Tài liệu Bài cá nhân

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13424 tài liệu

Mô tả:

Bài cá nhân Trước tình hình hội nhập kinh tế Việt Nam nói chung và ngành bao bì nói riêng.Thì sự nỗ lực trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm chính là yếu tố quan trọng dẫn đến sự thành bại của doanh nghiêp. Kế hoạch: Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm ở công ty bao bì Hoa Hưng Giới thiệu chung về Công ty bao bì Hoa Hưng Địa chỉ :cụm công nghiệp thị trấn Đồi Ngô –Lục Nam –Bắc Giang. Điện thoại:(0240)3866888 Ngành nghề kinh doanh: -In offset cao cấp,sản xuất các loại bao bì cao cấp. -Thiết kế ,chế bản mẫu in và mẫu bao bì -XNK máy móc thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất bao bì.Tư vấn đào tạo chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất in ấn bao bì Quy mô sản xuất:là doanh nghiệp nhỏ thuộc công ty TNHH Hoa Hạ Việt Nam với một dây chuyền sản xuất và 120 cán bộ công nhân viên Sản phẩm chính: -Các loại bao bì đựng thuốc hay bánh ,kẹo. -Các loại hộp cactong 3 lớp ,5 lớp dùng để đựng -Các loại hộp giấy Duplex bìa đơn như bìa quảng cáo… .Kết cấu sản xuất của công ty: - Bộ phận sản xuất chính : Xén giấy, in, làm bóng, bồi, bế, dán. - Bộ phận sản xuất phụ : Chế bản, tạo giấy sóng, chế tạo khuôn. + Chế bản : Tạo ra các bản in phục vụ cho Xưởng In. + Chế tạo khuôn : Tạo ra khuôn phục vụ tổ Bế bán tự động và tự động. + Tạo giấy sóng : Giấy sóng phục vụ cho Tổ Bồi. -Bộ phận kiểm tra: +Nhân viên KCS tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm bằng kinh nghiệm, trong và sau khi các phân xưởng gia công thì nhân viên KCS đến kiểm tra, nếu đạt chất lượng thì cho tiến hành sản xuất tiếp và nghiệm thu còn nếu không đạt chất lượng thì sẽ điều chỉnh lại. - Bộ phận phục vụ : + Tổ sửa chữa cơ điện : Sửa chữa máy móc thiết bị khi có sự cố. + Tổ Nhà bếp : Cung cấp bữa ăn trưa cho cán bộ công nhân viên. + Tổ vệ sinh : Lau dọn văn phòng và vệ sinh dưới xưởng sản xuất. I.Mục tiêu chất lượng và xây dựng phương án thực hiện 1.Đặt vấn đề Là một công ty mới thành lập với nhiều điều kiện còn khó khăn nên Tình hình chất lượng sản phẩm của Công ty bao bì Hoa Hưng hiên nay có rất nhiều lỗ hổng dẫn đến chất lượng sản phẩm chưa đạt được chất lượng cao dẫn đến tình hình kinh doanh của công ty đang có hướng đi xuống.Cụ thể co các lý do dẫn đến tình hình này: Sản phẩm bị lỗi không đạt yêu cầu quá nhiều. Nguyên liệu mua về không được bảo quản cận thận dẫn đến chất lượng kém ,nhiều sản phẩm hư hỏng. Trong quá trình sản xuất,công nhân tại các phân xưởng để các sản phẩm bị lỗi lộn xộn. Quản lý chất lượng còn lỏng lẻo:sản phẩm lỗi nhiểu,bị khách hàng trả lại. Khâu kiểm tra sản phẩm cuối cùng được nhân viên KCS ghi lỗi và đưa ra biện pháp xử lý nhưng lại chưa giải quyết được ván đề của sản phẩm. Tại các phân xưởng:  Phân xưởng in Là khâu đầu tiên và là khâu quan trọng nhưng lại có rất nhiều lỗi:màu đậm nhạt do dừng máy ,dính mực ban,nguyên liệu bẩn…  Phân xưởng phun bóng: Có nhiều lỗi như:quăn,tờ in không khô,có vết bẩn….  