Tài liệu Bài báo cáo-ứng dụng safe thiết kế sàn ứng lực trước

  • Số trang: 97 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 330 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

ỨNG DỤNG SAFE THIẾT KẾ SÀN ỨNG LỰC TRƯỚC Thành viên : ĐỖ MINH TÂN I.VẬT LIỆU : 1.Bê tông : -Sử dụng :B25 Rb =14,5 (MPa) ; Rbt =1,05 (MPa) -Quy đổi cƣờng độ cƣờng độ bê tông từ TCVN -> ACI318-08. f’c = 1,3Rb = 18,85(MPa) - Cốt thép (As) : Sử dụng thép CII RS =280 (MPa) . fy = 1,1.Rs = 308 (MPa) -Cốt đai CI : Rsw =225 (MPa) fy = 1,1.Rs = 247.5 (MPa)  BÊ TÔNG B25 THÉP DỌC (AS) THÉP ĐAI CI CÁP ULT LOẠI BÁM DÍNH ASTM A416 (GRAND 270) STT Thông số Grand 270 1 Đƣờng kính danh định(mm) 15.2 2 Diện tích danh định(mm2) 140 3 Khối lƣợng danh định(kg/m) 1.1 4 Cƣờng độ chịu căt(Mpa)(fpy 1670 5 Cƣờng độ chịu kéo(Mpa)(fpu) 1860 6 Tải trọng phá hoại lớn nhất(KN) 260.7 7 Modun đàn hồi(MPa)(Eps) 195000 8 Độ dãn dài(%) 2.5 Khai báo cường độ cáp (Tendon) KHAI BÁO DIỆN TÍCH CÁP ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁP ỐNG GEN -Ông gen bằng ống kim loại , ống tròn trơn có bề dày 2(mm) , có đƣờng kính 20 (mm) . KHAI BÁO KÍCH THƯỚC LƯỚI SÀN KHAI BÁO KÍCH THƯỚC LƯỚI SÀN MẶT BẰNG SÀN TẢI TRỌNG TÁC DỤNG  Tĩnh tải : 1 Các lớp sàn Gạch CERAMIC 300x300 2 3 STT Chiều g(KN/m gtc(KN/m dày(mm) 3) 2) n gtt(KN/ m2) 10 18 0.18 1.2 0.216 Lớp vữa lót 40 18 0.72 1.2 0.864 250 25 6.25 1.1 6.875 4 Sàn BTCT Lớp vữa trát trần XM 50 # 15 18 0.27 1.2 0.324 5 Tổng tĩnh tải 7.42 8.279
- Xem thêm -