm kim loại mặt đen cao hơn tấm kim loại mặt trắng Trong đời sống hàng ngày, các màu trắng, màu hồng …….đƣợc gọi là các vật màu sáng. Các màu đen, màu tím……đƣợc gọi là các màu tối. Trong tác dụng nhiệt của ánh sáng thì các vật màu tối hấp thụ ánh sáng mạnh hơn các vật có màu sáng. BĐ Bài 56: CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG I. Tác dụng nhiệt của ánh sáng: II. Tác sinh học của ánh sáng:  Ánh sáng có thể gây ra một số biến đổi nhất định ở các sinh vật. Đó là tác dụng sinh học của ánh sáng. Trong tác dụng này, năng lƣợng ánh sáng đã biến các năng lƣợng cần thiết cho cơ thể sinh vật. C4: ví dụ C5Hãy Hãynêu nêu ví về dụ tác về dụng tác của ánhcủa sángánh đốisáng với cây dụng đốicối. với con ngƣời. TLC4: Cây cối thƣờng vƣơn TLC5: Cho trẻnắng tắm mặt nắngtrờibuổi ra chỗ có ánh . sáng sớm để thân thể đƣợc cứng cáp. BĐ Bài 56: CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG I. Tác dụng nhiệt của ánh sáng: II. Tác sinh học của ánh sáng: III. Tác quang điện của ánh sáng: 1. Pin mặt trời  Pin mặt trời là một nguồn điện có thể phát điện khi có ánh sáng chiếu vào nó. C6: Hãy kể ra một số dụng cụ chạy bằng pin mặt trời mà em biết, mô tả hình dáng bên ngoài của một pin mặt trời và cách làm cho nó hoạt động. TLC6 .Xem hình. Cách làm cho nó hoạt động Cho ánh sáng chiếu vào bề mặt của pin. Máy tính bỏ túi dùng PMT Đèn làm cảnhbằng báo dùng PMT PMT chất dẻo Bài 56: CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG I. Tác dụng nhiệt của ánh sáng: II. Tác sinh học của ánh sáng: III. Tác quang điện của ánh sáng: 1. Pin mặt trời C7 + Muốn cho pin mặt trời phát điện phải có điều kiện gì? + Khi pin hoạt động nó có nóng lên không? Nhƣ vậy pin hoạt động đƣợc có phải do tác dụng nhiệt của áng sáng không? TLC7 + Muốn cho pin mặt trời phát điện phải cho ánh sáng chiếu vào pin. + Khi pin hoạt động nó không nóng lên hoặc chỉ nóng không đáng kể. Nhƣ vậy pin hoạt động đƣợc không phải do tác dụng nhiệt của ánh sáng . Bài 56: CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG I. Tác dụng nhiệt của ánh sáng: II. Tác sinh học của ánh sáng: III. Tác quang điện của ánh sáng: 1. Pin mặt trời 2. Tác dụng quang điện của ánh sáng Trong khoa học ngƣời ta gọi pin mặt trời là pin quang điện. Đó là vì trong pin có sự đổi trực tiếp của năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện.  Tác dụng của ánh sáng lên pin quang điện gọi là tác dụng quang điện. TÁC DỤNG QUANG ĐIỆN CỦA ÁNH SÁNG K      Hoạt động của Pin Mặt trời TÁC DỤNG QUANG ĐIỆN CỦA ÁNH SÁNG K      Hoạt động của Pin Mặt trời BĐ Bài 56: CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG I. Tác dụng nhiệt của ánh sáng: II. Tác sinh học của ánh sáng: III. Tác quang điện của ánh sáng: VI. Vận dụng: C9: Bố,sao mẹtruyền thƣờng khuyên thoảng phải ra C8 : Tƣơng Ác-si-mét đã thỉnh dùng gƣơng C10 Tại về mùarằng đông nên con mặccái quần áo màu tối,để cònđốt về ngoài nắng để cho cơáothể đƣợc cáp, phạm khoẻ thành mạnh. XiBố, cháyhèchiến thuyền của ngƣời Lacứng Mã xâm mùa nên mặc quần màu sáng? mẹ định nóiquê đếnhƣơng tác dụng của ánh sáng mặt ra-quy-xơ, củagìông. Ác-si-mét đãtrời? sử dụng tác TLC10: Về mùa đông nên mặc quần áo màu tối vì quần áo TLC9: mẹ sáng định nói dụng gì Bố, của ánh mặt đến trời?tác dụng sinh học của ánh mầu tối hấp thụ nhiều năng lƣợng của ánh nắng mặt trời và sáng mặtÁc-si-mét trời. TLC8: dụng tác dụng nhiệt ánh sƣới ấm cho cơ thể. đã Vềsử mùa hè, trái lại, nên mặccủa quần áo sáng màu mặt trời. sáng để nó hấp thụ ít năng lƣợng của ánh sáng mặt trời, giảm đƣợc sự nóng bức khi ta đi ngoài nắng. BĐ XE NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI “Khô nhanh lên, em bé hết quần áo mặc rồi” PIN MẶT TRỜI TRÊN TÒA NHÀ BỘ CÔNG THƢƠNG
- Xem thêm -