Phân xưởng cán láng: Có nhiều lỗi như :bề mặt bị nhăn,tờ in bị lệch.. Ngoài ra còn có phân xưởng bồi,phân xưởng dập,phân xưởng dán cũng có nhiều lỗi khác. Giải pháp: Công ty cần cải tiến về cả công tác quản lý lẫn cải tiến máy móc trong quá trình sản xuất bằng cách tập chung cho công tác quản lý về sản phẩm ,các khâu nhập nguyên lieu,sản xuất bảo quản.Mua thêm một số trang thiết bị phục vụ cho các phân xưởng nhằn nâng cao chất lượng sản phẩm. .Mục tiêu:Công ty xây dựng muc tiêu cụ thể như sau: Trong vòng 4 tháng(chậm nhất là vào 8/5/2012) sẽ xây dựng được hệ thống đồng bộ chất lượng TQM nhằm đạt được mục tiêu về chất lượng cho sản phẩm giúp tăng lợi nhuận cho công ty: Tăng chất lượng sản phẩm Khi tiến hành sản xuất giám đốc ra quyết định tỷ lệ phế phẩm cho phép trung bình từ 2%-5% Nhân viên KCS phải kiểm tra các lô hàng 100% chứ không được kiểm tra xác suất Đáp ứng được 90% về chất lượng của sản phẩm khi khách hàng có nhu cầu đặt hàng và mua hàng.Lấy được long tin của khách hàng với các sản phẩm cũng như mẫu mã chất lượng của các sản phẩm bao bì mà công ty đã sản xuất đê giành được những hơp đồng lâu dài hơn. Cải thiện chất lượng sản phẩm cũng như công tác quản lý chất lượng bằng cách đưa *Phạm vi: áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TQM đối với công ty cổ phần bao bì Hoa Hưng *Đối tượng áp dụng thực hiện xây dựng quy trình và áp ụng cải tiến quản lý chất lượng cho toàn công ty:  Ban lãnh đạo công ty  Phụ trách các phòng ban,các phân xưởng.cán bộ công nhân viên trong công ty.  Hệ thống máy móc sản xuất,nguyên vật liệu,bảo quản và kiểm tra ở các khâu hình thành nên sản phẩm Nhằm mục đích: Kiểm soát chất lượng được thực hiện cả trước, trong và sau quá trình sản xuất. bao bì của công ty  Tổ chức các hoạt động nhằm tạo ra các sản phẩm đạt yêu cầu.  Đánh giá hoạt động thực hiện chất lượng của công ty.  So sánh chất lượng thực tế với kế hoạch để phát hiện những sai lệch.  Tiến hành những biện pháp để khắc phục những sai lệch đó. Giúp cho toàn doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phâm hoàn thiện về mạt tổ chức cũng như sản xuất Tăng doanh thu tạo điều kiện phát triển cho toàn bộ công nhân viên trong công ty. *Thời gian: trong vòng 4 tháng bắt đầu từ ngày 08/01/2012đến 8/5/2012 sẽ cải thiện được tình hình chất lượng của sản phẩm ,tăng doanh thu cho công ty giảm chi phí từ những sản phẩm hỏng và bị lỗi.Cải thiện bộ máy sản xuất. Bảng tiến độ thực hiện kế hoạch chất lượng: TT Thời gian 1 2 3 4 Trách nhiệm Nội dung công việc I Lậ p kế ho ạch – Ch uẩ n bị triể n kh ai 1 2 3 Lập ban chỉ đạo Giám đốc công ty,phó giám Bầu các chứng vụ trong đốc sản xuất. +Giám đốc lãnh đạo (trưởng ban, phó +Phó giám đốc ban, thành viên,…) Đào tạo các kiến thức về +Phòng quản lý chất lượng. Phòng quản lý chất lượng. cho ban lãnh đạo và các bộ 4 phận Đánh giá thực trạng hệ Phòng quản lý chất lượng. 