Tài liệu Bài báo cáo - thuyết trình phân tích môi trường phân tích cây trồng

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRƯ KHOA MÔI TRƯ TRƯỜNG LỚP 06MT Bài báo cáo Phân tích môi trường PHÂN TÍCH CÂY TRỒNG ??? • … đóng vai trò sinh vật sản xuất trong mọi chuỗi thức ăn? • … nguồn thực phẩm chủ yếu của con người? • … có chức năng điều hòa khí hậu? • … nguồn gốc của nguyên liệu hóa thạch? THỰC VẬT SỨC KHỎE CÂY TRỒNG - Các nguyên tố đa lượng ( N, P, K…); trung lượng (Ca, S, Mg…); vi lượng (Mn, Fe, Cu, Zn…) SỨC KHỎE CÂY TRỒNG - Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật - Nồng độ kim loại nặng quá mức cho phép CÔNG CỤ CHẨN ĐOÁN 1. PHÂN TÍCH ĐẤT 2. PHÂN TÍCH CÂY TRỒNG 3. QUAN SÁT NGOÀI THỰC TẾ KHÁI NIỆM PHÂN TÍCH CÂY TRỒNG Là phương pháp xác định: - sự có mặt - lượng chính xác của một hợp phần hóa học trong cây trồng QUAN SÁT THỰC TẾ • Chẩn đoán trên cơ sở các dấu hiệu bất thường • Chủ yếu dựa vào kinh nghiệm CÁC DẤU HIỆU NHẬN BIẾT • • • • • Cây còi cọc Vàng lá, cháy lá Lá, rìa lá bị xoắn Các đốm hoại tử Cây khô, chết Dấu hiệu thiếu hụt và ngộ độc các nguyên tố đa lượng (là các nguyên tố chiếm >= 0.01% khối lượng chất sống của cây) Nitrogen Thiếu hụt Nito Sinh trưởng chậm, còi cọc (ở cây đậu) Gây vàng lá, cháy lá Dư thừa Nito  ngộ độc Thiếu hụt Phospho Lá bị xoắn, có màu vàng, nâu đỏ. Thiếu hụt Kali • Cây sinh trưởng chậm • Lá chuyển vàng • Rìa lá cháy xém và có đốm nâu Dấu hiệu thiếu hụt các nguyên tố vi lượng (là các nguyên tố chiếm < 0.01% khối lượng chất sống của cây) Sulfur (S) • Ảnh hưởng lên các lá non trước. • Lá nhạt màu, dài và hẹp, giòn, dễ rụng
- Xem thêm -