Tài liệu Bài giảng bài bài tập quang hình học vật lý 9 (5)

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI 1 BÀI 2 Vật lý 9 GV: Nguyễn Minh Trí BÀI 3 BÀI 1: (Về hiện tượng khúc xạ ánh sáng) Một bình hình trụ tròn có chiều cao 8cm và đường kính 20cm. Một học sinh đặt mắt nhìn vào trong bình sao cho thành bình vừa vặn che khuất hết đáy (hình 51.1). Khi đổ nước vào khoảng xấp xỉ ¾ bình thì bạn đó vừa vặn nhìn thấy tâm O của đáy. Hãy vẽ tia sáng từ tâm O của đáy bình truyền tới mắt. Vật lý 9 GV: Nguyễn Minh Trí Mắ O BÀI GIẢI Bài 2: Về việc dựng ảnh của một vật sáng qua thấu kính hội tụ Một vật sáng AB có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16cm, A nằm trên trục chính. Thấu kính có tiêu cự 12cm. a. Hãy vẽ ảnh của vật AB theo đúng tỉ lệ. b. Hãy đo chiều cao của ảnh và của vật trên hình vẽ và tính xem ảnh cao gấp bao nhiêu lần vật. BÀI GIẢI giáo án: vật lý 9 GV: Nguyễn Minh Trí Bài 3: Về tật cận thị Hòa bị cận thị có điểm cực viễn Cv nằm cách mắt 40 cm. Bình củng bị cận thị có điểm cực viễn Cv nằm cách mắt 60cm. a. Ai cận thị nặng hơn? b. Hòa và Bình đều phải đeo kính để khắc phục tật cận thị. Kính được đeo sát mắt. Đó là thấu kính loại gì? Kính của ai có tiêu cự ngắn hơn? giáo án: vật lý 9 GV: Nguyễn Minh Trí BÀI GIẢI Giải bài 1: Giải thích: Sở dĩ khi đổ nước vào bình, bạn học sinh nhìn thấy điểm O là do tia sáng đi từ O khúc xạ từ nước ra không khí và truyền tới mắt. Đường đi của tia sáng được biểu diễn như hình dưới đây. Mắt I O giáo án: vật lý 9 GV: Nguyễn Minh Trí Trở về 1 Giải bài 2: a. Vẽ hình B I A’ O A F’ F b. Tính chiều cao của ảnh: B’ Theo hình vẽ ta có: d = 16cm; f = 12cm Ta có công thức: Mà: 1 1 1 d. f 16.12 '   ' d    48cm f d 'd d  f 16  12 ' A' B AB  d d  48 3 16 Vậy A’B’= 3AB. Tức là ảnh cao gấp 3 lần vật. giáo án: vật lý 9 GV: Nguyễn Minh Trí TRỞ VỀ Gải bài 3: Gợi ý: Biểu hiện cơ bản của mắt cận là gì? Mắt không cận và mắt cận thì mắt nào nhìn được xa hơn? Mắt cận nặng hơn thì nhìn được các vật ở xa hơn hay gần hơn? Từ đó suy ra, Hòa và Bình ai cận nặng hơn? a. Hòa bị tật nặng hơn Bình. Vì Hòa chỉ nhìn rõ những vật xa nhất cách mắt 40cm, trong khi đó. Bình có thể nhìn được rõ vật cách xa mắt 60cm b. Hòa và Bình phải đeo kính phân kỳ có tiêu cự lần lượt là 40cm và 60cm. giáo án: vật lý 9 GV: Nguyễn Minh Trí Hết
- Xem thêm -