Tài liệu Bài giảng bài các loại quang phổ vật lý 12 (11)

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 102 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Sở GD &ĐT An Giang Trường THPT Cần Đăng BÀI 26 CÁC LOẠI QUANG PHỔ GV: Nguyễn Lâm Thu Trang 1 BÀI 26: CÁC LOẠI QUANG PHỔ I. Máy quang phổ lăng kính II. Quang phổ vạch phát xạ III. Quang phổ hấp thụ GV: Nguyễn Lâm Thu Trang 2 CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY QUANG PHỔ LĂNG KÍNH C J S1 S F S2 L1 L2 L èng chuÈn trùc Lăng kính GV: Nguyễn Lâm Thu Trang F Quang phổ của nguồn J 3 BÀI 26: CÁC LOẠI QUANG PHỔ I. Máy quang phổ lăng kính • Công dụng: Dùng để phân tích một chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc • Cấu tạo: gồm 3 bộ phận chính GV: Nguyễn Lâm Thu Trang 4 BÀI 26: CÁC LOẠI QUANG PHỔ I. Máy quang phổ lăng kính 1. Ống chuẩn trục Cấu tạo: là một cái ống, một đầu có một thấu kính hội tụ L1, đầu kia có một khe F đặt tại tiêu điểm chính của L Đặc điểm chùm sáng qua ống: chùm song song. 2. Hệ tán sắc Cấu tạo: gồm một (hoặc hai, ba) lăng kính P. Đặc điểm chùm sáng qua hệ: bị phân tán thành nhiều chùm tia đơn sắc, song song GV: Nguyễn Lâm Thu Trang 5 BÀI 26: CÁC LOẠI QUANG PHỔ I. Máy quang phổ lăng kính 3. Buồng tối (buồng ảnh) Tập hợp các vạch quang phổ chụp được làm thành quang phổ của nguồn S GV: Nguyễn Lâm Thu Trang 6 QUANG PHỔ LIÊN TỤC C S J L L1 L2 F Quang phổ liên tục 5000C 2000K BÀI 26: CÁC LOẠI QUANG PHỔ II. Quang phổ vạch phát xạ 1. Quang phổ liên tục:  Định nghĩa  Nguồn phát  Đặc điểm GV: Nguyễn Lâm Thu Trang 8 QUANG PHỔ VẠCH PHÁT XẠ C J S Na H2 L L1 L2 F Quang phổ vạch phát xạ BÀI 26: CÁC LOẠI QUANG PHỔ II. Quang phổ vạch phát xạ 2. Quang phổ vạch  Định nghĩa  Nguồn phát  Đặc điểm GV: Nguyễn Lâm Thu Trang 10 QUANG PHỔ VẠCH HẤP THỤ Quang phổ vạch phát xạ C S J L Đèn hơi Na H2 L1 L2 Quang phổ liên tục F Quang phổ Hiện tượng vạch đảohấp sắcthụ BÀI 26: CÁC LOẠI QUANG PHỔ III. Quang phổ hấp thụ  Định nghĩa  Nguồn phát  Đặc điểm GV: Nguyễn Lâm Thu Trang 12 BÀI 26: CÁC LOẠI QUANG PHỔ GV: Nguyễn Lâm Thu Trang 13 CỦNG CỐ, DẶN DÒ Câu 1. Chỉ ra câu sai Quang phổ liên tục được phát ra bởi chất nào dưới đây khi bị nung nóng? A. Chất rắn Đúng rồi. Bạn giỏi lắm B. Chất lỏng C. Chất khí ở áp suất thấp D. Chất khí ở áp sất cao GV: Nguyễn Lâm Thu Trang 14 CỦNG CỐ, DẶN DÒ Câu 2. Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng? A. Chất rắn B. Chất lỏng Đúng rồi. Bạn giỏi lắm C. Chất khí ở áp suất thấp D. Chất khí ở áp sất cao GV: Nguyễn Lâm Thu Trang 15 CỦNG CỐ, DẶN DÒ • Đọc trước bài 27. • So sánh tia hồng ngoại và tử ngoại. GV: Nguyễn Lâm Thu Trang 16
- Xem thêm -