5 thống quản lý hiện dụng Lập kế hoạch chi tiết Phòng quản lý chất lượng, các phòng ban liên quan. II Xây dựng văn bản Hệ 1 thống quản lý chất lượng. Thiết kế hệ thống quản lý Phòng quản lý chất lượng, 2 chất lượng TQM Đào tạo về kiến thức và kỹ nhóm chỉ đạo. Phòng quản lý chất lượng, năng xây dựng hệ thống nhóm chỉ đạo. văn bản Hướng dẫn xây dựng văn Phòng quản lý chất lượng, bản của hệ thống quản lý nhóm chỉ đạo. chất lượng Viết văn bản hệ thống quản Phòng quản lý chất lượng, lý chất lượng Phòng kỹ thuật - Xây dựng quy trình dây Các phòng ban, bộ phận liên chuyền sản xuất đảm bảo quan. 3 4 các nguyên tắc của TQM - Các văn bản hướng dẫn công việc cho các bộ phận liên quan - Các văn bản báo cáo, biểu 5 mẫu Góp ý và hoàn hiện hệ Nhóm chỉ đạo, trưởng phòng thống văn bản, tài liệu của ban, bộ phận liên quan. hệ thống QLCL 6 Phê duyệt và chính thức ban hành hệ thống văn bản III quản lý chất lượng Áp dụng hệ thống quản lý 1 chất lượng QTM Phổ biến và áp dụng các Ban giám đốc, phòng quản lý văn bản tài liệu của hệ chất lượng. thống quản lý chất lượng 2 TQM Kiểm tra và đánh giá việc Ban giám đốc, phòng quản lý áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, ban chỉ đạo qtm IV chất lượng TQM Đánh giá nội bộ và hoàn 1 thiện hệ thống Đào tạo chuyên gia đánh Ban chỉ đạo, phòng đảm bảo 2 giá nội bộ Lên phương án xây dựng chất lương. Phòng đảm bảo chất lượng. 3 kế hoạch đánh giá nội bộ Đánh giá nội bộ đợt 1 và Ban chỉ đạo TQM và phòng 4 khắc phục Đánh giá nội bộ đợt 2 và đảm bảo chất lượng. Ban chỉ đạo TQM và phòng khắc phục Chứng nhận đảm bảo chất lượng. V 1 T Đá ổ nh c giá h trư ứ ớc c chứ đ ng á nhậ n n h và g đán i h á giá , chí b nh a thứ n c g i á m đ ố c , p h ò n g đ ả m b ả o c h ấ t l ư ợ n g , b a n c h ỉ đ ạ o . 2 Khắc phục những vấn đề Tổ chức đánh giá, ban giám không phù hợp (nếu có) đốc, phòng đảm bảo chất Báo cáo khắc phục lượng, ban chỉ đạo. 3 Trao chứng nhận Tổ chức đánh giá, ban giám đốc, phòng đảm bảo chất lượng, ban chỉ đạo. Bắt đầu từ sẽ bắt đầu từ tháng 1 thực hiện công tác cải thiện chất lượng sản phẩm. - Xây dựng hệ thống quản lý từ các cấp trong công ty đến các phòng ban - Bắt đâu từ việc đào tạo đội ngũ công nhân viên lành nghề,nhân thức được tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm - Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao tay nghề tại công ty .trong vòng từ 10-20 ngày .tùy theo từng tổ từng phân xưởng - Tạo không khí làm việc thân thiện… Nhập nguyên vật liệu: - Nhập NVL dạt chất lượng,vận chuyển và bảo quản sao cho hạn chế được tối đa chi phí cho sản phẩm hỏng từ NVL kém chất lượng như:giấy.keo,mực,dung dịch hóa chất. Máy móc thiết bị: - Máy móc thiết bị mới nên cần bảo dưỡng kiểm tra định kỳ Tại các phân xưởng chính: Phân