Tài liệu Bài giảng bài bài tập quang hình học vật lý 9 (6)

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Phòng GD&ĐT BẾN CẦU Trường THCS Long Giang TIẾT 57- BÀI 51 : BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC Giáoviên: Trần Văn Nam TIẾT 57 . BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC BÀI 1 . (VỀ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG) Một hình trụ tròn có chiều cao 8 cm và đường kính 20 cm. Một HS đặt mắt nhìn vào trong bình sao cho thành bình vừa vặn che khuất hết đáy. Khi đổ nước vào khoảng xấp xỉ 3/4 bình thì bạn đó vừa vặn nhìn thấy tâm 0 của đáy. Hãy vẽ tia sáng từ tâm 0 của đáy bình truyền tới mắt. N/ D A I N B 0 C TIẾT 57 . BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC BÀI 2 . (VỀ VIỆC DỰNG ẢNH CỦA MỘT VẬT SÁNG QUA THẤU KÍNH HỘI TỤ ) Một vật sáng AB có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của TKHT, cách thấu kính 16 cm, A nằm trên trục chính. Thấu kính có tiêu cự 12 cm. a. Hãy vẽ ảnh của vật AB theo đúng tỷ lệ. + Vẽ ảnh + Đo ảnh I B F A’ A F 12 cm 16 cm ẢNH GẤP 3 LẦN VẬT 0 B’ TIẾT 57 . BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC BÀI 2. (VỀ VIỆC DỰNG ẢNH CỦA MỘT VẬT SÁNG QUA THẤU KÍNH HỘI TỤ ) B b.Tính (so sánh AB và A’B’) I A’ F F’ OA = d = 16cm A 12 cm 0 OF=OF’= f = 12cm 16 cm OAB aOA ' B ' OIF ' aA ' B ' F ' Nên ta có Nên ta có A' B' OA'  AB OA (1) A ' B ' A ' B ' FA ' OA ' OF '    / OI AB OF OF ' Từ (1) và (2) ta có OA ' OA ' OF /  OA OF ' B’ (2) TIẾT 57. BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC BÀI 2. Về việc dựng ảnh của một vật sáng qua thấu kính hội tụ OA ' OA ' OF  OA OF ' / / OA .OF  OA.(OA  OF ) / / / / (*) 12.0 A/  16.OA/ 192 / 4.OA  192 OA  48cm / / 12.OA  16.(OA  12) Thay các trị số đã cho OA=16 cm; OF =12 cm vào (*) ta được: / A ' B ' OA h 48    3 AB OA h 16 Vậy ảnh cao gấp 3 lần vật Thay giá trị: / OA  48cm Vào hệ thức : A' B' OA'  AB OA / TIẾT 57 . BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC Bài 2 :Về việc dụng ảnh của một vật sáng qua thấu kính hội tụ ( cách khác) OA/ .OF /  OA.(OA/  OF / ) (*) d/.f= d.d/-d.f 1 1 1   / d f d 1 1 1   / d f d / / 1 1 1   / d d  f  h d 48   3 h d 16 d. f d  d f / 16.12 d  16  12 Ảnh cao gấp 3 lần vật / = 48cm OA = d , OA/=d/ OF=OF’= f AB=h So víi A’B’ = h’ ? Chia 2 vế cho dd/f ta được: Thay giá trị OA = d = 16cm OF=OF’= f = 12cm vào biểu thức tính d/ TIẾT 57. BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC BÀI 3 . (VỀ TẬT CẬN THỊ ) Câu hỏi a. Đặc điểm chính của mắt cận là không nhìn rõ các vật ở xa mắt hay gần mắt? b.Người bị cận thị càng nặng thì càng không nhìn rõ các vật ở xa mắt hay gần mắt? Trả lời a. Đặc điểm chính của mắt cận là không nhìn rõ các vật ở xa mắt. b.Người bị cận thị càng nặng thì càng không nhìn rõ các vật ở xa mắt TIẾT 57 . BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC BÀI 3 . (VỀ TẬT CẬN THỊ ) Câu hỏi Trả lời c.Khắc phục tật cận thị là c.Khắc phục tật cận thị là làm cho người cận có thể làm cho người cận có thể nhìn rõ các vật ở xa mắt nhìn rõ các vật ở xa mắt. hay gần mắt? d.Kính cận thị là thấu d.Kính cận thị là thấu kính hội tụ hay phân kỳ? kính phân kỳ. TIẾT 57 BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC BÀI 3 . (VỀ TẬT CẬN THỊ ) Vẽ ảnh Khi vật càng xa, các tia qua quang tâm càng gần với trục chính, ảnh càng gần với tiêu điểm F. Vật ở xa vô cực ảnh trùng với tiêu điểm F. CV F TIẾT 57 BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC I BÀI 3 . (VỀ TẬT CẬN THỊ ) Vẽ ảnh Khi đeo kính ta nhìn rõ ảnh của vật – Kính cận thích hợp là kính có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn CV của mắt. CV F Các tia qua quang tâm luôn cắt phần kéo dài của tia ló trong khoảng từ cực viễn đến kính, chứng tỏ ảnh luôn nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt. TIẾT 57 BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC I BÀI 3 . (VỀ TẬT CẬN THỊ ) Ta trở lại bài 3, các em xem dưới dạng mô phỏng CV Mắt Hoà 40 cm Mắt Bình CV 60 cm a. Ai cận thị nặng hơn? Trả lời : Hoà cận thị nặng hơn Bình TIẾT 57 BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC I BÀI 3 . (VỀ TẬT CẬN THỊ ) Ta trở lại bài 3, các em xem dưới dạng mô phỏng F CV Mắt Hoà Tiêu cự thích hợp 40 cm F CV b.1. Đó là thấu kính loại gì? Tiêu cự thích hợp 60 cm Trả lời : Đó là thấu kính phân kỳ b.2. Kính của ai có tiêu cự ngắn hơn? Trả lời : Kính của Hoà có tiêu cự ngắn hơn Mắt Bình TIẾT 57 . BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC Mắt bình thường so với mắt cận có các mức độ khác nhau. CV mắt bình thường Cận thị nhẹ CV mắt cận Cận thị nặng HỌC SINH CHỌN BẤT KỲ CHỮ NÀO . VÀ SUY NGHĨ TRONG THỜI GIAN 2 PHÚT ĐỂ TRẢ LỜI CÁC BÀI TẬP CỦA HÌNH MÌNH CHỌN a b c d g e 1. Khi truyền từ nước sang không khí thì góc khúc xạ như thế nào với góc tới ? Và ngược lại từ không khí sang nước? Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Khi truyền từ nước sang không khí thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới . HỌC SINH CHỌN BẤT KỲ CHỮ NÀO . VÀ SUY NGHĨ TRONG THỜI GIAN 2 PHÚT ĐỂ TRẢ LỜI CÁC BÀI TẬP CỦA HÌNH MÌNH CHỌN a b c d g e CHÚC BẠN MAY MẮN TRONG NGÀY HÔM NAY HỌC SINH CHỌN BẤT KỲ CHỮ NÀO . VÀ SUY NGHĨ TRONG THỜI GIAN 2 PHÚT ĐỂ TRẢ LỜI CÁC BÀI TẬP CỦA HÌNH MÌNH CHỌN a b c d g e BẠN BỊ THẤT VỌNG RỒI ! HỌC SINH CHỌN BẤT KỲ CHỮNÀO . VÀ SUY NGHĨ TRONG THỜI GIAN 2 PHÚT ĐỂ TRẢ LỜI CÁC BÀI TẬP CỦA HÌNH MÌNH CHỌN a b c d g e
- Xem thêm -