Tài liệu Bài giảng bài các loại quang phổ vật lý 12 (6)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÍ 12 CÁC LOẠI QUANG PHỔ CÁC LOẠI QUANG PHỔ 1. Máy quang phổ lăng kính 2. 3. Quang phæ liªn tôc Quang phổ vạch phát xạ 4. Quang phổ vạch hấp thụ 5. Phân tích quang phổ Tiết 63-64 : máy quang phổ các loại quang phổ 1/ MÁY QUANG PHỔ LĂNG KÍNH Là dụng cụ để phân tích chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc khác nhau C F1 F S L1 L èng chuÈn trùc F2 L2 Lăng kính (hệ tán sắc) F Quang phổ của nguồn S Tiết 63-64: máy quang phổ các loại quang phổ 1/ MÁY QUANG PHỔ LĂNG KÍNH a. Cấu tạo: Gồm 3 bộ phận chính + ống chuẩn trực: Là bộ phận tạo ra chùm tia sáng song song, gồm một khe hẹp F và một thấu kính hội tụ L 1. + Hệ tán sắc: Gồm một hoặc vài lăng kính P có tác dụng phân tích chùm tia song song từ L1 chiếu tới thành chùm tia đơn sắc song song. + Buồng ảnh (buồng tối): Gồm thấu kính hội tụ L2 và một tấm kính ảnh (kính mờ) để chụp hoặc quan sát quang phổ. Tiết 63-64: máy quang phổ các loại quang phổ 1/ MÁY QUANG PHỔ LĂNG KÍNH b. Nguyên tắc hoạt động: Dựa vào hiện tượng tán sắc ánh sáng Nếu nguồn S phát ra một số ánh sáng đơn sắc có bước sóng1, 2, 3… thì trên kính ảnh ta thu được một số vạch mầu F1, F2, F3 … trên một nền tối, tập hợp các vạch mầu đó tạo thành quang phổ của nguồn S. Tiết 63-64: máy quang phổ các loại quang phổ 2/QUANG PHỔ LIÊN TỤC C S J L L1 L2 F Quang phổ liên tục 5000C 2000K Tiết 63-64: máy quang phổ các loại quang phổ 2/QUANG PHỔ LIÊN TỤC Quang phổ gồm nhiều dải mầu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục là quang phổ liên tục. a. Nguồn phát:Các chất rắn, lỏng, những chất khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra quang phổ liên tục b. Tính chất:Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào bản chất của vật phát sáng mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ c. ứng dụng: Dùng để xác định nhiệt độ của các vật bị phát sáng khi nung nóng; hồ quang, lò cao, mặt trời, các sao… Tiết 63-64: máy quang phổ các loại quang phổ 3/QUANG PHỔ VẠCH PHÁT XẠ C J S Na H2 L L1 L2 F Quang phổ vạch phát xạ Tiết 63-64: máy quang phổ các loại quang phổ 3/QUANG PHỔ VẠCH PHÁT XẠ Quang phổ gồm các vạch mầu riêng lẻ ngăn cách nhau bằng cách khoảng tối gọi là quang phổ vạch phát xạ. a. Nguồn phát: Do các chất khí hay hơi ở áp suất thấp phát ra khi bị kích thích. b. Tính chất:Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp phát ra một quang phổ vạch riêng đặc trưng cho nguyên tố đó. c. ứng dụng: Dựa vào quang phổ vạch phát xạ ta nhận biết được sự có mặt của các nguyên tố hoá học, nồng độ, tỷ lệ của các nguyên tố có trong hợp chất. 4/QUANG PHỔ VẠCH HẤP THỤ Quang phổ vạch phát xạ C S J L Đèn hơi Na H2 L1 L2 Quang phổ liên tục F Quang phổ Hiện tượng vạch đảohấp sắcthụ BÀI HỌC KẾT THÚC
- Xem thêm -