Tài liệu Bài giảng bài các loại quang phổ vật lý 12

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TC XDLL CAND TRƯỜNG VĂN HÓA 3 GV thực hiện: Nguyễn Duy Long KIỂM TRA BÀI CŨ • Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng là gì? thế nào là 2 nguồn sáng kết hợp? • Viết biểu thức xác định vị trí vân sáng, vấn tối, khoảng vân Bài 26. CÁC LOẠI QUANG PHỔ I. Máy quang phổ lăng kính: Là dụng cụ dùng để phân tích một chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc. 1. Ống chuẩn trực: - Là một cái ống một đầu có một thấu kính hội tụ, đầu kia có một khe hẹp F - Tạo ra chùm song song. Bài 26. CÁC LOẠI QUANG PHỔ I. Máy quang phổ lăng kính: 2. Hệ tán sắc: - Gồm một (hoặc hai, ba) lăng kính P - Phân tán chùm sáng thành những thành phần đơn sắc. Bài 26. CÁC LOẠI QUANG PHỔ I. Máy quang phổ lăng kính: 3. Buồng tối: - Buồng tối (hay buồng ảnh) là một cái hộp kín ánh sáng, một đầu có thấu kính hội tụ L2, đầu kia có một tấm phim ảnh K. - Hứng ảnh của các thành phần đơn sắc khi qua lăng kính P Bài 26. CÁC LOẠI QUANG PHỔ II. Quang phổ phát xạ: Quang phổ liên tục Quang phổ phát xạ chia thành 2 loại lớn Quang phổ vạch Bài 26. CÁC LOẠI QUANG PHỔ II. Quang phổ phát xạ: - Quang liên tục do chất rắn, chất lỏng, chất khí có áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra (quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ) - Quang phổ vạch do các chất khí ở áp suất thấp khi bị nung nóng phát ra (quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy) Bài 26. CÁC LOẠI QUANG PHỔ III. Quang phổ hấp thụ: Quang phổ hấp thụ là các vạch hay đám vạch tối trên nền của một quang phổ liên tục. Quang phổ hấp thụ các chất khí chứa các vạch hấp thụ và là đặc trưng cho chất khí đó. Bài 26. CÁC LOẠI QUANG PHỔ Ống chuẩn trực Cấu tạo của máy quang phổ Hệ tán sắc Buồng tối QP liên tục Quang phổ phát xạ QP vạch Quang phổ Quang phổ hấp thụ Sơ đồ cấu tạo máy quang phổ lăng kính C S1 F L1 Ống chuẩn trực S2 L2 hệ tán sắc K Quang phổ của nguồn J Sơ đồ cấu tạo máy quang phổ lăng kính C S1 F L1 Ống chuẩn trực S2 L2 hệ tán sắc K Quang phổ của nguồn J Sơ đồ cấu tạo máy quang phổ lăng kính C S1 F L1 Ống chuẩn trực S2 L2 hệ tán sắc K Quang phổ của nguồn J C S J L L1 L2 F C S J L L1 L2 F C J S H2 L L1 L2 F F J L L1 L2 K Quang phổ hấp thụ QUANG PHỔ VẠCH CỦA MỘT SỐ CHẤT Hiđrô Nito Cacbon QUANG PHỔ VẠCH CỦA MỘT SỐ CHẤT Hiđrô Nito Cacbon
- Xem thêm -