Tài liệu Bài giảng bài ánh sáng trắng và ánh sáng màu vật lý 9 (2)

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ CHINH TRƯỜNG THCS YÊN TRUNG Câu hỏi: Trả lời: Em hãy nhớ lại kiến thức - Nguồn sáng là vật tự nó phát ra quang học ở lớp 7 và cho biết: ánh sáng, như: Mặt trời Nguồn sáng là gì? Cho ví dụ. Em hãy kể tên một số nguồn sáng tự nó phát ra ánh sáng xanh hoặc ánh sáng đỏ mà em quan sát được trong thực tế cuộc sống? Bóng đèn điện đang sáng Ngọn nến đang cháy - Nguồn phát ra ánh sáng màu xanh, đỏ: Bút laze, đèn điôt phát quang, bóng đèn bút thử điện… BÀI 52 : ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu. 1. Các nguồn phát ánh sáng trắng: - Mặt trời - Các đèn có dây tóc nóng cháy, phát sáng như: Đèn pha xe ôtô, xe máy… 2. Các nguồn phát ánh sáng màu. - Đèn LED, bút laze, đèn ống dùng trong quảng cáo.. . BÀI 52: ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu. II. Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu. + Bố trí thí nghiệm như hình vẽ 1. Thí nghiệm: - Chiếu chùm ánh sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ - Chiếu chùm ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu đỏ - Chiếu chùm ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu xanh + Cho dòng điện chạy qua đèn (với nguồn điện 12V xoay chiều) + Quan sát trên màn chắn qua ba lần thí nghiệm, rồi ghi kết quả vào phiếu học tập của nhóm. BÀI 52 : ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu. II. Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu. 1. Thí nghiệm C1: Kết quả. - Chiếu chùm ánh sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ ta được ánh sáng màu đỏ. - Chiếu chùm ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu đỏ ta được ánh sáng màu đỏ. - Chiếu chùm ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu xanh ta không được ánh sáng đỏ, mà thấy tối. BÀI 52 : ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu. II. Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu. 1. Thí nghiệm: 2. Các thí nghiệm tương tự: - Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu xanh ta được ánh sáng xanh. - Chiếu ánh sáng xanh qua tấm lọc màu xanh ta được ánh sáng xanh. - Chiếu ánh sáng xanh qua tấm lọc màu đỏ ta không được ánh sáng xanh mà thấy tối. BÀI 52 : ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I. Nguồn phát ánh sáng trắng và * Quan sát lại thí nghiệm để rút ra kết luận. Khi chiếu ánh sáng trắng qua nguồn phát ánh sáng màu. tấm lọc màu. II. Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu. 1. Thí nghiệm: 2. Các thí nghiệm tương tự: 3. Kết luận: - Chiếu ánh sáng trắng qua các tấm lọc màu ta sẽ được ánh sáng có màu của tấm lọc. BÀI 52 : ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I. Nguồn phát ánh sáng trắng và * Hãy rút ra kết luận khi chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc cùng màu. nguồn phát ánh sáng màu. II. Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu. 1. Thí nghiệm: 2. Các thí nghiệm tương tự: 3. Kết luận: - Chiếu ánh sáng trắng qua các tấm lọc màu ta sẽ được ánh sáng có màu của tấm lọc. - Chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc cùng màu ta sẽ được ánh sáng vẫn có màu đó. BÀI 52 : ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I. Nguồn phát ánh sáng trắng và * Hãy rút ra kết luận khi chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc khác màu. nguồn phát ánh sáng màu. II. Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu. 1. Thí nghiệm: 2. Các thí nghiệm tương tự: 3. Kết luận: - Chiếu ánh sáng trắng qua các tấm lọc màu ta sẽ được ánh sáng có màu của tấm lọc. - Chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc cùng màu ta sẽ được ánh sáng vẫn có màu đó. - Chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc khác màu sẽ không thu được ánh sáng màu đó nữa. BÀI 52 : ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu. II. Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu. 1. Thí nghiệm: 2. Các thí nghiệm tương tự: 3. Kết luận: Vậy: Nếu chiếu ánh sáng trắng hay ánh sáng màu qua tấm lọc cùng màu, ta sẽ được ánh sáng có màu đó. ánh sáng màu này khó truyền qua tấm lọc màu khác. Tấm lọc màu nào thì hấp thụ ít ánh sáng có màu đó, nhưng hấp thụ nhiều ánh sáng có màu khác. - Chiếu ánh sáng trắng qua các tấm C2 lọc màu ta sẽ được ánh sáng có màu : của tấm lọc. - Chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc cùng màu ta sẽ được ánh sáng vẫn có màu đó. - Chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc khác màu sẽ không thu được ánh sáng màu đó nữa. HOẠT ĐỘNG NHÓM Vận dụng kết luận thảo luận theo nội dung sau 17 3 4 5 1 12 15 16 19 10 20 18 11 13 14 8 9 6 2 7 0 26 27 23 24 21 28 29 22 25 32 36 40 46 49 47 45 44 43 33 34 51 50 60 59 52 54 56 57 58 42 41 30 31 37 53 48 39 35 38 55 1- Tại sao ánh sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ ta thu được ánh sáng màu đỏ? Vì trong chùm ánh sáng trắng có ánh sáng màu đỏ. Tấm lọc màu đỏ cho ánh sáng đỏ đi qua còn các màu khác thì bị hấp thụ. 2- Tại sao ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu đỏ ta thu được màu đỏ, còn ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu xanh ta lại không thu được ánh sáng đỏ (thấy tối)? Vì tấm lọc màu đỏ không hấp thụ ánh sáng đỏ, nên chùm sáng đỏ đi qua tấm lọc màu đỏ, còn tấm lọc màu xanh hấp thụ mạnh các ánh sáng màu không phải là màu xanh, nên ánh sáng đỏ khó có thể qua được tấm lọc màu xanh và ta thấy tối. BÀI 52 : ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu. II. Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu. 1. Thí nghiệm: 2. Các thí nghiệm tương tự: 3. Kết luận: - Chiếu ánh sáng trắng qua các tấm lọc màu ta sẽ được ánh sáng có màu của tấm lọc. - Chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc cùng màu ta sẽ được ánh sáng vẫn có màu đó. - Chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc khác màu sẽ không thu được ánh sáng màu đó nữa. BÀI 52 : ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu. 1. Các nguồn phát ánh sáng trắng: 2. Các nguồn phát ánh sáng màu. 3. Kết luận: II. Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu. 1. Thí nghiệm: 2. Các thí nghiệm tương tự: 3. Kết luận: ( SGK/ 138) III. Vận dụng C3: ánh sáng đỏ, vàng ở các đèn sau và các đèn báo rẽ của xe máy được tạo ra như thế nào? Trả lời: - ánh sáng đỏ, vàng ở các đèn sau và các đèn báo rẽ của xe máy tạo ra bằng cách chiếu ánh sáng trắng qua vỏ nhựa màu đỏ hay vàng. - Các vỏ nhựa đóng vai trò như tấm lọc màu. BÀI 52 : ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu. 1. Các nguồn phát ánh sáng trắng: 2. Các nguồn phát ánh sáng màu. 3. Kết luận: II. Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu. 1. Thí nghiệm: 2. Các thí nghiệm tương tự: 3. Kết luận: ( SGK/ 138) III. Vận dụng C3: C4: Một bể nước nhỏ (như bể cá cảnh) có các thành bên trong suốt đựng nước pha mực đỏ có thể dùng như dụng cụ nào ở trên? Trả lời: Bể nhỏ có thành trong suốt đựng nước màu có thể coi là 1 tấm kính lọc màu. BÀI 52 : ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu. 1. Các nguồn phát ánh sáng trắng: 2. Các nguồn phát ánh sáng màu. 3. Kết luận: II. Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu. 1. Thí nghiệm: 2. Các thí nghiệm tương tự: 3. Kết luận: ( SGK/ 138) III. Vận dụng C3: C4: BÀI 52 : ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu: II. Tạo ra ánh sáng màu bằng tấmlọc màu: III. Vận dụng: - ÁNH SÁNG DO MẶT TRỜI VÀ CÁC ĐÈN CÓ DÂY TÓC NÓNG SÁNG PHÁT RA LÀ ÁNH SÁNG TRẮNG. - CÓ MỘT SỐ NGUỒN PHÁT RA TRỰC TIẾP ÁNH SÁNG MÀU. - CÓ THỂ TẠO RA ÁNH SÁNG MÀU BẰNG CÁCH CHIẾU ÁNH SÁNG TRẮNG QUA TẤM LỌC MÀU. Tại sao vậy? Kết quả: Ta thu được nhiều chùm sáng màu (gồm 7 màu: đi từ đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím). BÀI 52 : ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu. 1, Các nguồn phát ánh sáng trắng: 2, Các nguồn phát ánh sáng màu. 3. Kết luận: II. Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu. 1. Thí nghiệm: 2. Các thí nghiệm tương tự: 3. Kết luận: III. Vận dụng Hướng dẫn về nhà - Học thuộc ghi nhớ và làm bài tập của bài 52 (SBT). - Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/138). - Chuẩn bị bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng (SGK/139).
- Xem thêm -