Tài liệu Bài giảng bài các hiện tượng bề mặt của chất lỏng vật lý 10 (6)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 206 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài 37 CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG THTH-ĐHSP 1 Trần Triệu Phú 2 Bài 37. CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG I. HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 1. Thí nghiệm 1 2 3 KL: Những lực kéo căng bề mặt chất lỏng gọi là lực căng bề mặt của chất lỏng. Bài 37. CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG I. HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 2. Lực căng bề mặt Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề mặt của chất lỏng luôn có: - Phương: Vuông góc với đoạn đường này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng. - Chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng. - Độ lớn f tỉ lệ thuận với độ dài l của đoạn đường đó. f  l -f : Lực căng bề mặt của chất lỏng ( N ). -l : Độ dài đường giới hạn bề mặt ( m ). -  : Hệ số căng bề mặt ( N/m).  :Phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của chất lỏng Bài 37. CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG I. HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 2. Lực căng bề mặt Chất Nước ở  lỏng ở t 0C (N/m) 0 20 C 0 Nước 73.1010 3 Rượu, 20 cồn 22.1030 3 Thủy 100  (N/m) 75,5.10-3 74.10-3 73.10-3 71.10-3 59.10-3 Bài 37. CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG I. HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 2. Lực căng bề mặt Ở thí nghiệm bên FC   . 2L   . 2 D L D là chu vi đường tròn nằm trên một mặt của màng xà phòng giới hạn bởi vòng dây chỉ có đường kính D Bài 37. CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG I. HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 2. Lực căng bề mặt Cách xác định hệ số căng bề mặt F  FC  P Độ lớn F  Fc  P  Fc  F  P   L  F  P   Mà F P L L  C   (D  d ) F P    (D  d ) Bài 37. CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG I. HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 3. Ứng dụng Bài 37. CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG I. HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 3. Ứng dụng Bài 37. CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG I. HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 3. Ứng dụng Bài 37. CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG I. HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 3. Ứng dụng + Dùng vải có lỗ nhỏ căng ô dù hoặc bạt trên mui ôtô. + Tạo ống nhỏ giọt. + Hoà tan xà phòng vào nước làm giảm lực căng bề mặt của nước dễ thấm để giặt. Bài 37. CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG I. HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 3. Ứng dụng Bài 37. CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG Củng cố - dặn dò  Phương chiều và độ lớn của lực căng bề mặt của chất lỏng. Về học bài và làm các bài tập trong SGK, SBT. Đọc trước phần còn lại.
- Xem thêm -