Tài liệu Bài giảng bài ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ vật lý 9 (8)

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÝ LỚP 9 KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ. 2. Nêu cách nhận biết thấu kính phân kì. Hai tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì có đường truyền đi như thế nào? THÍ NGHIỆM • Đặt màn sát TK. Đặt vật ở vị trí bất kì nằm ngoài tiêu cự (d>f). Từ từ dịch chuyển màn ra xa TK. Quan sát trên màn xem có ảnh của vật không? • Làm lại thí nghiệm như trên nhưng đặt vật ở vị trí bất kì nằm trong tiêu cự (d - Xem thêm -