Tài liệu Bài giảng bài các tác dụng của ánh sáng vật lý 9 (3)

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

GIÁO VIÊN: ĐÀO VĂN THUẬN Kiểm tra bài cũ: Nêu kết luận về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật? Cho ví dụ minh hoạ? Tiết 62.Bài 56 I-TÁC DỤNG NHIỆT CỦA ÁNH SÁNG 1. TÁC DỤNG NHIỆT CỦA ÁNH SÁNG LÀ GÌ? C1VÍ DỤ:PHƠI CÁC VẬT NGOÀI NẮNG THÌ CÁC VẬT SẼ NÓNG LÊN; KHI CHẠY ĐIỆN Ở BỆNH VIỆN, TA CHIẾU ÁNH SÁNG VÀO CƠ THỂ, CHỖ BỊ CHIẾU SÁNG SẼ NÓNG LÊN C2VÍ DỤ: PHƠI KHÔ CÁC VẬT NGOÀI NẮNG, NGỒI SƢỞI NẮNG TRONG MÙA ĐÔNG. KẾT LUẬN: ÁNH SÁNG CHIẾU VÀO CÁC VẬT SẼ LÀM CHÚNG NÓNG LÊN. KHI ĐÓ NĂNG LƯỢNG ÁNH SÁNG ĐÃ BỊ BIẾN THÀNH NHIỆT NĂNG. ĐÓ LÀ TÁC DỤNG NHIỆT CỦA ÁNH SÁNG. 2. Nghiên cứu tác dụng nhiệt của ánh sáng trên vật màu trắng và vật màu đen a) Thí nghiệm b) Kết luận C3Trong cùng một thời gian, với cùng một nhiệt độ ban đầu và cùng một điều kiện chiếu sáng thì nhiệt độ của tấm kim loại khi bị chiếu sáng mặt đen tăng nhanh hơn nhiệt độ của tấm kim loại đó, khi bị chiếu sáng mặt trắng. Điều đó có nghĩa là, trong cùng điều kiện thì vật màu đen hấp thụ năng lƣợng ánh sáng nhiêu hơn vật màu trắng II-TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA ÁNH SÁNG KẾT LUẬN: ÁNH SÁNG CÓ THỂ GÂY RA MỘT SỐ BIẾN ĐỔI NHẤT ĐỊNH Ở SINH VẬT. ĐÓ LÀ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA ÁNH SÁNG. C4 VÍ DỤ : CÂY CỐI THƢỜNG NGẢ HOẶC VƢƠN RA CHỖ CÓ ÁNH SÁNG MẶT TRỜI. C5VÍ DỤ: NÊN CHO TRẺ NHỎ TẮM NẮNG BUỔI SÁNG SỚM ĐỂ THÂN THỂ CỨNG CÁP III TÁC DỤNG QUANG ĐIỆN CỦA ÁNH SÁNG 1.PIN MẶT TRỜI. PIN MẶT TRỜI LÀ MỘT NGUỒN ĐIỆN CÓ THỂ PHÁT RA ĐIỆN KHI CÓ ÁNH SÁNG CHIẾU VÀO NÓ. C6 VÍ DỤ: MÁY TÍNH BỎ TÚI, ĐỒNG HỒ ĐEO TAY, ĐỒ CHƠI TRẺ EM, BÌNH NƢỚC NÓNG LẠNH. C7 MUỐN CHO PIN PHÁT ĐIỆN, PHẢI CHIẾU ÁNH SÁNG VÀO PIN. KHI PIN HOẠT ĐỘNG THÌ NÓ KHÔNG NÓNG LÊN HOẶC NÓNG LÊN KHÔNG ĐÁNG KỂ . DO ĐÓ PIN HOẠT ĐỘNG KHÔNG PHẢI DO 2 Tác dụng quang điện của ánh sáng Pin mặt trời còn gọi là pin quang điện, đó là vì trong pin co sự biến đổi trực tiếp củ năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện Tác dụng của ánh sáng lên pin quang điện gọi là tác dụng quang điện PM 110 110 100 100 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 10 10 Độ tăng nhiệt độ của tấm kim loại mặt đen cao hơn tấm kim loại mặt trắng TÁC DỤNG QUANG ĐIỆN CỦA ÁNH SÁNG K      Hoạt động của Pin Mặt trời IV VẬN DỤNG C8 ÁC-SI-MÉT ĐÃ SỬ DỤNG TÁC DỤNG NHIỆT CỦA ÁNH SANG MẶT TRỜI C9 BỐ MẸ MUỐN NÓI ĐẾN TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA ÁNH SANG MẶT TRỜI. C10 VỀ MÙA ĐÔNG THƢỜNG MẠC QUẦN ÁO TỐI MÀU VÌ MÀU TỐI HẤP THỤ NHIỀU NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI SƢỞI ẤM CHO CƠ THỂ VỀ MÙA HÈ LÊN MẬC ÁO MÀU TRẮNG ĐỂ GIẢM KHẢ NĂNG HẤP THỤ NHIỆT CỦA ÁNH SÁNG MẶT TRỜI, GIẢM ĐƢỢC SỰ NÓNG BỨC CHO CƠ THỂ Người làm muối đã sử dụng tác dụng gì của ánh sáng mặt trời THÍ NGHIỆM ẢO CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG 110 110 100 100 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 10 10 Độ tăng nhiệt độ của tấm kim loại mặt đen cao hơn tấm kim loại mặt trắng TÁC DỤNG QUANG ĐIỆN CỦA ÁNH SÁNG K      Hoạt động của Pin Mặt trời 110 110 100 100 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 10 10 Độ tăng nhiệt độ của tấm kim loại mặt đen cao hơn tấm kim loại mặt trắng
- Xem thêm -