Tài liệu Bài giảng bài ánh sáng trắng và ánh sáng màu vật lý 9 (6)

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng: C1: Đặt các vật dưới ánh sáng trắng : + Nếu thấy vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh lục thì có AS màu nào truyền vào mắt ta? ánh sáng màu trắng, màu đỏ, màu xanh lục + Nếu thấy vật màu đen thì sao? Không có ánh sáng truyền vào mắt ta Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta (trừ vật màu đen) . Ta gọi đó là màu của các vật. II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật: 1. Thí nghiệm và quan sát: Hộp quan sát ánh sáng tán xạ ở các vật màu Kết quả thí nghiệm Đỏ Lục kÐm Trắng Đỏ Lục Đen Trắng Lục Đen Đỏ xanh lôc tr¾ng Gần lôc như xanh tr¾ng Đen Đỏ Đỏ đen Lục Gần như đen Lục Đen 2. Nhận xét: Dưới ánh sáng đỏ Màu Gần như đen Vật màu xanh lục Vật màu đỏ, trắng Ánh sáng đỏ Màu đỏ Vật màu đen Màu đen Dưới ánh sáng xanh lục Màu Gần như đen Vật màu đỏ Vật màu xanh lục, trắng Màu Xanh lục Ánh sáng xanh lục Vật màu đen Màu đen III. Kết luận về khả năng tán xạ AS màu của các vật: - Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng có màu khác. - Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu. - Vật màu đen không có khả năng tán xạ các ánh sáng màu. IV. Vận dụng C4: Ban ngày, lá cây ngoài đường thường có màu gì? Trong đêm tối ta thấy nó có màu gì? Tại sao? IV. Vận dụng: C4: Ban ngày Ban đêm C5: Mắt Nhìn vào tờ giấy ta sẽ thấy màu đỏ vì ánh sáng đỏ trong chùm ánh sáng trắng truyền qua được tấm kính đỏ, khi chiếu vào tờ giấy trắng. Tờ giấy trắng tán xạ tốt ánh sáng đỏ. ánh sáng đỏ lại truyền qua tấm kính đỏ theo chiều ngược lại vào mắt. Vì thế ta nhìn thấy tờ giấy màu đỏ. Mắt Nếu thay tờ giấy trắng bằng tờ giấy xanh ta thấy tờ giấy màu đen. Vì tờ giấy xanh tán xạ kém ánh sáng đỏ C6: Tại sao khi đặt một vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu đỏ, khi đặt một vật màu xanh dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu xanh? Trả lời C6: Vì trong chùm ánh sáng trắng có đủ mọi ánh sáng màu. Khi đặt một vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng, ta thấy vật có màu đỏ vì nó tán xạ tốt ánh sáng đỏ trong chùm ánh sáng trắng. Tương tự khi đặt vật màu xanh dưới ánh sáng trắng ta sẽ thấy vật màu xanh. 2 1 3 Nghệ thuật thay đổi màu sắc để ngụy trang, tránh kẻ thù của loài thằn lăn 4 5 Bài 55.1 – SBT: Chọn câu đúng : A. Tờ bìa đỏ để dưới ánh sáng nào cũng có màu đỏ. B. Tờ giấy trắng để dưới ánh sáng đỏ vẫn thấy trắng. C. Mái tóc đen ở chỗ nào cũng là mái tóc đen. D. Chiếc bút màu xanh để ở trong phòng tối vẫn thấy màu xanh. BẠN ĐÃ MAY MẮN CHỌN ĐƯỢC MẢNH GHÉP TỰ ĐỘNG MỞ. 32 Hãy ghép mỗi phần a),b),c),d) với mồi phần 1,2,3,4 để hoàn thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng: a) Các vật không phát sáng thì không phải là các b) Khả năng tán xạ các ánh sáng màu của các vật thì rất khác nhau nên c) Vật màu đỏ thì tán xạ tốt ánh sáng đỏ, nhưng tán xạ kém d) Vật màu đen không 1. ánh sáng có màu khác. 2. tán xạ bất kì một ánh sáng màu nào. 3. dưới ánh sáng trắng mỗi vật có một màu nhất định. 4. nguồn sáng. Ta nhìn được chúng vì chúng tán xạ ánh sáng từ các nơi chiếu đến. 30 Hãy ghép mỗi phần a),b),c),d) với mồi phần 1,2,3,4 để hoàn thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng: a) Ta nhìn thấy một vật có màu nào thì có 1. màu sắc ánh sáng chiếu vào vật đó. b) Màu sắc của các vật mà ta thường nói hàng ngày là 2. có màu đen. c) Tuy nhiên, màu sắc của các vật mà ta thấy được phụ thuộc vào d) Một vật màu đỏ đặt dưới ánh sáng lục thì sẽ 3. ánh sáng màu đó đi từ vật tới mắt ta. 4. màu sắc của chúng mà ta thấy được dưới ánh sáng trắng. BẠN ĐÃ MAY MẮN CHỌN ĐƯỢC MẢNH GHÉP TỰ ĐỘNG MỞ. 32
- Xem thêm -