xưởng in Phân xưởng bồi Phân xưởng dập Việc tiến hành kế hoạch thực hiện cải tiến chất lượng ở từng xưởng tiến hành song song với nhau . DỰ TÍNH CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH Chi phí phòng ngừa : Là những chi phí nhằm ngăn chặn sự xuất hiện của các sai hỏng. Đây là những chi phí để làm đúng ngay từ đầu. Chi phí này được đưa vào kế hoạch và doanh nghiệp phải gánh chịu trước khi đi vào sản xuất. Bảng tổng hợp chi phí cho việc hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm TQM: STT NỘI DUNG CHI PHÍ 1 Xây dựng phát triển hệ thống quản 15.000.000 lý chất lượng: 2 3 4. 5 Trang thiết bị: -Đầu tư trang thiết bị mới cho phân xưởng in: -Sửa chữa nhà kho(dự trữ nguyên liệu): -Làm biển chỉ dẫn ,tủ để nguyên liệu -Bố trí lại cách sắp xếp nội đồ của các phòng ban.Các phân xưởng. Đào tạo: -Cán bộ ở các phong ban về công tác quản lý: -Nhân viên bộ phận KCS vè tiêu chuẩn ở các khâu kiểm tra sp: -Công nhân sản xuất ở các phân xưởng : Chi phí cho chuyên viên bảo dưỡng và vân hành trang thiết bị mới: Tổng 50.000.000 20.000.000 12.000.000 12.000.000 15.000.000 10.000.000 12.000.000 6.500.000 152.500.00 ƯỚC TÍNH LỢI ÍCH NẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  Có chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng TQM  Hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty từ giám đốc đến các phòng ban,phân xưởng  Hoàn hiện các khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm  Tạo cho công nhan trong công ty nhận thức được về chất lượng sản phẩm  Sản xuất ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn ,đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng và giảm thiểu tối đa chi phí cho những sản phẩm hỏng trong quá trình sản xuất. Thực hành xây dựng hệ thống hồ sơ chất lượng QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã tài liệu Lần ban hành 1 Ngày ban hành Trang số/tổng 1/8 DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU  Phó.Giám đốc sản xuất và kỹ thuật  Phó Giám đốc kinh doanh  Phòng tài chính kế toán  Phòng tổ chức hành chính – Môi trương  Phòng kỹ thuật  Bộ phận giám sát chất lượng  Phòng Kế hoạch – QL Khách hàng  Phòng xuất nhập khẩu  Phòng Vật tư & Thị trường Người duyệt Kiểm tra Người lập 1 MỤC ĐÍCH Việc xây dựng, thực hiện và duy trì thủ tục quy trình này nhằm mục đích tiến hành đánh giá nội bộ theo định kỳ để xác định: - các hoạt dộng của hệ thống quản lý chất lượng có phù hợp với yêu cầu của Vệ sinh an toàn thực phẩm - Đảm bảo tiến hành không chậm trễ các hành động, loại bỏ sự không phù hợp phát hiện khi đánh giá và nguyên nhân của chúng. - Cải tiến HTQLCL 2 PHẠM VI áp dụng cho toàn bộ công ty 3 TÀI LIỆU VIỆN DẪN - nhật ký công việc Tiêu chuẩn TQM - Điểm lưu ý: + Các sai sót nhỏ chưa biến thành sự không phù hợp, nhưng nếu để tiếp tục sẽ trở thành sự không phù hợp. + Các cơ hội cải tiến. 4 ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT 