Tài liệu Bài giảng bài các hiện tượng bề mặt của chất lỏng vật lý 10 (7)

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÝ 10            Tại sao? I – HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 1. Thí nghiệm Tại sao lưỡi lam lại nổi trên mặt nước?Có phải do lực đẩy Acsimet không? I – HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 1. Thí nghiệm Tại sao có một lỗ tròn ở giữa? Đã có lực nào đã căng màng xà phòng? I – HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 1. Thí nghiệm Kết quả: Chứng tỏ trên bề mặt màng xà phòng đã có các lực nằm tiếp tuyến với bề mặt màng và kéo căng đều theo mọi phương vuông góc với vòng dây chỉ, làm cho vòng dây chỉ có dạng một đường tròn. Lực kéo căng bề mặt chất lỏng gọi là lực căng bề mặt của chất lỏng. Tại sao có lực căng bề mặt chất lỏng? Trên mặt thoáng các phân tử có xu hướng bị hút vào trong chất lỏng -> Làm cho mặt thoáng chất lỏng có xu hướng giảm đi và căng ra Em hãy hoàn thành câu hỏi C1 sgk  Trên bề mặt phần màng xà phòng có lực tác dụng. Lực này nằm tiếp tuyến với bề mặt màng xà phòng, vuông góc với dây chỉ, chiều tác dụng làm giảm diện tích màng xà phòng. Hình tròn là hình có diện tích lớn nhất trong số các hình có cùng chu vi, do đó phần màng xà phòng còn lại có diện tích nhỏ nhất có thể. Khi chọc thủng màng xà phòng, bề mặt phần màng xà phòng còn đọng trên khung dây giống như một màng đàn hồi đang bị kéo căng, nó luôn có xu hướng tự co lại để giảm diện tích tới mức nhỏ nhất có thể. I – HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 1. Thí nghiệm 2. Lực căng bề mặt Vậy lực căng bề mặt của chất lỏng có đặc điểm ( điểm đặt, phương chiều và độ lớn ) gì? I – HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 1. Thí nghiệm Các em hãy xem thí nghiệm kiểm 2. Lực căng bề mặt chứng phương của lực và cho biết phương của lực I. HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG * Đặc điểm của lực căng bề mặt của chất lỏng  Đặc điểm lực căng mặt ngoàiù: Phương: tiếp tuyến với mặt thoáng chất lỏng & vuông góc với C đường giới hạn mặt thoáng sao cho lực có tác Chiều: dụng thu nhỏ diện tích mặt ngoài của chất lỏng Điểm đặt: Trên đường giới A hạn của mặt thoáng chất lỏng. Độ lớn: ??? D F B F  Làm sao xác định được độ lớn của lực căng bề mặt?  P = 2F  Độ lớn: tỉ lệ với chiều dài l của đường giới hạn mặt ngoài của chất lỏng f= l  là hệ số căng mặt ngoài của chất lỏng phụ thuộc bản chất, nhiệt độ của chất lỏng (N/m) * Hệ số căng bề mặt của một số chất lỏng: Chất lỏng  (N/m) ở 200C Nước 73.10-3 Rượu, cồn 22.10-3 Thủy ngân 465.10-3 Nước xà phòng 25.10-3 Nước ở t0 C 0 10 20 30 100  (N/m) 75,5.10-3 74.10-3 73.10-3 71.10-3 59.10-3 I – HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 3. Ứng dụng *Căng vải trên ô dù hoặc trên mui bạt ô tô tải. *Dùng nước xà phòng để giặt quần áo vải. *Ống nhỏ giọt chất lỏng. b,XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG.  Các lực tác dụng lên vòng xuyến : Trọng lực P; Lực kéo F; Lực căng bề mặt Fc.  Để chiếc vòng bức ra khỏi mặt nước F = FC + P  FC = F - P Chiếc vòng F Dây treo Màng nước  Lực căng bề mặt chất lỏng là : FC =  (L1 + L2)  = FC L1 + L2  Hệ số căng bề F-P mặt của   =  (D + d) chất lỏng f f Với L1 , L2 là chu vi ngoài,chu vi trong của vòng xuyến. Với D, d là đường kính ngoài, đường kính trong của vòng xuyến.               
- Xem thêm -