Tài liệu Bài giảng bài bài tập quang hình học vật lý 9 (3)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỦNG CỐ: 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: Câu 1: Như thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng ? - Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường, được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỦNG CỐ: 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: Câu 2: Hãy lựa chọn từ, cụm từ sau: nước, không khí, mặt phân cách để điền vào các ô ……. trong các hình vẽ sau cho phù hợp với hiện tượng khúc xạ ánh sáng. HÌNH A HÌNH B N’ N’ i P Q I N i Không khí …………. r >r i... P I Nước …………. Nước …………. Q r N - Xem thêm -