Tài liệu Bài báo cáo thực tập-tin học cơ sở-giới thiệu về máy tính

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 127 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3720 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG TIN HỌC CƠ SỞ BÀI 1. GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH Giáo viên: Hà Nguyên Long Email: hanguyenlong@gmail.com Website: http://sites.google. com/site/tinhocbtl MỤC TIÊU Sau khi kết thúc bài học này, học viên có khả năng: Trình bày được các khái niệm về tin học, hệ điều hành, tệp, thư ● mục, virus máy tính. Kể tên, nhận dạng được các thiết bị máy tính cơ bản ● Kể tên được đơn vị đo lường thông tin ● * KHÁI NIỆM TIN HỌC Tin học là khoa học nghiên cứu các quá trình có tính chất thuật toán nhằm mô tả và biến đổi thông tin * CÁC KHỐI CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA MÁY TÍNH Nhập dữ liệu Xử lý dữ liệu * Xuất dữ liệu CÁC THIẾT BỊ MÁY TÍNH * CÁC THIẾT BỊ MÁY TÍNH Bộ vi xử lý (CPU) * CÁC THIẾT BỊ MÁY TÍNH Bộ nhớ (RAM) * CÁC THIẾT BỊ MÁY TÍNH Ổ đĩa cứng (HDD) * MÃ HÓA THÔNG TIN Mã hóa thông tin là gì? Tại sao phải mã hóa? Mã hóa thông tin như thế nào? * MÃ HÓA THÔNG TIN Ký tự Mã A 01000001 B 01000010 C 01000011 … a 01100001 b 01100010 c 01100011 * ĐƠN VỊ THÔNG TIN Các số 0,1 gọi là bit Tổ hợp 8 bit tạo thành 1 byte. 1 byte biểu diễn được 1 ký tự (01000001=A) 1 kilobyte (KB) = 1024 byte 1 megabyte (MB) = 1024 KB 1 gigabyte (GB) =1024 MB 1 tetabyte (TB) =1024 GB 1 petabyte (PB) = 1024 TB * MỘT SỐ KHÁI NIỆM 1. Phần cứng, phần mềm, hệ điều hành Phần cứng Tập hợp các linh kiện, thiết bị điện tử, thiết bị cơ khí… tạo lên chiếc máy tính. ● Phần mềm Các chương trình điều khiển máy tính hoạt động. Các chương trình này do người lập trình lập ra. Có 2 loại phần mềm chính là Hệ điều hành và Chương trình ứng dụng. ● * MỘT SỐ KHÁI NIỆM 1. Phần cứng, phần mềm, hệ điều hành Hệ điều hành Hệ điều hành là một chương trình quản lý, điều khiển các thiết bị và các chương trình ứng dụng trên máy tính. ● Phần mềm ứng dụng Là phần mềm dùng để làm các công việc ứng dụng trong khoa học và đời sống ● * MỘT SỐ KHÁI NIỆM 2. Tệp tin (File) Tệp là một tập hợp thông tin được lưu trữ trên đĩa ● Có nhiều loại tệp: Tệp văn bản, tệp âm thanh, tệp hình ảnh, tệp ● chương trình… Mỗi tệp có một tên riêng để xác định ● * MỘT SỐ KHÁI NIỆM 3. Thư mục (Directory)/Cặp tài liệu (Folder) Thư mục là hình thức phân vùng trên đĩa để việc lưu trữ các tệp khoa học, hệ thống * MỘT SỐ KHÁI NIỆM 4. Virus máy tính Là chương trình máy tính có kích thước nhỏ, có khả năng tự lây ● lan và thường mang tính phá hoại Để phòng chống virus ta sử dụng các chương trình diệt virus ● * KIỂM TRA Hãy chọn phương án đúng nhất Tin học là khoa học nghiên cứu về xử lý ……. A, Máy tính B, Thông tin C, Tính toán * KIỂM TRA Hãy chọn phương án đúng nhất ……. là chương trình quản lý và điều khiển máy tính A, Phần cứng B, Phần mềm ứng dụng C, Hệ điều hành D, Virus máy tính * KIỂM TRA Điền giá trị thích hợp vào chỗ trống 3 MB = 1 MB = KB 3072 1.048.576 Byte 80 GB = 85.899.345.920 Byte * TỔNG KẾT Các khái niệm ● a.Tin học b.Tệp tin c.Hệ điều hành Các thiết bị máy tính cơ bản ● Đơn vị thông tin ● *
- Xem thêm -