Tài liệu Bài giảng bài biến dạng cơ của vật rắn vật lý 10 (4)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BIẾN DẠNG CƠ CỦA VẬT RẮN BIẾN DẠNG CƠ CỦA VẬT RẮN 1/ BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI VÀ BIẾN DẠNG DẺO -Khi ngoại lực ngừng tác dụng lên vật rắn mà vật phục hồi lại hình dạng ,kích thước ban đầu thì đó là biến dạng đàn hồi -Khi ngoại lực ngừng tác dụng lên vật rắn mà vật không phục hồi lại hình dạng ,kích thước ban đầu thì đó là biến dạng dẻo (biến dạng còn dư ) 2/ BIẾN DẠNG KÉO VÀ BIẾN DẠÏNG NÉN 2/ BIẾN DẠNG KÉO VÀ BIẾN DẠNG NÉN F -Chiều dài của 1 thanh rắn dài thêm khi chịu tác dụng của ngoại lực thì đó là biến dạng kéo -Chiều dài của 1 thanh rắn bị ngắn lại khi chịu tác dụng của ngoại lực thì đó là biến dạng nén -Ứng suất kéo (hay nén)  Flà đại lượng đặc trưng cho tác dụng kéo hay nén của lực được đo bằng lực kéo (hay nén ) ứng với 1 đơn vị lo diện tích vuông góc với lực F  S  F S Biến dạng nén l: Trong giới hạn đàn hồi ,độ biến dạng tỉ đối kéo hay -Định luật Húc nén của thanh rắn tiết diện đều tỉ lệ thuận với ứng suất gây ra nó F Biến dạng Δl F kéo l o ~ S  F l    E  E S lo   F S -Định luật Húc : Trong giới hạn đàn hồi ,độ biến dạng tỉ đối kéo hay nén của thanh rắn tiết diện đều tỉ lệ thuận với ứng suất gây ra nó Δl F ~  lo S Với : F l    E  E S lo lo : độ dài của thanh rắn khi không có lực kéo hay nén l : độ dài của thanh khi có lực kéo hay nén l = | l – lo | : độ biến dạng của thanh rắn l / lo : độ biến dạng tỉ đối của thanh rắn E : hệ số đặc trưng cho tính đàn hồi của thanh rắn Gọi là suất (môđun) đàn hồi hay suất Y-âng của thanh rắn S :tiết diện ngang của thanh rắn Theo định luật III N : Đặt k = E S / lo => Fñh  F  | Fđh | = k  l S E l lo k gọi là hệ số đàn hồi hay độ cứng của thanh rắn , k phụ thuộc vào hình dạng , kích thước của vật và ứng suất của chất làm vật k có đơn vị N/m E và  có cùng đơn vị là Pa ( hay N/ m2 ) 3/ Biến Dạng Lệch ( Hay Biến Dạng Trượt hay biến dạng cắt) lệchcác lớp -Biến dạng lệch Là biến dạng mà ở đó có Biếndạng sự lệch đi giữa F vật rắn đối với nhau -Trong biến dạng lệch phương của ngoại lực tác dụng tiếp tuyến với bề mặt vật rắn F 4/ Các biến dạng khác -Biến dạng uốn được quy về biến dạng kéo (hay nén ) -Biến dạng xoắn được quy về biến dạng lệch 5/ Giới hạn bền -Mỗi vật liệu có 1 giới hạn bền -Nếu ngoại lực tác dụng lên vật rắn vượt quá giới hạn bền thì vật bị hư hỏng Biến dạng xoắn - Ngoài giới hạn bền ,Vật rắn đàn hồi có giới hạn đàn hồi , nếu vượt quá giới hạn này thì vật trở thành biến dạng dẻo - Giới hạn bền hay giới hạn đàn hồi của vật rắn được biểu thị bằng ứng suấtBiến của dạng ngoại lực uốn,có đơn vị là Pa ( hay N/ m2 ) F F Biến dạng xoắn lo F S l Biến dạng nén Biếndạng lệch F Biến dạng kéo F F Câu 1 :Phát biểu nào là đúng. Câu 2 : Dùng 1 tuốc - nơ - vít vặn đinh ốc , đinh ốc chịu biến dạng Câu 3 : Trong biến dạng đàn hồi , độ biến dạng tỉ đối của 1 thanh rắn tỉ lệ thuận với đại lượng nào Câu 4 : Mức độ biến dạng kéo ( hay nén )phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây
- Xem thêm -