Tài liệu Bài giảng bài ánh sáng trắng và ánh sáng màu vật lý 9 (8)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 150 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU Đây là ánh sáng có các màu khác nhau vậy nó được tạo ra như thế nào? Tiết 58: ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU Nguồn sáng là gì?vật sáng là gì? I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu: 1. Các nguồn phát ánh sáng trắng: - Mặt trời ( trừ lúc bình minh và hoàng hôn ) . Nguồn phát ánh sáng trắng là gì? Lấy ví dụ ? -Các đèn sợi đốt khi nóng sáng bình thường. - Các đèn ống. 2. Các nguồn phát ánh sáng màu: -Đèn LED. Nguồn sáng màu là gì? Lấy ví dụ? -Đèn lade. Hãy tìm thêm vi dụ khác về nguồn phát ánh sáng màu? Tiết 58: ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu: II. Cách tạo ra ánh sáng màu bằng các tấm lọc màu: 1. Thí nghiệm: 2. Nhận xét: a. Chiếu một chùm sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ (xanh,vàng) được ánh sáng màu đỏ (xanh,vàng). b. Chiếu chùm sáng đỏ qua tấm lọc màu đỏ  được ánh sáng màu đỏ. c.Chiếu chùm sáng đỏ qua tấm lọc màu xanh  được ánh sáng màu tối. 3.Các thí nghiệm tương tự: Tấm lọc màu có thể là một tấm kính màu ,một mảnh giấy bóng kính có màu, một tấm nhựa trong có màu,một lớp nước màu… Quan sát ánh sáng sau tấm lọc màu: a. Chiếu một chùm sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ, (xanh, vàng) b. Chiếu một chùm sáng đỏ qua tấm lọc màu đỏ. c. Chiếu một chùm sáng đỏ qua tấm lọc màu xanh. ? Cho biết màu của ánh sáng mà ta thu được sau tấm lọc màu? Tiết 58: ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu: II. Cách tạo ra ánh sáng màu bằng các tấm lọc màu: 4.Kết luận: a. Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu ta . được ánh sáng có màu của tấm lọc . b. Chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc cùng màu ta được ánh sáng vẫn có màu đó. c. Chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc khác màu sẽ không được ánh sáng màu đó nữa. Ánh sáng màu này khó truyền qua tấm lọc có màu khác. Tấm lọc màu nào thì hấp thụ ít ánh sáng có màu đó,nhưng hấp thụ nhiều ánh sáng có màu khác. Từ các thí nghiệm trên rút ra kết luận gì về cách tạo ra ánh sáng màu bằng các tấm lọc màu? Một số ứng dụng của ánh sáng trắng qua tấm lọc màu. Tiết 58: ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu: II. Cách tạo ra ánh sáng màu bằng các tấm lọc màu: Hãy dùng kiến thức học đểtấm giải a. Chiếu một chùm sángvừa trắng qua thíchđỏ kết quả của các được thí nghiệm lọc màu (xanh,vàng) ánh sángtrên? màu đỏ (xanh,vàng). a- Chùm sáng trắng dễ bị nhuộm màu bởi các tấm lọc màu. 4. Kết luận: - Trong sáng trắng có ánh b. Chiếuchùm chùm sáng đỏ qua tấmsáng lọc đỏ lọc đỏ sáng cho ánh sáng đỏ đi qua. a. Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu .Tấm màu đỏmàu  được ánh sáng đỏ. c.Chiếu chùm đỏ quamàu tấm ta được ánh sáng có màu của tấm lọc . lọc màu xanh  được ánh sáng tối. b. Chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc cùng b.màu Tấm lọc màu đỏ hấp thụ kém ánh sáng màu ta được ánh sáng vẫn có màu đó. ,nên quamạnh đượccác tấm c.đỏ Tấm lọcchùm màu sáng xanh đỏ hấpđithụ lọc màu đỏ.là màu xanh, c. Chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc khác ánh sáng màu không phải màu sẽ không được ánh sáng màu đó nên ánh sáng đỏ khó đi qua tấm lọc nữa. màu xanh và ta thấy tối. Tấm lọc màu nào thì hấp thụ ít ánh sáng có màu đó,nhưng hấp thụ nhiều ánh sáng có màu khác. Tiết 58: ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu: II. Cách tạo ra ánh sáng màu bằng các tấm lọc màu: . III.Vận dụng-củng cố: Chọnđỏ,vàng câu trả lời đúng: C3 .A’nh1. sáng ở các đèn sau và .Sau tấm kính lọc màu đỏ tađược thu được ánh sáng đèn báo rẽ của xe máy tạo ra như màu đỏnào? . Hỏi chùm ánh sáng chiếu vào tấm lọc thế C4.Một bể nước nhỏ có thành bên trong là chùm ánh sáng gì? suốt đựng nước pha màu có thể dùng như A. Chùm ánhmàu sáng trắng. Ánh sáng vàng hay màu đỏ ở các đèn dụng cụ trên đây? B. sau Chùm hayánh cácsáng đèn đỏ. báo rẽ của xe máy được C.tạo Chùm ánh sáng phát raánh từ bóng đèn dây tóc. rabể bằng cách Một nước có chiếu thành bênsáng trongtrắng suốt qua đựng D.vỏ Cảnhựa ba loại ánh sáng A,B và C đều được. màu vàng vỏ nước màu cóđỏ thểhay coimàu là một tấm. Các lọc màu. nhựa đóng vai trò như các tấm lọc màu. Tiết 58: ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu: II. Cách tạo ra ánh sáng màu bằng các tấm lọc màu: III.Vận dụng-củng cố: 2.Ghép mỗi phần a,b,c,d,với nội dung thích hợp 1,2,3,4 để được một câu có nội dung đúng: a,Bút lade khi hoạt động thì phát ra ánh sáng b,Chiếu ánh sáng trắng qua một Ánh sáng do mặt trời và các đèn tấm kính màu xanh thì ta được ánh có dây tóc nóng sáng phát ra là sáng ánh sáng trắng. Có một số nguồn sáng phát ra trực tiếp ánh sáng màu. c,A’nh sáng do đèn pha ôtô phát ra là ánh sáng Có thể tạo ra ánh sáng màu bằng cách chiếu chùm sáng trắng qua tấm lọc màu. d,Có thể tạo ra ánh sáng vàng bằng cách chiếu ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu 1 vàng. 2.trắng 3 đỏ 4.xanh ?Qua bài học em nắm được nội dung kiến thức gi? Ánh sáng màu tạo ra qua các đèn nháy là do nguồn sáng trắng chiếu qua tấm lọc màu. Tiết 58: ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU Kiến thức cần ghi nhớ: Ánh sáng do mặt trời và các đèn có dây tóc nóng sáng phát ra là ánh sáng trắng. Có một số nguồn sáng phát ra trực tiếp ánh sáng màu. Có thể tạo ra ánh sáng màu bằng cách chiếu chùm sáng trắng qua tấm lọc màu. DẶN DÒ: Học bài nắm nội dung các câu trả lời, học thuộc nội dung cần ghi nhớ. Làm bài tập số 1,3,5,6 SBT- Những học sinh giỏi làm thêm bài tập số 4. Đọc bài mới :Tìm hiểu sự phân tích ánh sáng trắng, chú ý câu nói trong ánh sáng trắng có ánh sáng đỏ? Chuẩn bị mỗi nhóm một đĩa CD. CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH! GV thực hiện: Trương Thị Thông
- Xem thêm -