Tài liệu Bài giảng bài 92: oai - oay tiếng việt 1

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 133 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Trường Tiểu học: Lê Hồng Phong Người giảng: Nguyễn Thị Yên Học vần Sách giáo khoa chích choè hòa bình mạnh khoẻ Hoa ban xoè cánh trắng Lan tươi màu nắng vàng Cành hồng khoe nụ thắm Bay lan hương dịu dàng. Học vần oai th oại điện thoại oay oay á x oay gió xoáy Học vần Bài 92: oai oay oai th oại oay oay xoáy điện thoại gió xoáy Học vần Bài 92: oai oai thoại điện thoại oay oay xoáy gió xoáy Học vần Bài 92: oai oay oay oai th oại xoáy điện thoại gió xoáy quả xoài oài oáy hớ hoáy khoai oai lang loay oay oay hoay quả xoài khoai lang Học vần Bài 92: oai oai th oại điện thoại quả xoài khoai lang oay oay xoáy gió xoáy hớ hoáy loay hoay Lốc xoáy oáy oại điện thoại dòng nước xoáy oáy khoai oai sọ khoai oai tây trò chơi cối xoay oay gió Học vần oai oai th oại Bài 92: điện thoại oay oay xoáy gió xoáy quả xoài hớ hoáy khoai lang loay hoay KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHOẺ – HẠNH PHÚC
- Xem thêm -