1. Định nghĩa: - Chương trình đánh giá: Tập hợp một hay nhiều cuộc đánh giá được hoạch định cho một khoảng thời gian nhất định và nhằm một mục đích cụ thể. - Kế hoạch đánh giá: Mô tả về các hoạt động hoặc sắp đặt, bố trí cho một cuộc đánh giá. - Sự không phù hợp: Là sự không đáp ứng một yêu cầu của khách hàng hoặc - Sự khắc phục: Hành động nhằm loại bỏ sự không phù hợp đã được phát hiện. - Hành động khắc phục: Hành động được tiến hành để loại bỏ nguyên nhân gây ra sự không phù hợp hoặc tình trạng không mong muốn V. TRÁCH NHIỆM - Giám đốc : + Ra quyết định thành lập Đoàn đánh giá nội bộ của nhà cửa hàng, chọn Trưởng đoàn là các trưởng phòng bộ phận và các thành viên Đoàn đánh giá. + phê duyệt kế hoạch đánh giá - Trưởng đoàn đánh giá là trưởng phòng các bộ phận,phải có kinh nghiệm, uy tín trong công tác quản lý và có khả năng truyền đạt tốt để quá trình đánh giá đạt hiệu quả cao. - Thành viên Đoàn đánh giá (gọi chung là Đánh giá viên) -Phải được tập huấn qua các khóa, lớp huấn luyện đánh giá nội bộ. -Không được đánh giá đơn vị mình. -Trưởng đoàn đánh giá lập kế hoạch đánh giá nội bộ theo biểu mẫu trình lên giám đốc xem xét và phê duyệt. VI. NỘI DUNG stt 1 Trách nhiệm Giám đốc Sơ đồ Lập chương trình đánh giá 2 Giám đốc Lập kế hoạch đánh giá 3 Giám đốc 4 Phê duyệt Phó giám đốc Thông báo 5 Trưởng đoàn đánh giá và các thanh tra đánh giá, trưởng các bộ phận được đánh giá 6 Trưởng đoàn đánh giá và các thanh tra đánh giá, trưởng các bộ phận được đánh giá Trưởng các bộ phận được đánh giá 7 8 Trưởng đoàn đánh giá Ban giám đốc Chuẩn bị đánh giá Tiến hành đánh giá Công tác cải tiến được Đánh giá kết quả 9 Lưu hồ sơ Cụ thể như sau 1. Lập chương trình đánh giá Giám đốc - Lập chương trình đánh giá nội bộ định kỳ hàng năm - Có thể tổ chức các cuộc đánh giá đột xuất nếu thấy cần thiết - Đánh giá nội bộ cần quan tâm đến các cuộc đánh giá đợt trước,ý kiến các bên liên quan… để đảm bảo quá trình đánh giá kết quả cao nhất 2. Lập kế hoạch đánh giá Giám đốc - Ra quyết định thành lập đoàn đánh giá nôi bộ , chọn trưởng đoàn và các thành viên đánh giá - Trưởng đoàn đánh giá phải là người có kinh nghiệm uy tín trong công tác quản lý và có khả năng truyền đạt tốt để quá trình đánh giá đạt hiệu quả cao - Thành viên đoàn đánh giá - Phải được tập huấn qua các khóa, lớp huấn luyện đánh giá nội bộ - Không được đánh giá đơn vị mình - Trưởng đoàn đánh giá lập kế hoạch đánh giá nội bộ trình lên đại diện lãnh đạo xem xét và phê duyệt 3. Phê duyệt Giám đốc phê duyệt kế hoạch đánh giá 4 .Thông báo - Đại diện lãnh đạo sẽ thông báo kế hoạch đánh giá đã được phê duyệt tới tất cả các đơn vị bộ phận và đoàn đánh giá để chuẩn bị 5 .Chuẩn bị đánh giá Trưởng đoàn đánh giá: - Căn cứ kế hoạch, chương trình và quyết định thành lập đoàn đánh giá chất lượng nội bộ đã phê duyệt, chỉ định các Trưởng nhóm, thành viên các nhóm và phân công nhiệm vụ đánh giá. - Khi phân công đánh giá viên, cần lưu ý theo nguyên tắc người đánh giá không được liên quan trực tiếp đến lĩnh vực hoặc phòng, đơn vị được đánh giá. - Lập kế hoạch đánh giá cho từng nhóm. - Thông báo ít nhất trước 05 ngày làm việc cho các phòng, đơn vị được đánh giá về thành phần đoàn đánh giá và chương trình đánh giá. - Cung cấp cho thành viên đoàn đánh giá phiếu ghi chép các tài liệu liên quan về nội dung đánh giá. Thành viên đánh giá chuẩn bị : - Xem xét tài liệu, tìm hiểu hoạt động về lĩnh vực được đánh giá. - Chuẩn bị sẵn câu hỏi. - Chuẩn bị phiếu ghi chép 6 .Tiến hành đánh giá Thành phần : Ban giám đốc công ty Trưởng các phòng ban Trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn đánh giá. Trưởng đoàn đánh giá thông báo tóm tắt: - Chuẩn mực đánh giá - Phương pháp đánh giá. - Phạm vi và mục đích đánh giá. Thống nhất lại kế hoạch đánh giá - (nếu có sự thay đổi) - Những yêu cầu cần thiết với bên được đánh giá để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đánh giá. Thực hiện đánh giá: các thanh tra tiến hành đánh giá và ghi nhận những sự không phù hợp được phát hiện vào phiếu - Trên phiếu phải ghi rõ những bằng chứng của sự không phù hợp và có xác nhận của bên - được đánh giá Sau khi thực hiện xong kế hoạch đánh giá , trưởng đoàn công bố kết quả đánh giá:trưởng đoàn đánh giá sẽ chuyên các phiếu ghi nhận sự không phù hợp cho trưởng các đơn vị, bộ phận 7. Thực hiện các sự khắc phục Trưởng các các phòng ban cho tiến hành những gì đã cải tiến được 8 .Đánh giá kết quả Trưởng phòng ban kiểm tra việc cải tiến chất lượng của công tác quản lý và các khâu sản xuất sản phẩm,đánh giá kết quả đã đạt được và lập báo cáo lên cho giám đốc công ty 9.Lưu hồ sơ STT Nội dung 1 Nơi lưu Hình thức lưu Giám đốc Theo năm 2 Chương trình đánh giá nội bộ Kế hoạch đánh giá Phó giám đốc 3 Phiếu ghi sự không phù hợp Phó giám đốc 4 Báo cáo kết quả đánh giá nội Phó giám đốc bộ Cho từng đợt đánh giá Cho từng đợt đánh giá Cho từng đợt đánh giá Quy trình quản lý chất lượng sản xuất sản phẩm Thờ gian lưu năm 1 năm 1năm 1năm Ban giám đốc công ty đã đê ra đường lối chiên lược phát triển cho công ty nhằm thực hiện vào công tác quản lý chất lượng sản phẩm. Thực hiện cải tiến quản lý chất lượng sản phẩm trên tất cả các khâu sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn: Sơ đồ sản xuất sản phẩm: Phiếu sản xuất k.tra film Bình bản Chế bản (1) Phơi bản Hiện bản Không đạt Kiểm tra chế bản và NVL Giấy, mực in, vật liệu phụ Đạt Đạt In (2) Nhũ cuộn, keo bóng Keo bồi Nhũ Ép nhũ (3) Bồi (5) Làm bóng bề mặt (4) Giấy kraft, Keo bồi Tạo sóng (8) Cắt định hình (6) Xén giấy (7) Keo bồi SP bế Dán hộp (9) Nhãn Thành phẩm Thiết kế mẫu và đồ hoạ : Người thiết kế sẽ sử dụng đồ hoạ để thiết kế các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng, sau đó phải điều chỉnh lại tông và màu sắc cho phù hợp với yêu cầu in.
- Xem thêm -