Tài liệu Bài giảng bài 29 sinh học 10

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 738 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

BÀI 29 CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT Virut bại liệt Virut khảm thuốc lá Phage T2 • Có một số bệnh sau: bệnh sôt xuất huyết, lao, viêm phổi, dại, HIV, cúm gia cầm,sốt rét, viêm loét dạ dầy….. • Nêu tác nhân gây bệnh. TÁC NHÂN GÂY BỆNH: VIRUT VIRUT LÀ GÌ? Bệnh dại Bệnh đốm lá ở cây thuốc lá bờnh cỳm gia cầm Bệnh AIDS * KHÁI NIỆM VIRUT  Virut là thực thể: Lõi là axit nuclêic - Chưa cú cấu tạo tế bào. Vỏ prôtêin Virut Ađênô Em có nhận xét gì về đặc điểm cấu tạo của virut? Tê bào nhân thực Kích thước các bậc cấu trúc trong thế giới sống - Virut có kích thước siêu nhỏ. Quan Qua thí satnghiệm hình vàtrên mô em tả thí hãy nghiem nhận xét củavề Ivanopxki phương thức sống của virut? Virut Cây bị bệnh Nhiễm vào cây lành Nuôi trong MT thạch Lá cây thuốc lá bị bệnh Dịch nghiền lọc qua màng lọc vi khuẩn Soi dưới kính hiển vi quang học Không thấy khuẩn lạc Không phát hiện mầm bệnh Thí nghiệm năm 1892, của Ivanopxki nhà sinh học người Nga  - virut sống kí sinh nội bào bắt buộc. Virut được phân loại dựa vào yếu tố nào? vỏ ngoài A Dựa vào vỏ Protein,virut có 2loại: có hoặc không có vỏ ngoài. B -Dựa vào AND axit Nucleic, virut cú 2 loại: Virut AND và virut ARN. ARN • Dựa vào vật chủ virut chia thành những loại nào? - Dựa vào vật chủ virut chia thành 3 loại: + Virut kí sinh ở vi khuẩn. + Virut kí sinh ở thực vật. + Virut kí sinh ở người và động vật. Virut H5N1 ARN I. CẤU TẠO VIRUT  *. CÊu t¹o chung: 2 phÇn Lõi (bộ gen) Axit nuclêic Vỏ(capsit) Prôtêin Lâi( Axit Quanbé sátgen): hình vàNuclªic cho biết virut ®­îc cÊu Vá (capsit): Pr«tªin t¹o gåm nh÷ng phÇnvµ Phøc hîp gåmthµnh axit nuclªic lµ:c¸c nµo ?pr«tªin B¶n®­îc chÊtgäi cña Nuclª«capsit thµnh phÇn ®ã lµ g×? Axit nuclêic Capsit Nuclêôcapsit 1. Lõi( bộ gen) của virut Quan sát hình và cho biết bộ gen của virut có sai khác gì so với bộ gen của sinh vật nhân thực? ADN ADN ARN Bộ gen của virut  Bộ gen của virut có thể là ADN hoặc ARN, có thể 1 sợi hoặc 2 sợi. Bộgen gencủa củasinh sinhvật vật Bộ nhân thực nhân thực là ADN 2 sợi. 2.Vỏ (capsit) của virut Capsome - Vỏsát capsit cấu tạo Quan hìnhđược và cho biết từ những đơn virut vị nhỏ vỏ capsit của cóhơn cấulà capsome. tạo như thế nào? Virut càngcủa lớnvirut thì sốvà số Kích thước lượng nhiềuhệ lượngcapsome capsomecàng có quan với nhau như thế nào? Capsit *Một số virút có vỏ bao bên ngoài vỏ capsit gọi Lớp lipit kép là vỏ ngoài. protein Vỏ ngoài Lõi Capsit Vỏ ngoài gồm lớp lipit kép Quan tương sát hình cho và protêin tự và màng biết vỏ ngoài virút sinh chất  bảo vệ của virut. Trên có mặt vỏchất ngoài gai bản làcó gì?các Tác glycoprôtêin dụng của nó như thế nào? Gai glycoprôtêin gai glycoprôtêin làm nhiệm vụglycoprotêin kháng nguyên, Gai có giúptác virut bámgì? trên bề mặt dụng màng tế bào chủ II. HÌNH THÁI Virut đã được coi là một cơ thể sống chưa, vì sao? chưa có cấu tạo tế bào nên chưa được gọi là cơ thể mà chỉ được coi là một dạng sống đặc biệt , gọi là hạt virut. Ở ngoài tế bào virut Virut  Virut tạo thành tinh thể. Axit nuclêic Prôtêin Hỡnh thỏi, cấu trỳc một số loại virut Virut bại liệt Virut sởi Virut khảm thuốc lá VIRUT HECPET Phage T2 Virut HIV Virut đốm thuốc lá (ARN, virut trần) Virut Ađênô (ADN, virut trần) Virut HIV (ARN, có vỏ ngoài) Phagơ T2 (ADN, virut trần)  Các dạng Dạng đại diện cấu trúc Đặc điểm Đại diện Xoắn - Capsome sắp sếp theo chiều xoắn của axit nuclêic. Virut cúm virut sởi Khối - Capsome sắp sếp theo hình khối đa diện với 20 mặt tam giác đều. Hỗn hợp - Đầu có cấu trúc khối chứa axit nuclêic - Phagơ T2 gắn với đuôi có cấu trúc xoắn. -Virut bại liệt,HIV *Thí nghiệm của Franken và Conrat ARN Prôtêin ? Cócóthể nuôiý virut Em đồng trong môi trường Lấy axit nuclêickhi của nóichủng virut là Nhiễm virut lai vào cây thì nhân tạo như nuôi vi Tách lõi ARN ra khỏi prôtêin A trộn với prôtêin B thểchủng vô sinh? cây bị bệnh. khuẩn không? của 2Hệ chủng A &định B. genđược qui mọi tính trạng của virut virut lai. Phải chăng virut là sinh vật gây bệnh có kích thước nhỏ nhất? Còn có tác nhân gây bệnh nào có kích thước nhỏ hơn virut hay không?
- Xem thêm -