Tài liệu Bài giảng bài bài tập quang hình học vật lý 9 (10)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài cũ: HS1: Hãy nêu cách dựng ảnh của một vật tạo bởi TKHT, vẽ ảnh của vật tạo bởi TKHT trong trường hợp sau:( hình vẽ). HS2: Hãy nêu cách dựng ảnh của một vật tạo bởi TKPK, vẽ ảnh của vật tạo bởi TKPK trong trường hợp sau:( hình vẽ). B 1/ F’ F A O B 2/ F’ F A O Bài cũ: 1. Ảnh của một vật tạo bởi TKHT: (d f= d.d’/(d+d’)= 500.5/(500+5)= 4,95cm. Vậy tiêu cự của vật kính là: f=4,95cm Hướng dẫn về nhà:   Hoàn thành các bài tập vừa làm, chứng minh lại công thức: 1/f= 1/d +1/d’. Làm các bài tập: 51.1, 51.4, 51.5 SBT và xem trước bài 52. Công thức thấu kính: Hai tam giác OAB và OA’B’ đồng dạng với nhau nên ta có: A’B’/AB=OA’/OA=d’/d (1); Hai tam giác F’OI và F’A’B’ đồng dạng với nhau nên ta có: A’B’/OI= A’B’/AB=F’A’/OF’=(OA’-OF)/OF’= (d’-f)/f (2) Từ (1) và (2) ta có: d’/d = (d’-f)/f  dd’=d’f +df chia hai vế cho dd’f ta có: 1/f= 1/d +1/d’ .
- Xem thêm -